Tin mới

Doanh nghiệp có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử được không?
Từ ngày 01/07/2018 có 8 nhóm đối tượng buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo theo Điều 11 của Dự thảo nghị định quy...
Hoàn thuế xuất, nhập khẩu là gì? Khi nào thì được xét hoàn thuế xuất nhập khẩu?   
Luật thuế quy định các doanh nghiệp có hàng hóa xuất, nhập khẩu sẽ được hoàn lại thuế khi thỏa mãn các quy định về các...
Cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót theo thông tư 32/2011/TT-BTC
Cũng giống như hóa đơn giấy, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán có thể gặp những sai phạm như sai số...
Những lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục - Kế toán Đức Minh.
Bạn mới làm quen với Excel và có nhiều điều bỡ ngỡ. Bạn gặp phải một số lỗi thường gặp nhưng không biết cách khắc phục...
Mẫu BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Khi nào thì hủy hóa đơn. Mẫu biên bản Hủy hóa đơn GTGT viết sai theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mới nhất hiện nay để các...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

28/11/2016 03:55

Doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý để tổ chức tập hợp chi phí theo từng trung tâm phát sinh chi phí, như: các tổ, đội, bộ phận phân xưởng hoặc cho từng công việc, từng sản phẩm, từng giai đoạn sản xuất hoặc cho cả quá trình sản xuất và xác định các loại chi phí của doanh nghiệp theo các nội dung.

Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

1. Phân loại chi phí

-  Phân loại chi phí trong doanh nghiệp là nhằm mục đích  phục vụ cho  việc quản trị hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, do đó căn cứ vào mục đích, yêu cầu quản trị của doanh nghiệp trong từng thời kì, từng hoàn cảnh để  từ đó lựa chọn tiêu thức phân loại phù hợp.

a) Phục vụ cho kế toán tài chính, chi phí sản xuất, kinh doanh được phân loại theo các tiêu thức sau:

 

kế toán quản trị chi phí

Kế toán quản trị chi phí

- Xét theo khía cạnh kinh tế, chi phí được chia làm hai loại:

+ chi phí sản xuất: là chi phí hình thành nên giá trị của sản phẩm sản xuất, gồm: chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

+ chi phí  ngoài sản xuất: là chi phí không làm tăng giá trị sản phẩm sản xuất nhưng cần thiết để hoàn thành qúa trình sản xuất, kinh doanh gồm: chi phí cho việc bán hàng, chi phí cho công tác quản lý doanh nghiệp.

>>> Phân loại chi phí sản xuất

- Theo mối quan hệ giữa chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính, chi phí được chia ra:

+ chi phí thời kỳ: là những chi phí phát sinh trong một kỳ kinh doanh ( theo thời gian ) của một doanh nghiệp, nó có thể liên quan đến nhiều đối tượng,  sản phẩm khác nhau. Chi phí thời kỳ có đặc điểm là những chi phí làm giảm lợi tức trong thời gian kinh doanh mà chi phí đó phát sinh.

+ chi phí sản phẩm: là chi phí cấu thành nên giá trị đơn vị sản phẩm hoàn thành, đang tồn kho đã được bán.

b) Phục vụ cho kế toán quản trị, chi phí sản xuất, kinh doanh được chia thành các tiêu thức sau:

- Xét theo mối quan hệ với việc lập kế hoạch và kiểm tra, chi phí được chia ra:

+ chi phí khả biến

+ chi phí bất biến

+ chi phí hỗn hợp: là chi phí gồm cả yếu tố khả biến và bất biến ( ví dụ: chi phí điện thoại, chi phí sửa chữa, bảo trì tài sản cố định,..)

- Theo tính chất chi phí được chia ra làm các loại:

kế toán quản trị chi phí 1

Kế toán quản trị chi phí

+ chi phí trực tiếp: là những chi phí cấu thành lên sản phẩm, gắn liền với một sản phẩm đó hoặc dịch vụ nhất định hoàn thành ( ví dụ: chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp,…)

+ chi phí gián tiếp: là những chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm, hoặc nhiều dịch vụ khác nhau mà chúng không làm tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ ( ví dụ: chi phí quản lý phòng ban, chi phí lương nhân viên các phòng ban,..) Chi phí gián tiếp phải được phân bổ cụ thể vào từng đơn vị, sản phẩm, công việc.

+ chi phí kiểm soát được là những chi phí mà cấp quản lý dự đoán được số phát sinh và thuộc quyền quyết định của cấp quản lý đó.

+ chi phí không kiểm soát được là những chi phí mà cấp quản lý không dự toán được sự phát sinh , đồng thời  nó không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp quản lý đó.

c) Theo yêu cầu sử dụng chi phí trong việc lựa chọn dự án đầu tư chi phí của một dự án được phân loại như sau:

+ chi phí thích hợp

+ chi phí chênh lệch

+ chi phí cơ hội

+ chi phí chìm

>>> Chi phí cơ hội, chi phí chìm

2. Phương pháp tập hợp chi phí

 

kế toán quản trị chi phí 4

Phương pháp tập hợp chi phí

- Doanh nghiệp cần lựa chọn  một trong các phương pháp tập hợp chi phí phù hợp từng loại chi phí của doanh nghiệp mình để dật hiệu quả tối ưu nhất.

a) Phương pháp trực tiếp

- Áp dụng cho trường hợp các chi phí phát sinh chỉ liên quan tới một đối tượng chịu chi phí. Với phương pháp này thì chi phí của đối tượng nào sẽ được tập hợp trực tiếp cho đối tượng đó.

b) Phương pháp phân bổ

- Áp dụng cho trường hợp các chi phí phát sinh liên quan đến hai hay nhiều đối tượng trở lên chịu chi phí. Khi thực hiện phương pháp phân bổ chi phí doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các căn cứ phân bố sau: giờ làm, ngày làm, giờ máy hoạt động, bộ phận sử dụng,… và phương pháp phân bổ là trực tiếp hoặc phân bổ theo cấp bậc.

>>> Cách tính tổng chi phí kinh doanh

3. Xác định trung tâm chi phí

kế toán quản trị chi phí 2

Xác định trung tâm chi phí

- Việc xác định trung tâm chi phí thuộc vào quá trình sản xuất và quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Các trung tâm chi phí thường được phân loại là:

+ trung tâm chính, như: trung tâm mua hàng, trung tâm sản xuất ( các phân xưởng, bộ phận sản xuất )

+ trung tâm phụ, như: trung tâm hành chính, quản trị, trung tâm kế toán, tài chính,..

- Ngọc Anh -

>>> Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

>>> Bài tập kế toán quản trị

>>>  Học phần mềm kế toán misa ở đâu

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc