Tin mới

Mẫu công văn xin gia hạn kiểm tra thuế - Kế toán Đức Minh
Trong trường hợp các doanh nghiệp không thể đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra thuế của cơ quan...
Chia lợi nhuận sau thuế thì người nhận các khoản thu nhập này có bị tính thuế TNCN nữa hay không?
Sau khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì phần lợi nhuận còn lại được chia cho các cổ đông theo số % mà cổ đông đóng...
Giảm thuế suất TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xuống 15% và 17%
Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có điều kiện phát triển cũng như thúc đẩy sự tích luỹ, tái đầu tư...
Ngày 01/04/2019 có gì đặc biệt với người làm kế toán? - KTĐM
Ngày 01/04 người ta hay trêu đùa nhau là ngày “nói dối” nhưng đối với dân kế toán năm nay ngày 01/04/2019 lại vô cùng...
Lương cơ bản là gì? Cách tính lương cơ bản năm 2019
Lương cơ bản là gì? Lương cơ bản được hiểu nôm na là phần lương thấp nhất mà người lao động có thể nhận được khi làm...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Đừng quên lịch nộp các loại báo cáo thuế cho năm 2019 kế toán nhé

11/12/2018 04:15

Cứ đến dịp cuối năm cũ sang năm mới, Kế toán Đức Minh lại khái quát tổng hợp lại các mốc lịch thời gian nộp các loại báo cáo thuế cho năm cho năm mới. Bước sang năm 2019, chúng ta cùng điểm các mốc thời gian nộp các loại báo cáo thuế nhé

Đừng quên lịch nộp các loại báo cáo thuế cho năm 2019 kế toán nhé

1. Thời hạn nộp thuế môn bài

Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp đang hoạt động

- Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

 

- Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

- Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019.

 

- Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp :

- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.

- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

- Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

- Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn năm 2019

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Cuối năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thứ sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019:

Hạn nộp ngày 31/3/2019 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

1

20/1/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2018


Tờ khai Thuế TNCN T12/2018 (nếu có)

 

30/1/2019

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018


Nộp tiền thuế môn bài năm 2019

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018


Nộp tiền thuế môn bài năm 2019

2

20/2/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2019


Tờ khai Thuế TNCN T1/2019 (nếu có)

3

20/3/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2019


Tờ khai Thuế TNCN T2/2019 (nếu có)

 

 

30/3/2019

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2019


Quyết toán Thuế TNCN năm 2019


Báo Cáo Tài Chính năm 2019

Quyết toán Thuế TNDN năm 2019


Quyết toán Thuế TNCN năm 2019


Báo Cáo Tài Chính năm 2019

4

20/4/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2019


Tờ khai Thuế TNCN T3/2019 (nếu có)

30/4/2019

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2019


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019

5

20/5/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2019


Tờ khai Thuế TNCN T4/2019 (nếu có)

6

20/6/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2019


Tờ khai Thuế TNCN T5/2019 (nếu có)

8

20/8/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2019


Tờ khai Thuế TNCN T6/2019 (nếu có)

30/8/2019

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2019


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019

9

20/9/2108

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2019 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2019 (nếu có)

9

20/9/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2019 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T9/2019 (nếu có)

10

20/10/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2019

Tờ khai Thuế TNCN T9/2019 (nếu có)

 

30/10/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

11

20/11/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2019


Tờ khai Thuế TNCN T10/2019 (nếu có)

12

20/12/2019


 

 

 

Các bài viết liên quan:

=>>> NHỚ NGAY LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2018

=>>> Những mốc thời gian cần nhớ để nộp các loại báo cáo thuế năm 2017

=>>> Hạn nộp quyết toán thuế tncn và các loại báo cáo thuế 2016

=>>> DN cần lưu ý về các Báo cáo phải nộp theo quý, năm 2018 - Kế toán Đức Minh

=>>> Các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định mới nhất

- Ngọc Anh-

>>> học kế toán ở đâu đống đa

>>> dạy kế toán ở Hà Đông

>>> học kế toán tại cầu giấy

>>> địa chỉ học kế toán tại hoàng mai

 

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc