Tin mới

Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ là gì? Phân biệt thế nào?
Khi lập BCTC riêng, các khoản đầu tư vào Công ty con được ghi nhận theo phương pháp vốn gốc, còn khi hợp nhất, nó được...
Đề xuất trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết
Cùng tìm hiểu các trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết ở bài viết sau. Hiện nay, điểm d khoản 2...
Hóa đơn xăng dầu có bắt buộc ghi biển số xe không?
Thời gian gần đây có thông tin về việc hóa đơn xăng dầu phải ghi biển số xe. Vậy theo quy định, hóa đơn xăng dầu có bắt...
Hao mòn và khấu hao tài sản cố định khác nhau như thế nào?
Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về hao mòn vô hình là sự giảm dần thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định mà...
Doanh nghiệp nào không cần lập Báo cáo tài chính?
Hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp Báo cáo tài chính, tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Vậy, doanh nghiệp nào...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Khi nào thì được gia hạn nộp thuế GTGT và thủ tục để được gia hạn nộp thuế GTGT mới nhất

20/01/2018 03:04

Trong một số trường hợp đặc biệt doanh nghiệp không thể đóng thuế GTGT đúng thời hạn được mà không muốn bị cơ quan Thuế phạt thì phải làm thủ tục để được gia hạn nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, khi nào thì doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế GTGT? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh nhé

Khi nào thì được gia hạn nộp thuế GTGT và thủ tục để được gia hạn nộp thuế GTGT mới nhất

1. Khi nào thì được gia hạn thuế GTGT

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 2, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm d, Khoản 1, Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

 gia hạn thuế GTGT

Khi nào thì được gia hạn thuế GTGT

Nếu người nộp thuế rơi vào một trong số những trường hợp sau sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế GTGT:

1.1.Bị thiệt hại vật chất

- Ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

- Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như:

- Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

- Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế.

- Do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật. Bao gồm:

+ Tai nạn giao thông

+ Tai nạn lao động

+ Mắc bệnh hiểm nghèo

+ Bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm

+ Các trường hợp bất khả kháng khác

1.2. Ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất

Có hiệu lực khi doanh nghiệp di dời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh.

1.3. Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác

1.4. Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

2. Thủ tục gia hạn hạn nộp thuế GTGT trong từng trường hợp cụ thể

Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế (tất cả các trường hợp gia hạn)

+ Tài liệu liên quan theo từng trường hợp cụ thể:

Thủ tục gia hạn hạn nộp thuế GTGT trong từng trường hợp cụ thể

Thủ tục gia hạn hạn nộp thuế GTGT 

2.1. Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì phải có

(a) Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;

(b) Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp; Khu chế xuất; Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;

(c) Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có).

Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị.

2.2. Đối với trường hợp di dời cơ sở sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

(a) Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với người nộp thuế;

(b) Đề án di dời, kế hoạch và tiến độ thực hiện di dời của người nộp thuế;

(c) Tài liệu chứng minh người nộp thuế ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó xác định rõ thời điểm bắt đầu ngừng sản xuất kinh doanh, chi phí di dời, thiệt hại do di dời, ngừng sản xuất kinh doanh gây ra (nếu có).

2.3. Đối với trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN

(a) Hợp đồng kinh tế ký với chủ đầu tư; biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

(b) Văn bản xác nhận của chủ đầu tư về công trình, hạng mục công trình mà người nộp thuế đang thực hiện, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: số, ký hiệu, ngày ban hành văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc bố trí vốn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tên và chức danh của người ký văn bản; tổng giá trị công trình, giá trị khối lượng công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành, tổng số vốn chủ đầu tư đã thanh toán, số vốn chủ đầu tư chưa thanh toán cho người nộp thuế tính đến thời điểm người nộp thuế đề nghị gia hạn nộp thuế.

2.4. Đi với trường hợp khó khăn đặc biệt khác

(a) Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên

(b) Bản sao các văn bản về gia hạn, xoá nợ, miễn thuế, giảm thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian hai (02) năm trước đó (nếu có)

(c) Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người nộp thuế khi thực hiện quyết định.

3. Một số lưu ý khi làm thủ tục gia hạn thuế GTGT

- Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu người nộp thuế không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế thì không được xử lý gia hạn nộp thuế.

- Trường hợp hồ sơ gia hạn nộp thuế đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế có văn bản gửi người nộp thuế:

(a) Thông báo không chấp thuận gia hạn nếu người nộp thuế không đủ điều kiện được gia hạn.

(b) Quyết định gia hạn nộp thuế nếu người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện được gia hạn.

*** Thời hạn giải quyết:

  • 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định).
  • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị gia hạn của người nộp thuế, cơ quan thuế ra thông báo không chấp thuận việc gia hạn nộp thuế hoặc ban hành quyết định gia hạn nộp thuế.

 

-------------------------------------------------

Công ty đào tạo kế toán Đức Minh

Đảm bảo không gian và chất lượng học tập thoải mái nhất

ĐT/Fax: 0972.711.886 - 024.668.36.337

  • - Ngọc Anh- 

=>>> Gia hạn thuế GTGT với máy móc nhập khẩu

=>>> Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN

=>>> Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT - Kế toán Đức Minh

=>>> Những thay đổi mới nhất về kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý

=>>> Khi nào được hoàn thuế GTGT điện tử?- Kế toán Đức Minh

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN