Tin mới

Cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân kê khống chi phí lương
Ngày 19/4/2024, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn 2710/CTDON-TTHT cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân...
Chữ ký số là gì? Hướng dẫn ký hợp đồng bằng chữ ký số
Bước cuối cùng của giao kết hợp đồng điện tử là ký hợp đồng. Tuy nhiên, tùy vào thỏa thuận sử dụng loại chữ ký nào mà...
Có được hoàn trả chi phí khám bệnh khi khám dịch vụ do quên mang thẻ BHYT? Kế toán Đức Minh.
Có được hoàn trả chi phí khám bệnh khi khám dịch vụ do quên mang thẻ BHYT? Để có thể tìm hiểu cụ thể về việc là có được...
Đang chữa bệnh mà thẻ bảo hiểm y tế hết hạn có được hưởng BHYT? Kế toán Đức Minh.
Khi đang trong quá trình chữa bệnh mà thẻ bảo hiểm y tế của bạn hết hạn, có thể bạn sẽ tự đặt ra câu hỏi liệu bạn có...
Mất tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội có được phép xin cấp lại hay không? Kế toán Đức Minh.
Nếu như trường hợp không may làm mất bìa sổ Bảo hiểm xã hội thì có được phép xin cấp lại hay không? Cùng Kế toán Đức...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Lập dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ( phần 1 )

02/12/2016 03:15

Để tồn tại và phát triển ngày một ổn định hơn trong nền kinh tế phát triển thì các doanh nghiệp cần có những chiến lược kế hoạch kinh doanh cụ thể. Và khi lập kế hoạch thì lập dự toán sản xuất kinh doanh là điều không thể thiếu và rất quan trọng. Vậy lập dự toán sản xuất kinh doanh là gì? Và có những loại dự toán sản xuất kinh doanh gì? Kế toán Đức Minh xin được trình bày dưới đây.

Lập dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ( phần 1 )

 

1. Lập dự toán sản xuất kinh doanh là gì?

 

- Lập dự toán sản xuất kinh doanh là xây dựng kế hoạch thu, chi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp để từ đó định hướng cho sự phát triển doanh nghiệp.

- Hệ thống chỉ tiêu lập dự toán sản xuất kinh doanh bao gồm các chỉ tiêu sau:

 

Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh

Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh

 

2. Dự toán tiêu thụ

 

Lập dự toán tiêu thụ

 Dự toán tiêu thụ là gì?

 

- Trong khâu lập dự toán thì lập dự toán tiêu thụ là quan trọng nhất, nó quyết định và làm cơ sở để lập các dự toán khác.

- Cơ sở để xác định dự toán tiêu thụ là khối lượng sản phẩm, hàng hóa và đơn giá bán của sản phẩm hàng hóa dự kiến sẽ tiêu thụ. Đơn giá bán của sản phẩm, hàng hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan như chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thị hiếu tiêu dùng, sức mua và khả năng, cung cấp sản phẩm, hàng hóa cùng loại trên thị trường.

- Lập dự toán tiêu thụ thường được thực hiện cho cả niên độ kế toán và chia ra theo các quý trong niên độ kế toán đó.

- Khối lượng tiêu thụ dự kiến hàng quý không giống nhau, thường phụ thuộc vào tính thời vụ của sản xuất và tiêu dùng ở những thời kỳ khác nhau trong năm.

- Ví dụ: Gỉa sử doanh nghiệp X, căn cứ vào tình hình thực hiện tiêu thụ sản phẩm năm trước, nghiên cứu vào nhu cầu tiêu dùng năm kế hoạch và lập dự toán tiêu thụ sản phẩm A như sau

 

DỰ TOÁN TIÊU THỤ

Năm….

Chỉ tiêu

Qúy1

Qúy2

Qúy3

Qúy4

Că năm

1.Khối lượng sản phẩm tiêu thụ

35.000

40.000

40.000

35.000

150.000

2. Đơn giá bán (1.000đ)

100

100

110

110

105

3. Doanh thu (1.000đ)

3.500.000

4.000.000

4.000.000

3.850.000

15.750.000

 

- Trong quá trình lập dự toán tiêu thụ, kế toán quản trị còn cần thiết phải dự kiến lịch thu tiền bán hàng để làm cơ sở cho việc lập dự toán vốn bằng tiền. Dự kiến lịch thu tiền bán hàng, ngoài việc căn cứ vào doanh thu bán hàng trong năm kế hoạch còn phải xem xét đến tiền bán hàng phải thu của kỳ trước chuyển sang và tiền bán hàng kỳ kế hoạch chuyển sang thu kỳ sau. Vì vậy, để việc dự kiến lịch thu tiền bán hàng được chính xác cần phải căn cứ vào phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán dự kiến đã được ghi nhận trên hợp đồng bán hàng và tình hình thu tiền bán hàng thực tế của năm trước.

>>> Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

>>>  Cách tính tổng chi phí sản xuất kinh doanh

- Ví dụ: Gỉa sử doanh nghiệp X thường thu được tiền bán hàng ngay trong quý khoảng 65%, còn lại thanh toán vào quý sau. Như vậy, số tiền bán hàng dự kiến thu trong quý này bao gồm 35% tiền bán hàng quý trước và 65% tiền bán hàng quý này, lịch thu tiền bán hàng dự kiến được lập theo bảng sau:

 

Dự toán tiêu thụ sản phẩm

Dự toán tiêu thụ sản phẩm

 

3. Dự toán sản lượng sản xuất

 

Dự toán sản lượng sản xuất

Dự toán sản lượng sản xuất

 

- Dự toán sản lượng sản xuất là việc dự kiến số sản phẩm cần phải sản xuất hoàn thành để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ. Lập dự toán sản lượng sản xuất cần phải căn cứ vào dự toán tiêu thụ về khối lượng sản phẩm tiêu thụ, sản phẩm tồn kho đầu kì và tồn kho cuối kỳ theo dự kiến.

>>> Kế toán trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp

- Sản lượng sản phẩm dự kiến sản xuất trong kỳ kế hoạch được xác định theo công thức cân đối.

 

Dự toán sản lượng sản phẩm

Dự toán sản lượng sản phẩm

- Ví dụ: căn cứ vào dự toán tiêu thụ sản phẩm A năm ké hoạch đã trình bày ở mục trên và các dự kiến về tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ của các quý trong năm để lập dự toán sản lượng sản xuất sản phẩm A theo phương pháp cân đối.

DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT

Năm……

 

Chỉ tiêu

Qúy 1

Qúy 2

Qúy 3

Qúy 4

Cả năm

1. SL tiêu thụ

35.000

40.000

40.000

35.000

150.000

2, Tồn cuối kỳ

12.000

13.000

15.000

15.000

15.000

3. Tồn đàu kỳ

15.000

12.000

13.000

15.000

15.000

4. SL sx

32.000

41.000

42.000

35.000

150.000

 

4. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

 

Dự toán chi phí nguyên vật liệu

Dự toán chi phí nguyên vật liệu

 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bị ảnh hưởng bởi số lượng nguyên vật liệu tiêu hao tính cho một đơn vị sản sản phẩm, đơn giá nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất và khối lượng sản phẩm cần xuất. Khối lượng sản phẩm và khối lượng sản xuất càng cao thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp càng cao và ngược lại. Khi lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, ngoài việc chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng nói trên còn cần thiết phải xem xét đến lượng nguyên vật liệu mua vào, tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ.

- Để xác định dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sử dụng công thức dưới đây:

 

Dự toán chi phí nguyên vật liệu

Dự toán chi phí nguyên vật liệu

- Trong đó, đơn giá nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất có thể tính theo các phương pháp khác nhau như: phương pháp đơn giá bình quân của vật liệu luân chuyển tong kỳ, phương pháp đích danh, phương pháp nhập trước xuất trước…

>>> Các phương pháp tính giá hàng hóa xuất kho - có ví dụ cụ thể

- Theo số liệu ở các ví dụ phần trên. Doanh nghiệp X lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm A như bảng sau đây

 

Dự toán chi phí nguyên vật liệu

Dự toán chi phí nguyên vật liệu

- Riêng đối với đơn giá nguyên vật liệu, có thể có sự gia tăng do tính thời vụ hoặc khả năng về nguồn cung cấp có thể có sự thay đổ, kế toán quản trị phải chú ý đến nhân tố giá để việc lập dự toán được chính xác. Ngoài ra, trong sản xuất, một số loại nguyên vật liệu sử dụng do tính chất thương phẩm của nó phức tạp nên cần có một định mức hao hụt. Vì vậy, khi lập dự toán cũng cần thiết phải chú ý đến những nhân tố này.

- Ngọc Anh -

>>> Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

>>> Phương pháp kế toán quản trị

>>> Tuyển kế toán thực tập

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN