Tin mới

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là bao nhiêu? Kế toán Đức Minh.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy mức đóng bảo...
Quy định về hóa đơn điện tử có mã do cơ quan thuế cấp – Kế toán Đức Minh.
Để việc quản lý hóa đơn chứng từ, quản lý thuế được dễ dàng và thuận lợi nhiều trường hợp cơ quan thuế cấp mã cho hóa...
5 trường hợp phải kê khai thuế TNCN trực tiếp – Kế toán Đức Minh.
Kê khai thuế TNCN là trách nhiệm nghĩa vụ đối với người lao động. Tuy nhiên, người lao động có thể kê khai trực tiếp...
Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến là gì? Biểu thuế TNCN lũy tiến
Thuế lũy tiến được áp dụng khi tính thuế TNCN. Vậy thuế lũy tiến là gì và biểu thuế TNCN theo lũy tiến có mấy bậc? Cùng...
Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ - Kế toán Đức Minh
Đối với hóa đơn, chứng từ là dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp, việc sử dụng lưu trữ hóa đơn chứng từ cần được quản...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế?

07/12/2017 04:17

Kế toán thuế là một trong những mảng kế toán khó và có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Để giải quyết được các vấn đề liên quan đến thuế đòi hỏi kế toán phải có những kỹ năng cũng như kinh nghiệm nhất định. Và sau đây, Kế toán Đức Minh xin tổng hợp lại những lưu ý khi hạch toán kế toán thuế qua bài viết dưới đây.

Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế?

1. Lưu ý trong công việc hàng tháng của kế toán thuế

  • Phải biết sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự ngày, tháng, năm.
  • Hóa đơn mua vào sắp xếp theo trình tự ngày, tháng, năm; Kẹp, ghi chú trên đầu hóa đơn tháng … năm ...

2. Lưu ý khi hạch toán lên phần mềm kế toán

Phải phân biệt được đâu là hóa đơn hàng hóa, đâu là hóa đơn nguyên vật tiệu, hay tài sản cố định, công cụ dụng cụ vì có thể hàng hóa của Doanh nghiệp nhưng là nguyên vật liệu hoặc công cụ dụng cụ của các Doanh nghiệp khác và ngược lại.

3. Lưu ý khi hạch toán hóa đơn đầu ra

Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế 1

Ảnh 1: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế?

Phải phân biệt được đâu là doanh thu bán hàng hóa, đâu là doanh thu cung cấp dịch vụ hay đâu là doanh thu bán thành phẩm để cho vào Tài khoản tương ứng:

  • Doanh thu bán hàng hóa dùng Tài khoản 5111
  • Doanh thu bán thành phẩm dùng Tài khoản 5112
  • Doanh thu cung cấp dịch vụ dùng Tài khoản 5113

>>> Những lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào, đầu ra mà kế toán cần phải biết

>>> Những điều cần biết về hoá đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán - Kế toán Đức Minh

4. Theo dõi chi tiết Tài khoản 133 và Tài khoản 333

- Để đảm bảo số hạch toán khớp với số kê khai, nếu phát hiện chênh lệch phải tạm điều chỉnh sổ kế toán hoặc điều chỉnh kê khai thuế.

- Đặc biệt thuế đầu ra đã kê khai phải khớp với doanh thu chịu thuế hạch toán trong kỳ, quyết toán thuế năm.

5. Lưu ý các trường hợp đặc biệt khi kê khai thuế

Ảnh 1: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế?

Ảnh 2: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế?

  • Hóa đơn nhập khẩu thì khi có chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu mới được kê khai vào tháng nộp tiền.
  • Thông tin ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn căn cứ vào giấy nộp tiền để khai. Nhà Xuất khẩu nước ngoài sẽ không có mã số thuế.

>>> Những điều mà kế toán cần lưu ý cho kỳ khai thuế quý III năm 2017 – Kế toán Đức Minh

>>> Hướng dẫn chi tiết cách tự học về kê khai thuế GTGT đơn giản, dễ hiểu nhất.

6. Lưu ý các lưu trữ hóa đơn, chứng từ nộp tiền

Nên in thêm mấy bản nếu cơ quan thuế yêu cầu mang giấy nộp tiền đi đối chứng thì nên mang chứng từ photo tránh mất mát chứng từ gốc sẽ không chứng minh được Doang nghiệp mình nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

>>> Một số lưu ý về hóa đơn. Bạn có thể chưa biết

7. Hàng tháng hạch toán vào phần mềm kế toán Doanh nghiệp rồi mới kiết xuất dữ liệu ra XML

 So sánh số thuế được khấu trừ hoặc số thuế phải nộp của cả tháng có trùng giữa phần mềm HTKK với phần mềm quản lý hạch toán không (Có thể hạch toán số liệu trên phần mềm kế toán hoặc Excel)? Nếu sai ở hạch toán hoặc kê khai sai thì phải điểu chỉnh lại. Đặc biệt là kỳ báo cáo tài chính 12 tháng phải kiểm tra rà soát lại hết dữ liệu.

8. Cẩn trọng trong việc kê khai thuế hàng tháng, hàng quý

Ảnh 1: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế? 2

Ảnh 3: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế?

Nên kiểm tra lại các chỉ tiêu trên tờ khai thuế xem các Chỉ tiêu có khớp không: Chỉ tiêu 22 , Chỉ tiêu 23, Chỉ tiêu  24, Chỉ tiêu 25, Chỉ tiêu 33, Chỉ tiêu 34, Chỉ tiêu 35.

>>> Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tháng

>>> Những thay đổi mới nhất về kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý

9. Lưu ý Chỉ tiêu 334 phải khớp với phần quyết toán thuế TNCN

 Tổng số tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên so với tổng lương từng cá nhân lên quyết toán thuế TNCN cuối năm là số liệu phải khớp nhau

10. Lập bảng cân đối số phát sinh

Cần biết cách cân đối Chi phí: Chi phí tiền lương so với doanh thu; Chi phí tiếp khách trên Tổng chi phí và các chi phí khác;…

>>> Lập bảng Cân đối số phát sinh trên Excel cực kỳ đơn giản

>>> 3 bước xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

11. Cân đối vấn đề

 Hàng tồn kho trên chi tiết phải giống với Sổ tổng hợp, không được lệch. Một vấn đề về hàng tồn kho thường sai đó là: Xuất hàng ra bán trước ngày nhập hàng mà không xử lý các chứng từ cho phù hợp dẫn đến sai Báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ. Giá trị còn mà số lượng đã hết, làm sai lệch báo cáo tài chính đặc biệt là Chỉ tiêu hàng tồn kho “Một chỉ tiêu cực kỳ quan trọng trong hệ thống báo cáo tài chính”

12. Kiểm tra về chỉ tiêu TSCĐ

Ảnh 1: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế 5

Ảnh 4: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế?

 Tài sản cố định là một chỉ tiêu do vậy cuối kỳ phải so sách nguyên giá, giá trị khấu hao trên Bảng cân đối tài khoản so với Bảng trích khấu hao đã lập xem số liệu có khớp nhau không? Nếu sai lệch phải xử lý trước khi nộp Báo cáo tài chính.

13. Về công cụ dụng cụ “Hay còn gọi là chi phí trả trước”

 Phải đối chiếu và kiểm tra so sánh giống như với Tài sản cố định.

>>> Hướng dẫn cách xử lý TSCĐ và CCDC sau quyết toán thuế- Kế toán Đức Minh

14. Hàng tháng cân đối mọi vấn đề trên báo cáo

 Báo cáo thuế, Chi phí, Lợi nhuận,… thì cuối năm sẽ không phải vất vả trong việc lập Báo cáo tài chính (Đây là kinh nghiệm mà các bạn kế toán cần chú ý).

15.Về phần quyết toán thu

Ảnh 1: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế? 4

Ảnh 5: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế?

- Khi lập Báo cáo tài chính phải lập quyết toán Thuế TNDN trước để so sánh số Thuế TNDN thực nộp tại thời điểm cuối năm của Doanh nghiệp so với hàng quý đã nộp có thừa thiếu thuế không? Từ đó tạo các bút toán điều chỉnh chênh lệch và kết chuyển lại, sau đó mới lập Báo cáo tài chính.

- Bên cạnh quyết toán Thuế TNDN cần lưu ý tới quyết toán Thuế TNCN đây là phần quyết toán quan trọng ảnh hưởng tới chi phí lương hợp lý của Doanh nghiệp. Khi làm quyết toán nên xem xét lại tất các chứng minh thư, mã số thuế đã chuẩn chưa; Phần tiền lương, tiền công và các khoản giảm trừ thuế đã đúng theo qui định chưa.

16. Ứng sử như thế nào với cơ quan thuế khi đến kiểm tra

Ảnh 1: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế? 5

Ảnh 5: Kế toán cần phải lưu ý những gì khi hạch toán kế toán thuế?

Việc ứng sử với cơ quan thuế cũng đặc biệt quan trọng. Khi gặp sai sót hoặc các vấn đề về thuế thì nên hỏi quản lý thuế về quá trình Báo cáo và sai sót khi lập Báo cáo cho chuẩn.

>>> Công viêc cần chuẩn bị trước khi kiểm tra- thanh tra Thuế

>>> Kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế.

>>> Kinh nghiệm thực tế cần lưu ý khi làm việc với cơ quan thuế phần 1

>>> Kinh nghiệm thực tế cần lưu ý khi làm việc với cơ quan thuế phần 2

- Ngọc Anh –

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN