Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb

Lớp kế toán thực tế - Lớp kế toán ngắn hạn - Lớp tin học văn phòng cấp tốc

 

Khóa học kế toán (không giới hạn số buổi, Lịch học linh động)

DANH SÁCH KHOÁ HỌC KẾ TOÁN

( học theo TT133 hoặc 200 tùy chọn )

HỌC PHÍ

HỌC TRÊN CHỨNG TỪ CỦA CÔNG TY

Đã biết kế toán

Chưa biết kế toán

Khóa học kế toán tổng hợp chọn 1 trong 4  loại hình: (học trên excel)

TMDV  hoặc SX hoặc Xây Lắp XD hoặc Xuất Nhập Khẩu 

(đào tạo kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

4.100.000 Giá gốc
2.870.000 giảm 30%Cá nhân

2.665.000 giảm 30%Cá nhân + 5%laptop
2.255.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

2.050.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

4.700.000 Giá gốc
3.290.000 giảm 30%Cá nhân

3.055.000 giảm 30%Cá nhân +5% laptop
2.585.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

2.350.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học kế toán tổng hợp chọn 1 trong 4  loại hình: (học trên excel và 1 phần mềm )

TMDV  hoặc SX hoặc Xây Lắp XD hoặc Xuất Nhập Khẩu 

(đào tạo kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

4.700.000 Giá gốc
3.290.000 giảm 30%Cá nhân

3.055.000 giảm 30%Cá nhân +5% laptop
2.585.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

2.350.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

 

5.200.000 Giá gốc

3.640.000 giảm 30%Cá nhân
3.380.000giảm 30%Cá nhân+ 5%laptop
2.860.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

2.600.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá học kế toán thực tế tổng hợp từ A-Z

(Gồm TMDV, SX, XD, XNK) (4 loại hình DN học trên excel hoặc 3 trên 4 loại hình DN - đào tạo kế toán, dạy kế toán thực tế, thực hành trên Excel và 01 phần mềm fast hoặc misa)

8.500.000 Giá gốc

5.950.000 giảm 30%Cá nhân
5.525. giảm 30%Cá nhân+ 5%laptop
4.675.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

4.250.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

9.300.000 Giá gốc

6.510.000 giảm 30%Cá nhân
6.045.000 giảm 30%Cá nhân+ 5%laptop
5.115.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

4.650.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Thực tập kế toán thực tế trong DN chọn 1 trong 4 loại hình  (TMDV, SX, XLXD, XNK ) 

có kiến thức

(3 tháng chứng từ, đào tạo kế toán kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

1.950.000 Giá gốc

1.365.000 giảm 30%Cá nhân

1.268.000 giảm 30%Cá nhân + 5% laptop

1.073.000 giảm 30% cá nhân + 10% nhóm 3ng + 5% laptop

975.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

2.900.000 Giá gốc

2.030.000 giảm 30%Cá nhân

1.885.000 giảm 30%Cá nhân + 5% laptop

1.595.000 giảm 30% cá nhân + 10% nhóm 3ng + 5% laptop

1.450.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học sử dụng phần mềm 01 Phần mềm MISA hoặc Fast (chọn 1 trong 4 loại hình)

(học kế toán thực tế, thực hành qua 01 tháng chứng từ DN TMTV hoặc SX hoặc XLXD hoặc XNK )

1.700.000 Giá gốc
1.190.000 giảm 30% Cá nhân

1.105.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
1.020.000 giảm 30% cá nhân + 10%Nhóm 3
935.000 giảm 30% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

850.000 giảm 30%+10% nhóm 3 + 5% sv-hs 5% chuyển khoản từ xa.

2.700.000 Giá gốc
1.890.000 giảm 30% Cá nhân

1.755.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
1.620.000 giảm 30% cá nhân + 10%Nhóm 3
1.485.000 giảm 30% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

1.350.000 giảm 30%+10% nhóm 3 + 5% sv-hs 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học sử dụng phần mềm 02 Phần mềm MISA hoặc Fast 

(học kế toán thực tế, thực hành qua 3 tháng chứng từ DN TMTV hoặc SX hoặc XLXD hoặc XNK )

2.900.000 Giá gốc
2.030.000 giảm 30% Cá nhân

1.885.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
1.740.000 giảm 30% cá nhân + 10%Nhóm 3
1.595.000 giảm 30% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

1.450.000 giảm 30%+10% nhóm 3 + 5% sv-hs 5% chuyển khoản từ xa.

3.900.000 Giá gốc
2.730.000 giảm 30% Cá nhân

2.535.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
2.340.000.000 giảm 30% cá nhân + 10%Nhóm 3
2.145.000 giảm 30% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

1.950.000 giảm 30%+10% nhóm 3 + 5% sv-hs 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học nguyên lý kế toán thực tế

học kế toán thực tế, thực hành trên Excel

1.500.000 Giá gốc

1.050.000 giảm 30%Cá nhân
975.000 giảm 30%Cá nhân + 5% sinh viên
825.000 giảm 30% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5% sinh viên

750.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học làm BCTC trong DN

học kế toán thực tế, thực hành trên Excel

1.300.000 Giá gốc
910.000 giảm 20%Cá nhân
845.000 giảm 30%Cá nhân + 5%laptop
715.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%laptop

650.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học thực hành kê khai các loại thuế

học kế toán thuế trên phần mềm HTKK

860.000 Giá gốc
602.000 giảm 30%Cá nhân
559.000 giảm 30% cá nhân + 5%Sinh viên
473.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

430.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học kế toán thuế nâng cao

học kế toán thuế thực tế nâng cao trên phần mềm HTKK

2.400.000  kèm riêng 1 cô 1 trò (7 buổi)

Khoá học kế toán thuế thu nhập cá nhân

Lập báo cáo và quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1.200.000 Giá gốc
840.000 giảm 30%Cá nhân
780.000 giảm 30%Cá nhân + 5%Sinh viên
660.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

600.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá học kế toán dành cho nhà quản lý ( học 08-10 buổi)

Đào tạo nhà quản lý hiểu được hoạt động của bộ máy kế toán và cách đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính

3.500.000đ (giáo viên kèm riêng 1 cô 1 trò)
 

Khoá học Kế toán Kho

( Khoá này đóng đủ học phí mới phát giáo trình và học)

Học lý thuyết và thực hành về công việc kế toán kho.

1.800.000 Giá gốc
1.260.000 giảm 30%Cá nhân

1.170.000 giảm 30%Cá nhân + 5%laptop
990.000 giảm30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

900.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá học Kế toán Nội bộ

2.800.000 Giá gốc
1.960.000 giảm 30%Cá nhân

1.820.000 giảm 30%Cá nhân + 5%laptop
1.540.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

1.400.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% laptop + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa kế toán hành chính sự nghiệp 4.500.000 ( kèm riêng 15 buổi )

Khóa học kế toán online:

KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TỪ A - Z

990.000 giá gốc

395.000 giá giảm

Khóa học tài chính kế toán online:

Trọn Bộ Quản Trị Tài Chính Kế Toán Dành Cho Các Nhà Quản Lý

990.000 giá gốc

395.000 giá giảm

 


KHOÁ HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG (Không giới hạn số buổi Lịch học linh động)

TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

Tin học văn phòng (Word+Excel)
(đã bao gồm giáo trình) (có kiến thức)

Dạy tin học văn phòng)

2.100.000 Giá gốc

1.470.000 giảm 30% Cá nhân
1.365.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
1.260.000 giảm 30% cá nhân+ 10% Nhóm 03 người
1.155.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5%sinh viên

1.050.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học Word 
(đã bao gồm giáo trình) (có kiến thức)

hoặc Khóa học Excel
(đã bao gồm giáo trình)

1.400.000 Giá gốc
980.000 giảm 30% Cá nhân

910.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
840.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
770.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

700.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa tin học dành cho kế toán

(Dạy tin học văn phòng thực tế cho dân kế toán)

1.600.000 Giá gốc
1.120.000 giảm 30% Cá nhân

1.040.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
960.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
880.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

800.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa tin học Excel nâng cao (có kiến thức)

(đã bao gồm giáo trình)

1.800.000Giá gốc
1.260.000 giảm 30% Cá nhân

1.170.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
1.080.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
990.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

900.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa học Powerpoint (có kiến thức)
(đã bao gồm giáo trình)

1.100.000Giá gốc
770.000 giảm 30% Cá nhân

715.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
660.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
605.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

550.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Tin học văn phòng Word + Excel + Powerpoint
(đã bao gồm giáo trình) (có kiến thức)

Dạy tin học văn phòng, tin học cho dân kế toán

2.800.000 Giá gốc

1.960.000 giảm 30% Cá nhân
1.820.000 giảm 30% Cá nhân+ 5% sinh viên
1.680.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
1.540.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

1.400.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Khoá Word dành cho người chưa có kiến thức (Tin học dành cho người mới bắt đầu)

1.600.000 Giá gốc
1.120.000 giảm 30% Cá nhân

1.040.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
960.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
880.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

800.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

 

Khóa Word + Excel dành cho người chưa có kiến thức

2.300.000 Giá gốc

1.610.000 giảm 30% Cá nhân
1.495.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
1.380.000 giảm 30% cá nhân+ 10% Nhóm 03 người
1.265.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5%sinh viên

1.150.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

 

Khóa học Powerpoint (chưa kiến thức)
(đã bao gồm giáo trình)

1.300.000Giá gốc
910.000 giảm 30% Cá nhân

845.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
780.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
715.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

650.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa tin học Excel nâng cao (chưa kiến thức)

(đã bao gồm giáo trình)

2.000.000 Giá gốc

1.400.000 giảm 30% Cá nhân
1.300.000 giảm 30% Cá nhân+ 5%sinh viên
1.200.000 giảm 30% cá nhân+ 10% Nhóm 03 người
1.100.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5%sinh viên

1.000.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

Khóa Word + Excel + PowerPoint dành cho người chưa có kiến thức

3.000.000 Giá gốc

2.100.000 giảm 30% Cá nhân
1.950.000 giảm 30% Cá nhân+ 5% sinh viên
1.800.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
1.650.000 giảm 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

1.500.000 giảm 30%+10% nhóm 3+5% sinh viên - hs + 5% chuyển khoản từ xa.

 

Khóa học word online: 

Tin học văn phòng - Word

900.000 giá gốc

295.000 giá giảm

Khóa học excel cho kế toán online: 

Excel từ cơ bản tới chuyên sâu dành riêng cho kế toán

990.000 giá gốc

395.000 giá giảm

Khóa học excel online: 

Bí quyết làm chủ Excel năm 2019

895.000 giá gốc

395.000 giá giảm

 

- Để biết thông tin chi tiết về hình thức đào tạo kế toán và tin học cụ thể thì các bạn vui lòng click chuột vào mỗi tên khóa học. 1. Thông tin chi tiết về các khóa đào tạo kế toán tin học tại Đức Minh

- Về thời gian học: Ca học linh động với 3 ca/ngày và 6 ngày / tuần.

Sáng 8h00- 11h30 ; Chiều 13h30 - 17h00 ; Tối 18h - 20h

(Các bạn có thể đi học BẤT KỲ CA NÀO hoặc BẤT CỨ HÔM NÀO khi các bạn có thời gian rảnh, nghĩa là LỊCH HỌC HOÀN TOÀN PHỤ THUỘC VÀO CÁC BẠN, thậm chí ngày học 3 ca, tuần 6 ngày cũng được!)

 

khoá học kế toán

Học viên chăm chỉ đi học cả những ngày nắng cũng như ngày mưa

2. Ưu đãi hấp dẫn cho các khóa đào tạo kế toán, và tin học tại Đức Minh

GIẢM TỚI 50% học phí, tặng túi dây kéo sành điệu và bộ móc chìa khóa cùng nhiều phần quà khác tại các chi nhánh như sau:

· Giảm 30% học phí cho tất cả các khoá học kế toán - tin học

· Giảm ngay 10% cho nhóm đăng kí 03 người trở lên. 

· Giảm tiếp 05% cho học viên dùng laptop cá nhân! 

(chỉ áp dụng cho hình thức dạy kế toán trên excel )

· Giảm thêm 05% cho sinh viên ( có thẻ sinh viên hoặc bằng tốt nghiệp).

- Hiện tại, Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh đang có nhiều mức học phí ƯU ĐÃI cùng nhiều phần quà, khuyến mãi khóa học HẤP DẪN với tất cả các khóa học kế toán và tin học. Lưu ý là các ưu đãi chỉ có hạn, các bạn nhanh tay đăng ký nhé!

- Để nhận được khuyến mại, ưu đãi từ tất cả các khóa học kế toán và tin học tại Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh, các bạn phải đi theo nhóm 02 người trở lên, có laptop cá nhân và phải là sinh viên! Ngoài ra nếu các bạn chưa có nhóm, các bạn có thể viết bình luận ở dưới hoặc share bài viết này để tìm bạn học của mình. Chú ý là không nhất thiết phải cùng học khóa học kế toán hay tin học mới nhận được các ưu đãi. Có thể một bạn học kế toán, một bạn học tin học, một bạn học phần mềm,... cũng được. Hoặc sau khi các bạn đã đăng ký hoặc đã đi học được một thời gian rồi các bạn rủ thêm bạn của mình nữa thì các bạn vẫn sẽ được giảm học phí như thường.

- Nếu các bạn đã chọn được khóa họ​c kế toán hay tin học mình muốn hoặc còn đang thắc mắc điều gì thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo các hot lines : 

0972.711.886, 0912.485.883

Hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận để bên văn phòng của Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh tư vấn nhiệt tình cho các bạn.

 

các khoá học kế toán tại hà nội vui vẻ

Lớp học lúc nào cũng bận rộn và vui vẻ

3. Đặc trưng của trung tâm đào tạo kế toán, tin học Đức Minh

- Phòng học THOẢI MÁI TIỆN NGHI, mỗi học viên một máy tính, THỜI GIAN HỌC VÔ HẠN dạy học theo phương pháp DẠY KÈM TỪNG HỌC VIÊN, khá đặc biệt, bao gồm tất cả các khóa họ​c kế toán hay tin học bất kỳ.

- Đội ngũ giảng viên của Đức Minh có kinh nghiệm làm việc thực tế ở các công ty lớn và đều có khả năng sư phạm, truyền đạt tốt nhất. Đặc biệt là giáo viên rất nhiệt tình, thân thiện và dễ gần, chỉ dạy tận tình cho từng học viên.

- Được dạy kế toán chuyên dùng về Excel, lập và xử lý các bảng biểu, giấy tờ, kỹ năng tin học.

- Được hỗ trợ cài đặt các phần mềm tin học, phần mềm kế toán miễn phí.

- Với mỗi khóa học kế toán về các loại hình doanh nghiệp khác nhau - học viên sẽ được học trên một bộ chứng từ riêng biệt

- Đảm bảo thành thạo kê khai, quyết toán thuế, cách lập BCTC,...

- Đảm bảo thành thạo công việc như đang làm tại DN thực tế

- Bạn đăng kí được học ngay lập tức không cần chờ lớp, không giới hạn buổi học, hướng dẫn đến khi thành thạo mới kết thúc khóa học.

- Lịch học cực kỳ linh động cho tất cả các khóa họ​c kế toán hay tin học bất kỳ.

- Giảm trừ học phí cho những bạn đăng ký lần tiếp theo hay những bạn giới thiệu bạn bè, người thân tới học.

- Được bảo lưu khóa học trường hợp không có thời gian đến lớp.

- Được cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 2 năm có xác nhận của Giám đốc Công ty

- Tổ chức thi và được cấp chứng chỉ của Bộ Giáo Dục, Sở Giáo Dục

 

học viên viện đào tạo đức minh

Các bạn học viên đang chăm chú vào bài học

4. Đào tạo kế toán thực tế, tin học ở Đức Minh - Hậu mãi?

- Hỗ trợ tìm việc cho các học viên sau khi các khóa họ​c kế toán hay tin học kết thúc, bao gồm:

+ Đăng tin lên trên fanpage Đức Minh (hơn 41.000 thành viên)

+ Đăng tin lên fanpage  tuyển dụng kế toán của Đức Minh

+ Đăng topic dính lên diễn đàn kế toán của Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh: dayketoan.net

+ Đăng tin tại mục tuyển dụng trên website chính và các website vệ tinh của Đức Minh

+ Giới thiệu việc làm tới các công ty đối tác của Đức Minh.

- Sau mỗi khóa họ​c kế toán hay tin học bất kỳ, các bạn học viên sẽ được HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI qua group "Học viên kế toán Đức Minh" trên facebook về các tình huống thực tế trong suốt quá trình làm việc với phương châm:   
“Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”

5. Đào tạo kế toán thực tế, tin học ở Đức Minh - Địa chỉ?

Địa chỉ các chi nhánh của Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh tại Hà Nội:

CN Đống Đa: : Phòng 815, tòa 15 tầng - B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch) . ĐT: 0339.418.980

CN Cầu Giấy: Cầu thang 5, tầng 2, toà nhà B6A - Khu ĐTM Nam Trung Yên,  Đ. Nguyễn Chánh - Q.Cầu Giấy, HN (mặt trước, mặt khu dân cư) . ĐT: 0339.156.806

CN Hoàng Mai: Phòng 610 - tầng 6- Chung cư CT4A2- Đường Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đàm - Hoàng Mai, Hà Nội
( Ngay đèn xanh đỏ ngã 4, tầng 1 là nhà sách ADC Book). ĐT: 0342.254.883

CN Hà Đông: Tầng 2 số nhà 02 ngõ 4 đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông. ĐT: 0339.421.606


ĐT: 0972.711.886 - 0912.485.883

Email: ketoanducminh@gmail.com

>>>Đăng ký học thử kế toán miễn phí

 

 

Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh - Nơi bạn có thể đặt trọn niềm tin!

Nhấc máy lên và gọi ngay đến số hotline 0972.711.886 hoặc để lại bình luận bên dưới để đăng ký ngay các khoá học kế toán tại Kế toán Đức Minh ngay hôm nay để được giảm giá học phí nhé!
Thời hạn khuyến mại còn:

Nhà Quản lý có cần học 1 khóa đầy đủ của kế toán để quản lý doanh nghiệp của mình. Chỉ cần 1 phút nhìn vào các con số, Giám đốc sẽ biết công ty đang làm ăn có lãi hay lỗ và cụ thể, vì sao lại lỗ để điều chỉnh kịp thời thông qua các kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính này.


Đăng ký học thử miễn phí
Tham khảo giá khóa học đang áp dụng tại Đức MinhBảng giá khóa học