Tin mới

Thời hạn cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế theo quy định? Kế toán Đức Minh.
Thời hạn cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế theo quy định? Quy định về vấn đề này hiện nay như thế nào? Cùng Kế...
Căn cứ tính thuế của cá nhân kinh doanh lưu động mới nhất – Kế toán Đức Minh.
Cá nhân kinh doanh lưu động hiện nay có thể được hiểu là kinh doanh không thường xuyên, không cố định và sẽ đóng thuế...
Lao động nam có vợ sinh con sẽ được nghỉ mấy ngày làm việc? Kế toán Đức Minh.
Lao động nam có vợ sinh con sẽ được nghỉ mấy ngày làm việc? Để có thêm thông tin chi tiết về việc lao động nam có vợ...
Chế độ thai sản cho chồng là người ngước ngoài – Kế toán Đức Minh.
Nhiều lao động nam là người nước ngoài kết hôn với vợ là người Việt Nam đang còn nhiều thắc mắc về chế độ nghỉ thai sản...
Chế độ thai sản đối với quân nhân theo quy định – Kế toán Đức Minh.
Chế độ thai sản đối với quân nhân sẽ như thế nào? Có gì khác so với lao động bình thường? Cùng Kế toán Đức Minh tìm...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Các sai phạm thường gặp trong chế độ kế toán và hình thức xử phạt

17/02/2017 10:59

Trong quá trình thanh tra làm việc tại các doanh nghiệp thì ngoài việc kiểm tra các vấn đề liên quan đến thuế ra thì các cơ quan thanh tra cũng rất quan tâm đến chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng, xem đã đúng với chế độ kế toán Nhà nước ban hành chưa? Có sai phạm gì không? Nếu sai phạm thì sẽ xử phạt như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những vấn đề được nêu trên thông qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh

Các sai phạm thường gặp trong chế độ kế toán và hình thức xử phạt

 

1. Các sai sót thường trong chế độ kế toán

 

Các sai sót thường trong chế độ kế toán

Các sai sót thường trong chế độ kế toán

- Sử dụng sai tài khoản

- Hạch toán kế toán không đúng tài khoản

- Lập sổ kế toán không ghi đầy đủ nội dung theo quy định như: không ghi tên đơn vị kế toán;tên sổ; ngày tháng năm;thiếu chữ ký của người lập sổ; kế toán trưởng…

- Ghi sổ sách kế toán không kịp thời

- Không in sổ sách kế toán ra giấy

- Giả mạo sổ sách kế toán

- Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước chậm từ 1 tháng đến 3 tháng so với quy định

- Thiết lâp hệ thống sổ sách không đúng như đăng ký ban đầu với cơ quan thuế

>>> Các sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán tại doanh nghiệp

>>> Những sai sót thường gặp trong kế toán

 

2. Nội dụng và các mức xử phạt vi phạm hành chính

Theo Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính phủ, các sai sót được quy định và mức phạt cụ thể như sau:

2.1. Xử phạt về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

 

 Xử phạt về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Xử phạt về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

    * Phạt tiền từ 5tr đồng đến 10tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức bộ máy kế toán; không bố trí người làm kế toán hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán theo quy định

b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán

c) Bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định

d) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán hoặc không đăng ký kinh doanh theo quy định, cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị.

    * Phạt tiền từ 10tr đồng đến 20tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể

b) Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định

c) Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

>>> Những sai sót thường găp khi kê khai thuế 

>>> Những sai sót cần tránh trong công tác kế toán - tài chính

 

2.2. Xử phạt về chứng từ kế toán

 

 Xử phạt về chứng từ kế toán

Xử phạt về chứng từ kế toán

    *Phạt tiền từ 5tr đồng đến 10tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán

b) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký

c) Ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký.

   * Phạt tiền từ 20tr đồng đến 30tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Giả mạo, khai man chứng từ kế toán

b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán

c) Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

d) Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

đ) Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

e) Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng chứng từ kế toán.

>>> Thông tư mới nhất hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về Hóa Đơn

>>> Những Lưu Ý Trong Việc Xử Lý Chứng Từ Với Kế Toán Thu - Chi

 

2.3. Xử phạt về sổ kế toán

 

    Xử phạt về sổ kế toán

Xử phạt về sổ kế toán

* Phạt tiền từ 3tr đồng đến 5tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Mở sổ kế toán không theo đúng nguyên tắc chung của một trong các hình thức sổ kế toán theo quy định

b) Ghi sổ kế toán không tuân thủ phương pháp quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

c) Ghi sổ, khóa sổ kế toán không kịp thời theo quy định;

d) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định.

 *  Phạt tiền từ 5tr đồng đến 10tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán

b) Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán

c) Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ

d) Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật về kế toán quy định phải khóa sổ kế toán

đ) Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên máy vi tính đối với các loại sổ phải in theo quy định, hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in sổ.

Phạt tiền từ 20tr đồng đến 30tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị

b) Giả mạo sổ kế toán

c) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán

d) Cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị

đ) Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán

>>> Những kỹ năng cần thiết cho kế toán khi nhận sổ sách về làm

>>> Muốn nhận sổ sách mang về nhà làm, kế toán cần những kỹ năng gì?

 

2.4. Xử phạt về tài khoản kế toán

 

    Xử phạt về tài khoản kế toán

Xử phạt về tài khoản kế toán

* Phạt tiền từ 5tr đồng đến 10tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hạch toán không theo đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán

b) Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc mở thêm tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán cấp I đã lựa chọn mà không được Bộ Tài chính chấp nhận.

   *  Phạt tiền từ 10tr đồng đến 20tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không áp dụng đúng hệ thống tài khoản kế toán quy định cho ngành và lĩnh vực hoạt động của đơn vị

>>> Những điều bạn phải biết về tài khoản kế toán

>>> Hệ thống tài khoản kế toán cuộc đời cực kỳ hài hước

 

2.5. Xử phạt về báo cáo tài chính

    * Phạt tiền từ 5tr đồng đến 10tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định

b) Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định

c) Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định

d) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của nguời lao động;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.

    * Phạt tiền từ 20tr  đồng đến 30tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;

b) Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán

c) Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính

d) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính

đ) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật

e) Thực hiện việc công khai báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định

g) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật

h) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

>>> Chỉnh sửa sai sót trên báo cáo tài chính của năm trước

>>> Một số sai sót thường gặp trong báo cáo tài chính

>>> Khắc phục những sai sót thường gặp khi lập BCTC cuối năm

 

2.6. Xử phạt về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

 

 Xử phạt về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Xử phạt về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

*  Phạt tiền từ 5tr đồng đến 10tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định

b) Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.

   *  Phạt tiền từ 10tr  đồng đến 20tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định

b) Tiêu hủy tài liệu kế toán không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định.

>>> Hướng dẫn sắp xếp chứng từ, báo cáo kế toán

>>> Cách sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán hợp lý

 

2.7. Xử phạt về kiểm kê tài sản

 

Xử phạt về kiểm kê tài sản

Xử phạt về kiểm kê tài sản

Phạt tiền từ 3tr đồng đến 5tr đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm hoặc không thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp khác theo quy định.

Phạt tiền từ 5tr đồng đến 10tr đồng đối với hành vi giả mạo, khai man kết quả kiểm kê tài sản.

 

2.8. Xử phạt cá nhân thực hiện dịch vụ kế toán

    * Phạt tiền từ 20tr đồng đến 30tr đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hành nghề kế toán nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán

b) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không có Chứng chỉ hành nghề kế toán/kiểm toán (Chứng chỉ phải do Bộ Tài chính cấp)

c) Hành nghề kế toán không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định nhưng vẫn cung cấp dịch vụ kế toán

d) Cá nhân hành nghề kế toán nhưng không có Chứng chỉ hành nghề kế toán/kiểm toán (Chứng chỉ phải do Bộ Tài chính cấp)

đ) Nhận làm thuê kế toán khi là bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành, kể cả Kế toán trưởng của đơn vị kế toán hoặc có quan hệ kinh tế, tài chính hoặc không đủ năng lực chuyên môn hoặc nhận làm thuê kế toán khi đơn vị kế toán có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ kế toán

e) Cho thuê, cho mượn Chứng chỉ hành nghề kế toán.

>>> Nhận làm dịch vụ kế toán các doanh nghiệp tại Hà Nội

>>> Khái niệm kế toán dịch vụ và những điều cần biết

>>> Hợp đồng dịch vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật.

2.9. Một số điểm lưu ý

 

 Một số điểm lưu ý TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

 Một số điểm lưu ý trong chế độ kế toán

a) Thời hạn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là: 2 năm

b) Mức xử phạt hành chính tối đa trong lĩnh vực kế toán:

Đối với cá nhân: 30.000.000 đ

Đối với doanh nghiệp: 60.000.000 đ.

c) Mức phạt tiền theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức vi phạm thì mức phạt bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính.

d) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về kế toán

Thanh tra viên tài chính

Tránh thanh tra Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân các cấp

Không có cơ quan thuế

e) Hiệu lực thi hành: 01/12/2013

- Ngọc Anh -

>>> Điểm mới thông tư số 133 chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

>>> Phân Biệt Giữa Quy Định 15 và 48 Về Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp

>>> Thông tư 75/2015/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tin thêm về các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>> Trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp

>>> Học kế toán ngắn hạn

>>> Phần mềm kế toán misa

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN