Tin mới

Xử lý như thế nào trong trường hợp “giá bán thấp hơn giá vốn”
Trong thực tế không phải lúc nào bạn cũng bán hàng hóa cao hơn so với giá bạn đi nhập. Thường thì ban đầu, bạn sẽ bán...
Thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh- Kế toán Đức Minh
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp muốn bổ sung thêm ngành nghề để sản xuất kinh doanh thì cần...
Kinh nghiệm làm kế toán công nợ trong các doanh nghiệp - Kế toán Đức Minh
Kế toán công nợ có nhiệm vụ cũng như vai trò hết sức quan trong trong bộ máy kế toán đặc biệt là trong các doanh nghiệp...
Bàn về đề bị lấy mất mã số thuế cá nhân - Kế toán Đức Minh
Có một số trường hợp cá nhân có mức thu nhập thực tế thấp không nằm trong ngưỡng phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng...
Thêm nhiều quyền lợi mới cho người lao động tham gia BHYT trong tháng 12/2018
Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế sẽ có những quyền lợi nhất định. Từ ngày 01/012/2018 Nghị...

Hình ảnh