Tin mới

Dự kiến: Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội
Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp sẽ...
Con học văn bằng 2 có được giảm trừ gia cảnh không?
Văn bằng 2 là văn bằng cấp cho người đã có ít nhất 01 bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp. Trường hợp người nộp...
Cơ quan quản lý thuế trực tiếp bao gồm những cơ quan nào? Trách nhiệm ra sao?
Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, người nộp thuế thường làm việc với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Vậy,...
Đề xuất: Đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm được hưởng thêm quyền lợi gì?
Vừa qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm dành cho người...
Tài khoản thanh toán là gì? Tìm hiểu ưu nhược điểm của tài khoản thanh toán
Tài khoản thanh toán là một trong những loại tài khoản ngân hàng, đa dạng các chức năng và tiện ích giúp người sử dụng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Tổng hợp các nghiệp vụ chuyên dùng trong kế toán sản xuất- Kế toán Đức Minh

24/01/2018 02:22

Cùng với kế toán thương mại dịch vụ thì kế toán sản xuất hiện nay đang là một trong những loại hình kế toán doanh nghiệp phổ biến. Khác với thương mại dịch vụ chỉ gồm các hoạt động bán ra mua vào hàng hóa thì nghiệp vụ của kế toán sản xuất đa dạng hơn, bao gồm cả những hoạt động mua bán như thương mại dịch vụ và còn có tính giá thành sản xuất, chi phí phát sinh,... Để thuận lợi cho việc hạch toán hơn, Kế toán Đức Minh xin được “Tổng hợp các nghiệp vụ chuyên dùng trong kế toán sản xuất” cho bạn đọc được biết

Tổng hợp các nghiệp vụ chuyên dùng trong kế toán sản xuất- Kế toán Đức Minh

1. Các nghiệp vụ liên quan đến mua nguyên vật liệu

1.1. Trường hợp mua nguyên vật liệu trả tiền ngay

Nợ TK 152: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331: VAT, thường là 10%

       Có TK 111,112, 141: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC

1.2. Trương hợp mua nguyên vật liệu công nợ (trả sau )

Nợ TK 1521: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331: VAT, thường là 10%

Có TK 331 :tổng số tiền phải trả nhà cung cấp.

1.3. Khi thanh toán tiền

Nợ TK 331 tổng số tiền phải trả nhà cung cấp

Có TK 111 (nếu trả tiền mặt), 112 (nếu trả qua ngân hàng)

1.4. Trường hợp đã nhận được hóa đơn của NCC nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến kho

a) Cuối tháng kế toán ghi

Nợ TK 151: giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331: VAT

         Có TK 111,112,331,141: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC

b) Qua đầu tháng khi NVL về tới kho

Nợ TK 1521

        Có TK 151

1.5. Mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho SX ( Không qua kho )

a) Mua NVL không qua kho trả tiền ngay

Nợ TK 154 giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331 VAT, thường là 10%

      Có TK 111;112 Có TK 111,112, 141: tổng số tiền phải trả/đã trả NCC

b) Mua NVL Xuất thẳng không qua kho chưa trả tiền

Nợ TK 154 giá mua chưa VAT, chi tiết số lượng từng NVL

Nợ TK 1331 VAT, thường là 10%

       Có TK 331 Nợ tiền nhà cung cấp chưa trả

Nợ TK 331 Số tiền phải trả

       Có TK 111;112 Số tiền đã trả

1.6. Trả nguyên vật liệu cho nhà cung cấp

Khi nhập kho đơn giá nào thì xuất kho trả với đơn giá đó, hạch toán ngược lại lúc nhập kho

Nợ TK 331, 111, 112

       Có TK 152

       Có TK 1331

- Thu lại tiền (nếu có)

Nợ TK 111,112

        Có TK 331

1.7. Chiết khấu thương mại được hưởng từ nhà cung cấp

- Được NCC giảm vào tiền nợ phải trả

Nợ TK 331

      Có TK 152

      Có TK 1331

- Được NCC trả lại bằng tiền

Nợ TK 111, 112

       Có TK 152

       Có TK 1331

- Hoặc DN có thể hạch toán vào thu nhập khác

Nợ TK 331

          Có TK 711

2. Các nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ

2.1. Mua công cụ dụng cụ trả tiền ngay

Nợ 242 ( CCDC ngắn hạn; dài hạn )

Nợ TK 1331 Thuế VAT ( Thường là 10%)

        Có TK 111;112 ( tiền mặt, tiền ngân hàng )

2.2. Mua công cụ dụng cụ chưa trả tiền ngay

Nợ TK 242 ( CCDC ngắn hạn; dài hạn )

Nợ TK 1331 Thuế VAT ( Thường là 10%)

        Có TK 331 ( công nợ chưa trả tiền ngay )

2.3. Mua công cụ dụng cụ nhập kho

a)  Mua ccdc nhập kho trả tiền ngay

Nợ TK 153 Giá mua ccdc chưa thuế

Nợ TK 1331 VAT thường là 10%

Có TK 111;112;141 Tổng số tiền đã trả ncc

b) Mua ccdc nhập kho chưa trả tiền ngay

Nợ TK 153 ( CCDC ngắn hạn, dài hạn )

Nợ TK 1331 Thuế VAT ( Thường là 10%)

Có TK 331 ( công nợ chưa trả tiền ngay )

c) Trả tiền mua công cụ dụng cụ

Nợ TK 331

        Có TK 111;112

3. Các nghiệp vụ mua tài sản cố định

3.1. Mua TSCĐ Trả tiền ngay

Nợ TK 211 (Nguyên giá ,giá mua + chi phí khác liên quan )

Nợ TK 1331 : Thuế VAT 10%

         Có TK 112

3.2.  Mua TSCĐ chưa trả tiền ngay

Nợ Tk 211 ( nguyên giá, giá mua + chi phí khác liên quan )

Nợ TK 1331

Có TK 331

3.3. Trả tiên mua TSCĐ

Nợ TK 331 Giá phải trả

        Có TK 112;341

4. Các nghiệp vụ xuất CCDC trong kho mang đi sản xuất ( phân bổ )

Nợ TK 242

      Có TK 153

Xuất NVL mang đi sản xuất ( định mức nếu có ) 154

* Giả sử 154 gồm “ 1541 NVL ; 1542 CFNC ; 1543 CCDC ( phân bổ) ; 1544 TSCĐ ( phân bổ) 1545 chi phí sxc ”

Nợ TK 154

      Có TK 152;242;214;334;3383;3384;3385 ;111;112;331;335; 153

5. Trường hợp nếu có phế liệu thu hồi nhập kho

Nợ TK 152 NVL

Có TK 154 Chi phí SXKD Dở dang

6. Thành phẩm hoàn thành nhập kho ( giá trị thành phẩm )

Nợ TK155:Số lượng thành phẩm hoàn thành

       Có TK154 : Chi phí SXKD Dở dang

7. Bán thành phẩm

Ghi nhận doanh thu

7.1. Bán thành phẩm thu tiền ngay

 Nợ TK 111,112: tổng số tiền phải thu/đã thu của KH

       Có TK 5112: tổng giá bán chưa VAT

       Có TK 33311: VAT đầu ra, thường là 10%

7.2.Bán thành phẩm chưa thu tiền

Nợ TK 131 : tổng số tiền phải thu/chưa thu của KH

       Có TK 5112: tổng giá bán chưa VAT

       Có TK 33311: VAT đầu ra, thường là 10%

7.3. Thu tiền công nợ

Nợ TK 111 ( thu bằng tiền mặt), 112 (thu qua ngân hàng)

         Có TK 131 : tổng số tiền phải thu/chưa thu của KH

7.4. Ghi nhận giá vốn

Tùy theo DN chọn phương pháp tính giá xuất kho nào mà phần mềm chạy theo nguyên tắc đó ( thường lựa chọn phương pháp bình quân gia quyền )

Nợ TK 632

         Có TK 155

7.5. Các khoản giảm trừ doanh thu

a) Chiết khấu thương mại

Khi khách hàng mua đạt tới một mức nào đó thì DN có chính sách chiết khấu cho KH

- Trường hợp KH mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.

- Trường hợp KH không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 511.

Nợ TK 511

Nợ TK 33311

       Có TK 131,111,112

- Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 511. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu .

b) Hàng bán bị trả lại

- Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu KH: bán giá nào thì ghi giảm công nợ giá đó

 Nợ TK 511: giá bán chưa VAT

Nợ TK 33311: VAT

         Có TK 131,111,112: tổng số tiền phải trả/đã trả lại cho KH

- Giảm giá vốn: xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đó

 Nợ TK 155

      Có TK 632

- Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại

Nợ TK 641

Nợ TK 1331

         Có TK 331, 111,112…

c) Giảm giá hàng bán

 Nợ TK 511

Nợ TK 33311

     Có TK 111,112,131

8. Các bút toán hạch toán chi phí doanh nghiệp

8.1. Hạch toán thuế môn bài

* Hạch toán chi phí thuế môn bài

Nợ TK 642 : Tài khoản chi phí thuế môn bài

       Có TK 3338 Tài khoản thuế môn bài

* Nộp thuế môn bài

Nợ TK3338

        Có TK111;112

8.2. Hạch toán tiền lương

• Hạch toán chi phí lương

Nợ TK 642 Tài khoản chi phí

    Có TK 334

8.3. Trích bảo hiểm xã hôi

• Trích tính vào chi phí doanh nghiệp

Nợ TK 642 Tài khoản chi phí

Có TK 3383 ,3384,3385

• Trích vào tiền lương công nhân viên cả bộ phận SX

Nợ TK 334

 Có TK 3383,3384,3385

8.4 .Trả lương

Nợ TK 334 ( Trừ các khoản trích vào chi phí lương ) trả cả bộ phận SX

        Có TK 111, 112

9. Tài khoản phân bổ chi phí CCDC - TSCĐ vào chi phí quản lý

Nơ TK 642 Tài khoản nhận chi phí

        Có TK 242,214 ,153

10. Các chi phí khác của doanh nghiệp hạch toán thẳng vào 642

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

         Có TK 111,112,141,331

11. Các bút toán cuối kỳ

-Thuế TNCN ( nếu có )

-Kết chuyên VAT

-Tính thuế TNDN ( tạm tính, cuối năm )

=>>> Bút toán cuối tháng trong DN Sản xuất kế toán cần biết.

Các bạn có thể tham khảo thêm các nghiệp vụ cũng như các cách xử lý kế toán sản xuất cũng như các loại hình kế toán khác tại website: http://ketoanducminh.edu.vn

- Ngọc Anh -

=>>> Các phương pháp tính giá thành trong kế toán sản xuất – Kế toán Đức Minh

=>>> 10 phút cho “đối tượng hạch toán chi phí sản xuất” tặng các bạn kế toán

=>>> Phân tích khoản mục chi phí nhân công trong kế toán sản xuất cực kì chi tiết

=>>> Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

=>>> Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp sản xuất

=>>> Lớp học thực hành kế toán sản xuất tổng hợp trên Excel

=>>> Khóa học thực hành kế toán trong DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT bằng excel

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN