Tin mới

Phân biệt giữa sai sót và gian lận trong BCTC - Kế toán Đức Minh.
Sai sót và gian lận trong báo cáo tài chính là điều chắc chắn bạn sẽ gặp trong quá trình kiểm toán các doanh nghiệp. Đã...
Kiểm toán là gì? Các công việc của kiểm toán phải làm- Kế toán Đức Minh.
Người ta thường nghe thấy khái niệm Kế toán kiểm toán rất nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu một cách rõ ràng và...
Kế toán và kiểm toán khác nhau như thế nào? - Kế toán Đức Minh.
Kế toán liên quan đến việc thu thập, ghi chép, phân tích và giải thích các giao dịch tài chính nhưng kiểm toán liên...
11 cách làm giảm hàng tồn kho ảo trong doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
Ở 1 bài viết trước Kế toán Đức Minh đã đề cập đến khái niệm thế nào là hàng tồn kho ảo, nguyên nhân và những rủi ro của...
Dễ mất việc kế toán vì 5 lỗi nhỏ thường hay mắc phải sau
Trong quá trình làm kế toán không ai là không mắc sai lầm tuy nhiên có những lỗi kế toán tưởng chừng như rất nhỏ không...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

3 Bước làm sổ sách kế toán doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng – Kế toán Đức Minh

22/11/2017 04:08

Với mỗi loại hình kế toán khác nhau thì về cơ bản quy trình làm sổ sách là tương đối giống nhau. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của lĩnh vực nhà hàng là bao gồm cả loại hình thương mại dịch vụ và sản xuất nên quy trình làm sổ sách sẽ bao gồm 3 bước sau:

3 Bước làm sổ sách kế toán doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng – Kế toán Đức Minh

Bước 1: Tập hợp đầy đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ

Bước này là bước quan trọng nhất trong việc làm lên sổ sách kế toán

1.1. Chứng từ hóa đơn: Phải tuân thủ 3 nguyên tắc “Hợp pháp, hợp lý và hợp lệ”.

a) Hóa đơn hợp pháp

- Hóa đơn phải được đăng ký với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp nhận cho phát hành.

- Hóa đơn do cơ sở sản xuất kinh doanh tự in thì phải in theo mẫu quy định và được cơ quan thuế chấp nhận mẫu hóa đơn điện tử đó.

=> Một số rủi ro hóa đơn đầu vào khi lấy: Doanh nghiệp có giao dịch mua bán hàng hóa là có thật, hóa đơn tài chính đầy đủ và không có thanh toán qua ngân hàng nếu trường hợp hóa đơn có trị giá > 20 triệu. Những Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa nhưng hàng hóa này không nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. 

>>> Tại sao hóa đơn từ 20 triệu trở lên bắt buộc thanh toán qua tài khoản ngân hàng?

b) Hóa đơn hợp lệ

- Hóa đơn hợp lệ được hiểu là sự phù hợp với các thông lệ, hóa đơn phải đảm bảo đủ nội dung và chỉ tiêu, yêu cầu ghi trên hóa đơn như:

+ Ghi rõ ngày, tháng, năm lập hóa đơn, họ tên người mua, người bán, địa chỉ Công ty mua bán, mã số thuế, hình thức thanh toán bằng tiền mặt (Nếu trả bằng tiền mặt), chuyển khoản (Nếu trả bằng tiền gửi ngân hàng).

+ Ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá và thành tiền, thuế suất, thuế GTGT (Nếu có) và tổng tiền thanh toán trên hóa đơn.

+ Phải có chữ ký của người mua, người bán, chữ ký của Giám đốc, nếu không có chữ ký của Giám đốc thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo ở bên phía góc trái của hóa đơn.

- Hóa đơn được lập phải theo đúng nguyên tắc yêu cầu của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014.

c) Hóa đơn hợp lý

Khi nói đến tính hợp lý là nói đến chi phí hợp lý, chi phí của những hóa đơn hợp pháp, hợp lệ vẫn chưa đủ mà phải có cả tính hợp lý của hóa đơn. Nội dung trên hóa đơn phải đúng và phù hợp với nội dung kinh doanh và có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi được cấp giấy phép hoạt động của Doanh nghiệp.

1.2. Chứng từ hóa đơn không có đầu vào

Tập hợp đầy đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ

Tập hợp đầy đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ

- Đối với Nhà Hàng thì việc mua hàng không có hóa đơn xảy ra rất nhiều chủ yếu là các mặt hàng đồ ăn, hàng hóa mua về thương là mua của cá nhân, mua ngoài chợ, trong các cửa hàng không có hóa đơn GTGT.

- Đối với các mặt hàng mua vào không có hóa đơn kế toán phải căn cứ vào lượng hàng thực tế mà Doanh nghiệp mua về lập bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn theo Mẫu 01/TNDN của Thông tư 78/2013/TT-BTC quy định về thuế TNDN.

>>> Sắp xếp chứng từ, hoá đơn hợp lý

1.3. Chứng từ ngân hàng

- Giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, séc (Nếu trường hợp chuyển điện tử phải có xác nhận chuyển internet banking).

- Giấy báo có: Giấy báo có nộp tiền vào tài khoản hoặc các phiếu hạch toán nộp tiền vào tài khoản của nhân viên Công ty, hoặc là phiếu chuyển tiền của Khách hàng.

- Phiếu hạch toán ngân hàng gồm:

+ Sổ phụ ngân hàng.

+ Sao kê ngân hàng.

- Các chứng từ ngân hàng thường phát sinh các khoản giao dịch mua bán hoặc các giao dịch khác liên quan qua ngân hàng của Doanh nghiệp.

1.4. Các chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Qua nộp thuế điện tử hoặc qua nộp bằng tiền mặt vào kho bạc)

- Thuế TNDN (Khi phát sinh số thuế phải nộp của quý, của năm).

- Thuế GTGT (Khi phát sinh của tháng, quý phải nộp).

- Thuế TNCN (Khi phát sinh của tháng, quý, năm phải nộp).

Bước 2: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 Các chứng từ hóa đơn, ngân hàng, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, bảng lương, bảng khấu hao, bảng phân bổ,… sẽ được định khoản vào các tài khoản liên quan lên sổ kế toán.

* Lưu ý phần định khoản:    

- Hóa đơn mua vào của Doanh nghiệp có thể là hóa đơn đỏ hoặc bảng kê hàng mua về theo Mẫu 01/TNDN => Kế toán lập phiếu nhập kho => Căn cứ vào hóa đơn + Bảng kê và phiếu xuất kho => Kế toán định khoản lên sổ nhật ký chung.

- Hóa đơn bán ra của Doanh nghiệp thì căn cứ vào liên 3 của hóa đơn để hạch toán vào sổ đồng thời làm căn cứ để lập phiếu xuất kho.

>>> Nghiệp vụ kế toán nhà hàng khách sạn mà kế toán cần biết - Kế toán Đức Minh

Bước 3: Tập hợp – xác định chi phí cho doanh nghiệp nhà hàng

Tập hợp – xác định chi phí cho daonh nghiệp nhà hàng

Tập hợp – xác định chi phí cho daonh nghiệp nhà hàng

Là những yếu tố quan trọng trong việc xác định chi phí của Doanh nghiệp

>>> Một số cách tăng chi phí hợp lệ doanh nghiệp cần biết.

- Bảng lương: Căn cứ vào Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH.

- Bảng khấu hao : Căn cứ vào Thông tư 45/2015/TT-BTC.

- Bảng chi phí trả trước.

- Bảng nhập xuất tồn kho, bảng tính giá thành sản phẩm để xác định giá vốn hàng bán, giá vốn NVL,CCDC xuất kho “Giá vốn tính theo phương pháp bình quân cuối kỳ”

- Các chi phí khác liên quan

=> Căn cứ vào những chứng từ tập hợp chi phí kế toán tiền hành hạch toán những khoản chi phí đó lên sổ sách theo trình tự như sau:

- Bảng lương

Tính lương phải trả cho nhân viên văn phòng và nhà hàng

Nợ TK 642

Nợ TK 622/1542

            Có TK 334

Trích bảo hiểm

            Nợ TK 642

            Nợ TK 622/1542

            Nợ TK 334

                        Có TK 338

Khấu trừ thuế TNCN

            Nợ TK 334

                        Có TK 3335

Thanh toán lương cho nhân viên

            Nợ TK 334

                        Có TK 111/112

+ Bảng khấu hao TSCĐ

Khấu hao cho Bộ phận văn phòng

           Nợ TK 642

                        Có TK 214

Khấu hao cho Bộ phận nhà hàng

            Nợ TK 627/1543

                        Có TK 214

- Bảng phân bổ

Phân bổ cho Bộ phận văn phòng

            Nợ TK 642

                        Có TK 242

Phân bổ cho Bộ phận nhà hàng

            Nợ TK 627/1543

                        Có TK 242

- Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm (Các món ăn)

Tập hợp chi phí NVL

            Nợ TK 621/1541

                        Có TK 1521

                        Có TK 1522

Tập hợp chi phí CCDC và nhiên liệu (Nếu có)

            Nợ TK 627/1543

                        Có TK 1523

                        Có TK 153

Kết chuyển sang chi phí 154(Áp dụng cho các DN sử dụng theo TT 200/2014/TT-BTC)

            Nợ TK 154

                        Có TK 621

                        Có TK 622

                        Có TK 627

Nhập kho thành phẩm hoàn thành trong kỳ

            Nợ TK 155

                        Có TK 154

Tập hợp giá vốn hàng xuất bán thành phẩm

            Nợ TK 632

                        Có TK 155

Tập hợp giá vốn hàng xuất bán

            Nợ TK 632

                        Có TK 156

- Các bút toán kết chuyển

+ Kết chuyển thuế GTGT trong kỳ

            Nợ TK 3331

                        Có TK 133

+ Kết chuyển các khoản doanh thu

            Nợ TK 511

            Nợ TK 515

            Nợ TK 711

                        Có TK 911

+ Kết chuyển các khoản chi phí

            Nợ TK 911

                        Có TK 632

                        Có TK 635

                        Có TK 642

                        Có TK 811

+ Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lãi)

            Nợ TK 911

                        Có TK 421

+ Xác định kết quả kinh doanh (Trong trường hợp doanh nghiệp lỗ)

            Nợ TK 421

                        Có TK 911

- Ngọc Anh –

>>>  Quy Trình Chứng Từ Sổ Sách Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Hoạt Động

>>> Công việc của kế toán nhà hàng và cách hạch toán (theo TT133)

>>> Tổng Hợp Kế Toán Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc