Tin mới

Dự kiến: Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội
Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp sẽ...
Con học văn bằng 2 có được giảm trừ gia cảnh không?
Văn bằng 2 là văn bằng cấp cho người đã có ít nhất 01 bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp. Trường hợp người nộp...
Cơ quan quản lý thuế trực tiếp bao gồm những cơ quan nào? Trách nhiệm ra sao?
Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, người nộp thuế thường làm việc với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Vậy,...
Đề xuất: Đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm được hưởng thêm quyền lợi gì?
Vừa qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm dành cho người...
Tài khoản thanh toán là gì? Tìm hiểu ưu nhược điểm của tài khoản thanh toán
Tài khoản thanh toán là một trong những loại tài khoản ngân hàng, đa dạng các chức năng và tiện ích giúp người sử dụng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp hiện nay

18/03/2017 11:02

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp hiện nay có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các thông tin định lượng về các hoạt động của đơn vị một cách chi tiết, giúp cho các nhà quản lý đưa ra được những quyết định liên quan đến việc lập kế hoạch cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp hiện nay

 

1 - Tính pháp quy và mô hình tổ chức bộ máy kế toán

 

Tính pháp quy và mô hình tổ chức bộ máy kế toán

Tính pháp quy và mô hình tổ chức bộ máy kế toán

 

Do tính chất lịch sử từng thời kỳ nên kế toán quản trị hiện nay vẫn chỉ mới mang tính chất hướng dẫn. Cho nên, thời gian tới trong quá trình hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp (DN), nhất thiết phải hoàn thiện các vấn đề liên quan đến kế toán quản trị. Cụ thể, nên quy định tính chất bắt buộc của việc áp dụng kế toán quản trị trong DN. Có như vậy mới đảm bảo được cơ sở pháp lý và độ tin cậy của thông tin cung cấp cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế trong lĩnh vực kế toán.

Do kế toán quản trị chưa là quy định bắt buộc, cho nên với mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán tài chính chỉ có 03 mô hình, gồm: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung; Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán; Mô hình tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp. Đồng thời, Bên cạnh đó, do yêu cầu, vai trò của kế toán quản trị ngày càng quan trọng, cho nên đã xuất hiện những vấn đề trao đổi lồng ghép trong tổ chức bộ máy kế toán của kế toán tài chính và kế toán quản trị. Đó là, bộ máy kế toán tài chính tách biệt bộ máy kế toán quản trị; Bộ máy kế toán tài chính lồng ghép bộ máy kế toán quản trị và mô hình hỗn hợp giữa bộ máy kế toán tài chính với kế toán quản trị. Đối với mỗi mô hình sẽ có những ưu điểm, tồn tại nhất định song với việc bắt buộc này sẽ cung cấp thông tin kế toán DN một cách đầy đủ, toàn diện hơn. Qua đó, giúp các quyết định, cũng như các đối tượng thu nhập thông tin có được cách đánh giá trung thực hơn về thông tin kế toán của DN.

>>> Kế toán quản trị là gì? Nội dung cơ bản của kế toán quản trị doanh nghiệp

 >>> KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

2 -  Nội dung tổ chức công tác kế toán

 

 Nội dung tổ chức công tác kế toán

Nội dung tổ chức công tác kế toán

 

a) Về khâu thu nhận thông tin

 Có thể khẳng định, khởi nguồn của công tác kế toán, đó là khâu thu nhập thông tin, việc thu nhập thông tin của kế toán thông qua hệ thống chứng từ kế toán. Đối với hệ thống chứng từ kế toán tài chính thì theo Quyết định 15/2006/QĐ - BTC đã có hệ thống chứng từ bắt buộc và hệ thống chứng từ hướng dẫn, còn đối với kế toán quản trị thì các chứng từ không quy định bắt buộc và do DN tự thiết kế, đáp ứng được yêu cầu thu nhận thông tin. Do vậy, cần đồng nhất hệ thống chứng từ, để kế toán quản trị và kế toán tài chính đều áp dụng hệ thống chứng từ (bắt buộc và hướng dẫn) sẽ thuận lợi, tiết kiệm cho việc thu nhập thông tin kế toán, tức là chỉ cần thu nhận một lần ngay từ ban đầu.

b) Về xử lý thông tin

Đây là khâu tiếp theo của khâu thu nhận thông tin; phân loại và sử dụng các phương pháp kế toán như phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá... để tiếp tục ghi nhận các thông tin kế toán vào các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các báo cáo kế toán... Đặc điểm thông tin kế toán tài chính chủ yếu là những thông tin biểu hiện dưới hình thức giá trị và là thông tin quá khứ (đã xảy ra) và thông tin hiện tại (ghi nhận); Còn đặc điểm thông tin kế toán quản trị biểu hiện dưới các hình thức giá trị, hiện vật, thời gian và là những thông tin quá khứ, thông tin hiện tạo và thông tin tương lai (dự đoán, lượng hóa các vấn đề tương lai). Do đó, dựa trên cơ sở này, sẽ tiến hành thiết kế, xây dựng hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán đáp ứng được cả yêu cầu này.

Thông qua các phương pháp phân tích (kết hợp cả yếu tố định lượng), những con số “câm” sẽ trở thành những con số “biết nói” và trở thành thông tin hữu ích cho việc quản lý, điều hành và ra quyết định của doanh nghiệp.

c) Về phân tích và cung cấp thông tin

 Đây là khâu cuối của quy trình tổ chức công tác kế toán. Các báo cáo kế toán được dựa trên sự tính toán số liệu quá khứ, hiện tại và ghi nhận, nhưng những báo cáo này sẽ có hữu ích khi nó được phân tích nhằm mục đích cung cấp cho các đối tượng quan tâm. Việc phân tích phải dựa trên các phương pháp phân tích theo chiều dọc, chiều ngang, thay thế liên hoàn, so sánh... Nghĩa là thông qua các phương pháp phân tích (kết hợp cả yếu tố định lượng) thì những con số “câm” sẽ trở thành những con số “biết nói” và trở thành thông tin hữu ích cho việc quản lý, điều hành và ra quyết định. Điều đó cho thấy việc cần thiết phải ban hành hệ thống Báo cáo kế toán quản trị mang tính chất pháp quy bên cạnh hệ thống báo cáo tài chính hiện nay. Như vậy mới có thể chuẩn hóa được nội dung công tác kế toán quản trị cũng như giá trị pháp lý của thông tin kế toán quản trị.

>>>  Phương pháp kế toán quản trị

3 - Một số nội dung cơ bản kế toán quản trị

 

Một số nội dung cơ bản kế toán quản trị

Một số nội dung cơ bản kế toán quản trị

 

Mặc dù chưa có nhiều văn bản pháp quy quy định về kế toán quản trị (hiện mới chỉ có ở Luật Kế toán trình bày khái niệm kế toán quản trị và Thông tư 53/2006/ TT - BTC hướng dẫn về kế toán quản trị) nhưng theo các tài liệu giữa các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Thương mại... và các tài liệu tham khảo bên ngoài thì nội dung kế toán quản trị vẫn chưa có sự đồng nhất giữa các cơ sở đào tạo. Cùng với vai trò ngày càng quan trọng của kế toán quản trị cũng như với sự hội nhập kinh tế quốc tế và lộ trình hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam (cả về mặt lý luận, thực hiện và thi, chuyển đổi các chứng chỉ), chúng tôi cho rằng cần thiết phải thống nhất các nội dung cơ bản của kế toán quản trị (giống như kế toán tài chính). Với các quy định pháp quy thống nhất trên, các cơ sở đào tạo, các nhà nghiên cứu mới có cách tiếp cận phù hợp theo những nội dung cơ bản sau:

(1) Hiểu về hệ thống thông tin kế toán nói chung và thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị nói riêng, mối quan hệ;

(2) Kế toán quản trị các phần hành: Hàng tồn kho, Tài sản cố định, doanh thu, lao động - tiền lương...;

(3) Kế toán quản trị liên quan chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất;

(4) Kế toán quản trị liên quan giá thành sản xuất, phân loại giá thành, các phương pháp tính giá thành;

(5) Kế toán quản trị định giá bán sản phẩm và mối quan hệ C - V – P (chi phí – khối lượng – lợi nhuận);

(6) Kế toán quản trị lựa chọn các phương án trong ngắn hạn;

(7) Kế toán trách nhiệm và các trung tâm trách nhiệm;

(8) Lập dự toán trong Kế toán quản trị;

(9) Báo cáo Kế toán quản trị: Các báo cáo chi phí sản xuất, các báo cáo về giá thành sản xuất, các báo cáo về lựa chọn phương án, các báo cáo về kế toán trách nhiệm...

 

=> Mặc dù cùng nằm trong hệ thống thông tin kế toán nhưng vai trò và tính chất của kế toán quản trị hiện vẫn chưa mang tính bắt buộc và có giá trị pháp lý cao. Để góp phần vào quá trình hoàn thiện hệ thống kế toán và sự hội nhập kinh tế thì những vấn đề liên quan đến kế toán quản trị nên mang tính bắt buộc và thống nhất

- Ngọc Anh -

>>> Mục tiêu và nhiệm vụ vủa kế toán quản trị

>>> Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

>>> Kế toán quản trị doanh thu trong doanh nghiệp

>>> Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN