Tin mới

Trường hợp nào ký hợp đồng đào tạo nghề?
Việc đào tạo nghề là một trong những vấn đề liên quan đến người lao động thường nhận được sự quan tâm. Theo quy định...
Thời gian tạm hoãn có được tính vào thời gian thực hiện HĐLĐ không?
Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết về trách nhiệm của người sử dụng lao động: Sau thời gian tạm hoãn có phải nhận...
Trường hợp nào Công an kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh?
Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự...
Khoanh nợ thuế là gì? Thủ tục khoanh nợ thuế
Trong một số trường hợp, pháp luật quy định cơ quan có thẩm quyền thực hiện khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế. Cùng...
Hóa đơn điện tử ghi thiếu hình thức thanh toán có hợp lệ không? Kế toán Đức Minh.
Nhiều doanh nghiệp, tổ chức mới sử dụng hóa đơn điện tử thường thắc mắc hóa đơn điện tử ghi thiếu hình thức thanh toán...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Hợp đồng dịch vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật.

30/06/2016 05:59

Có những việc mà doanh nghiệp không thể làm hết được. Vì vậy phát sinh ra dịch vụ kế toán. Vậy để sử dụng dịch vụ kế toán một cách hợp pháp cần có hợp đồng dịch vụ kế toán. Hôm nay, Kế toán Đức Minh sẽ giới thiệu về loại hợp đồng dịch vụ kế toán này và cung cấp mẫu hợp đồng cho doanh nghiệp.

Hợp đồng dịch vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật.
  1. Hợp đồng dịch vụ kế toán là gì?

- Trước tiên bạn cần hiểu thế nào là dịch vụ kế toán.

Dịch vụ kế toán là một hoạt động dịch vụ cho kế toán trong doanh nghiệp hay còn gọi là làm thuê kế toán. Đây là một loại hình hợp pháp và tiện lợi cho nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.  

-Hợp đồng dịch vụ kế toán là gì?

Hợp đồng dịch vụ kế toán được coi là văn bản pháp lý được ký kết giữa hai bên về việc thỏa thuận thuê dịch vụ kế toán. Hợp đồng có quy định rõ về cách thức thực hiện, phương thức thanh toán, trách nhiệm và điều khoản quy định mỗi bên. Đây là hợp đồng kinh tế thể hiện trách nhiệm pháp lý của hai bên khi tham gia ký kết hợp đồng này.

  1. Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật.

 

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

* * * * * * *

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Số: dd.mm.yy/HĐTV/KL-XXX

 

-          Căn cứ Bộ Luật Dân Sự đã ban hành ngày 14-06-2005.

-          Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai đơn vị.

 

       Hôm nay, ngày ... tháng ... năm…., Chúng tôi gồm:

BÊN A: ………………………………………………………………………………………............

Địa chỉ              :…………………………………………………………………………………

Điện thoại         :: ……………………………      Mã số thuế        : …………

Email: …………………………………        

Đại diện            : ……………………………            Chức vụ: ………………………………       

BÊN B:   ………………………………………………………………………………………........

Địa chỉ              : ……………………

Điện thoại         : …………………………..…………..    Fax : …………………...

Mã số thuế        : ………….…….                                Email : ……………..

Đại diện            : ………………………….                   Chức vụ : ……………………….

Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:   NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao bên B làm dịch vụ khai báo thuế và hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho bên A bao gồm các công việc sau:

1.1 Kê khai hàng tháng/quý:

-          Lập và gửi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

-          Hướng dẫn viết hoá đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.

-          Lập và gửi các loại  báo cáo thuế hàng tháng, quý theo qui định.

-          Hướng dẫn lập và hoàn thành phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho theo chứng từ gốc của đơn vị.

-          Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.

-          Hỗ trợ đơn vị hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

-          Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

-          Tư vấn những vấn đề liên quan đến quy định về thuế, lao động khi đơn vị có yêu cầu.

1.2 Quyết toán năm

-          Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gửi các cơ quan chức năng.

-          Lập và gửi các loại báo cáo thống kê, đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

       Công việc ở điều 1 không bao gồm việc đăng ký BHXH & BHYT, hoàn thuế, giải thể doanh nghiệp (nếu có) và mọi công việc phát sinh ngoài Tỉnh/Thành phố nơi bên A đặt trụ sở.

ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

2.1 Chi phí dịch vụ:

2.1.1 Phí hàng tháng là :................đồng/tháng (Nếu không phát sinh hóa đơn GTGT)

* Từ 0 đến 10 hoá đơn: .............. đồng/tháng

* Từ 11 đến 20 hoá đơn: ............. đồng/tháng

.......................................................................

* Thêm .........đ cho mỗi hóa đơn tăng thêm từ ........... hóa đơn trở lên

2.1.2 Phí làm quyết toán cuối năm bằng bình quân tiền phí dịch vụ phát sinh trong năm.

2.1.3 Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) bằng 70% phí dịch vụ hàng tháng.

*  Phí dịch vụ trên được tính dựa vào số lượng phát sinh hóa đơn, chứng từ trong tháng bao gồm hóa đơn mua vào, bán ra.

* Phí hỗ trợ làm lại sổ sách kế toán không bao gồm các khoản phạt chậm nộp tờ khai thuế, chậm nộp tiền thuế, các chi phí phát sinh khi phải điều chỉnh các số liệu báo cáo năm cũ (nếu có)…

* Toàn bộ phí trên chưa bao gồm thuế GTGT và sẽ được xem xét lại vào tháng 01 của năm mới hoặc khi công việc kinh doanh của bên A có thay đổi so với lúc ký hợp đồng.

2.2 Phương thức thanh toán:

2.2.1 Phí dịch vụ hàng tháng thanh toán khi Bên B nhận chứng từ, hóa đơn từ Bên A. Phí dịch vụ bắt đầu thu từ tháng… năm….

2.2.2 Phí làm quyết toán cuối năm thu chung với phí tháng 12

2.2.3 Phí hỗ trợ làm lại sổ sách (nếu có) sẽ được thanh toán ngay khi bên B nhận hồ sơ chứng từ.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN :  

3.1 Mọi công việc được thực hiện tại văn phòng bên B.

3.2 Hàng tháng từ ngày 05 đến ngày 15 tháng sau bên B sẽ thông báo cho bên A chuẩn bị các loại hồ sơ, hóa đơn, chứng từ và hẹn ngày đến lấy.

3.3 Chậm nhất là đến ngày 20 bên A phải tập hợp và giao chứng từ cho bên B. Đến ngày 20 nếu bên A chưa bàn giao chứng từ thì bên A có trách nhiệm gửi chứng từ cho bên B tại văn phòng của bên B, qua đường bưu điện hoặc gửi mail cho bộ phận kế toán, hành chánh (Vui lòng xác nhận thông tin bằng điện thoại khi gửi bằng đường bưu điện hoặc email)

3.4 Khi bên B đã nhận hồ sơ, hóa đơn chứng từ, trường hợp bên A muốn bổ sung thêm hóa đơn, chứng từ phát sinh thì bên A có trách nhiệm gửi cho bên B tại văn phòng trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc scan chụp gửi qua mail của bộ phận kế toán, hành chánh. Bên B sẽ phụ thu thêm phí giao nhận đối với trường hợp nhận chứng từ phát sinh từ lần 2.

3.5 Chậm nhất đến trước 03 ngày hết hạn nộp báo cáo bên B sẽ gửi báo cáo cho bên A kiểm tra, ký nộp hoặc gửi lại cho bên B nộp (Nộp bằng tài khoản online).

3.6 Bên B sẽ hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ, chứng từ theo thoả thuận tại Điều 1 trả lại cho bên A bằng files mềm hoặc hồ sơ cứng để lưu giữ, bảo quản chậm nhất sau hạn nộp báo cáo cuối năm (ngày 30/03 năm sau) 45 ngày hoặc đến ngày 30 của tháng tiếp theo tùy theo yêu cầu quản lý của bên A.

3.7 Trong quá trình làm việc nếu có thông báo của cơ quan thuế bên A chuyển ngay cho bên B để bên B cử người đi xử lý.

3.8 Trừ trường hợp đặc biệt mọi tư vấn hoặc trao đổi công việc giữa bên B với bên A được thực hiện qua email, điện thoại.

ĐIỀU 4:  TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN:

4.1  Trách nhiệm của bên A :

4.1.1 Ngay sau khi ký hợp đồng, cung cấp đầy đủ cho bên B các loại hồ sơ, tài liệu như (bản photo có sao y): Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn, ….. và các loại giấy tờ liên quan khác (nếu có).

4.1.2 Chậm nhất đến ngày 20 của tháng sau phải cung cấp cho bên B đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng kinh tế và các loại thông tin khác nếu có (bản chính hoặc bản photo).

4.1.3 Thông báo cho bên B biết trước 01 tuần nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình như: Thay đổi nội dung trên giấy phép, thay đổi mặt hàng kinh doanh chính, mở tài khoản ngân hàng mới,……

4.1.4 Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ do bên A cung cấp cũng như mọi vấn đề  liên quan đến hoạt động  kinh doanh của đơn vị mình.

4.1.5 Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản và ký đầy đủ vào các loại báo cáo, hồ sơ, chứng từ, …do bên B in ra và gửi cho bên A.

4.1.6 Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định

4.1.7 Bên A chỉ giao hồ sơ chứng từ cho người có giấy giới thiệu của bên B. Khi giao nhận phải liệt kê hoặc kiểm đếm đầy đủ theo mẫu giao nhận của bên B.

4.1.8 Trong thời hạn còn hợp đồng, nếu bên A tự ý yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra hoặc sau khi đã chấm dứt hợp đồng mà nhờ bên B giải trình kiểm tra thì phải tính thêm phí giải trình cho bên B.

4.1.9 Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho bên B hoàn thành tốt công việc

4.2 Trách nhiệm của bên B :

4.2.1 Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do bên A cung cấp thực hiện đầy đủ và đúng qui định các nội dung trong điều 1 của hợp đồng này kể từ ngày hợp đồng được ký kết cho đến khi chấm dứt.

4.2.2 Kiểm tra, phát hiện và báo cho bên A biết những sai sót trong các loại hồ sơ chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời.Thường xuyên gửi thông báo và tư vấn cho bên A những thay đổi liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế.

4.2.3 Hàng tháng/quý phải thông cho bên A biết những khoản thuế mà bên A phải nộp cùng với thời gian gửi báo cáo thuế cho bên A.

4.2.4 Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của bên A trong và sau khi thực hiện hợp đồng. Bảo quản hóa đơn chứng từ do bên A cung cấp trong thời gian thực hiện công việc cho đến khi giao lại cho bên A.

4.2.5 Chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan liên quan đến công việc do bên B thực hiện và bồi thường  những sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho bên A.

4.2.6 Khi chấm dứt hợp đồng phải bàn giao đầy đủ với người có trách nhiệm của bên A.  

4.2.7 Bên B không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý đã ghi trong hoá đơn, chứng từ của bên A. Bên B chỉ chịu trách nhiệm về những sai sót do chính bên B làm và là người trực tiếp giải trình với các cơ quan liên quan .

4.2.8 Ngưng ngay hợp đồng hoặc không bàn giao sổ sách chứng từ nếu bên A không thanh toán phí đúng hạn theo điều 2 mà không có lý do chính đáng bằng văn bản gửi cho bên B.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

5.1 Hợp đồng này có hiệu lực thực hiện trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký. Khi đến ngày hết hạn hợp đồng, nếu các Bên không có đề nghị bằng văn bản về việc thanh lý và chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm những năm tiếp theo.

5.2 Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh thì hai bên cùng thỏa thuận và tiến hành làm thêm phụ lục hợp đồng.

5.3 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp khó khăn sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp nếu không giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa ra Tòa án theo thẩm quyền.

5.4 Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì trước khi chấm dứt phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 01 tháng, sau đó thực hiện thanh lý hợp đồng.

5.5 Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau .

                         Đại diện bên A                                                         Đại diện bên B                         

                                GIÁM ĐỐC                                                             GIÁM ĐỐC

Trên đây là mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật.

Bạn đọc quan tâm kế toán thương mại hay các loại hình kế toán thực tế có thể tham khảo tại đây.

Kế toán Đức Minh sẻ chia kiến thức, tiếp bước tương lai.

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN