Tin mới

Dự kiến: Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội
Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp sẽ...
Con học văn bằng 2 có được giảm trừ gia cảnh không?
Văn bằng 2 là văn bằng cấp cho người đã có ít nhất 01 bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp. Trường hợp người nộp...
Cơ quan quản lý thuế trực tiếp bao gồm những cơ quan nào? Trách nhiệm ra sao?
Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, người nộp thuế thường làm việc với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Vậy,...
Đề xuất: Đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm được hưởng thêm quyền lợi gì?
Vừa qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm dành cho người...
Tài khoản thanh toán là gì? Tìm hiểu ưu nhược điểm của tài khoản thanh toán
Tài khoản thanh toán là một trong những loại tài khoản ngân hàng, đa dạng các chức năng và tiện ích giúp người sử dụng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho sinh viên

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

19/11/2016 11:29

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời hai câu hỏi trên.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

 

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì

 

- Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.

1.2. Đối tượng của  kiểm toán báo cáo tài chính

 

Đối tượng của kiemr toán báo cáo tài chính

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính

* Các đối tượng gồm : 

- Các báo cáo này chứa đựng những thông tin tài chính và thông tin phi tài chính, thông tin định lượng và thông tin không định lượng, phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình và kết quả lưu chuyển tiền tệ và các thông tin cần thiết khác để người sử dụng  báo cáo tài chính có thể phân tích, đánh giá đúng đắn tình hình và kết quả kinh doanh của đơn vị.

- Cơ sở của  báo cáo tài chính là các quy định về Kế toán , gồm cả quy định pháp lý về Kế toán như : luật Kế toán, chuẩn mực Kế toán, chế độ Kế toán, và quy định về Kế toán tại đơn vị như các quy định về hệ thống tài khoản, hình thức ghi sổ kế toán,..

- Ngoài ra cơ sở của  báo cáo tài chính còn bao gồm cả các quy định pháp lý khác có liên quan đến quá trình tổ chức và hoạt động kinh doanh của đơn vị như những quy định về sản xuất kinh doanh, trao đổi, mua bán sản phẩm, quản lý lao động, vật tư, nghĩa vụ đối với ngân sách,…

1.3. Kết quả của kiểm toán báo cáo tài chính

 

Kết quả của kiểm toán báo cáo tài chính

Kết quả của kiểm toán báo cáo tài chính

- Là các báo cáo kiểm toán, trong đó nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên về mức độ trung thực hợp lý của  báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Ngoài ra, kết quả kiểm toán của  báo cáo tài chính được kiểm toán còn có thể gồm cả thư quản lý nêu lên những tồn tại trong việc thiết lập và vận hành hệ thốn kiểm soát nội bộ, trong việc tổ chức công tác Kế toán và lập báo cáo tài chính ở đơn vị đồng thời đề xuất hướng khắc phục để đơn vị nâng cao chất lượng của các báo cáo tài chính.

1.4. Các bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

 

Các bằng chứng của kiểm toán báo cáo tài chính

Các bằng chứng của kiểm toán báo cáo tài chính

- Là những bằng chứng liên quan đến các nghiệp vụ, các số dư tài khoản và cả những bằng chứng khác như những bằng chứng về hệ thống kiểm soát nội bộ, về tình hình kinh doanh, về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, về các nghĩa vụ và tình hình tuân tủ pháp luạt của đơn vị..

- Nó có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và bằng nhiều kỹ thuật khác nhau.

- Dựa trên các bằng chứng kiểm toán này,  kiểm toán viên hình thành nên ý kiến của mình trên báo cáo kiểm toán về mức độ trung thực hợp lý của  báo cáo tài chính được kiểm toán.

1.5. Yêu cầu của  kiểm toán viên với  báo cáo tài chính

 

Yêu cầu của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính

Yêu cầu của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính

-  Kiểm toán viên phải độc lập và có năng lực:

+ Độc lập là nguyên tắc cơ bản đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, nó làm cho quá trình kiểm toán, các đánh giá trong kiểm toán cũng như ý kiến cuối cùng trên báo kiểm toán là khách quan.

+ Năng lực là cơ sở đảm bảo cho  kiểm toán viên có thể tổ chức, triển khai và hoàn thành cuộc kiểm toán có hiệu quả

- Trong quá trình kiểm toán đòi hỏi  kiểm toán viên phải có năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do công việc kiểm toán đặt ra.

2. Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

 

Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

- Mục tiêu tổng quát của kiểm toán báo cáo tài chính là “giúp cho  kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng  báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành ( hoặc được chấp nhận ), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không”

- Ngoài ra mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.

- Sự đạt được các mục tiêu kiểm toán trên đây được biểu hiện thông qua kết quả cuối cùng của cuộc kiểm toán được biểu hiện qua kết quả cuối cùng của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính đó là báo cáo kiểm toán và thư quản lý.

- Hướng tới mục tiêu cuối cùng, lý do duy nhất để  kiểm toán viên thu thập bằng chứng kểm toán là để họ có thể đi đến kết luận là các  báo cáo tài chính có trung thực hợp lý hay không và đưa ra một bản báo cáo kiểm toán thích hợp.

3. Nội dung  của kiểm toán báo cáo tài chính

 

Nội dung của kiểm toán báo cáo tài chính

Nội dung của kiểm toán báo cáo tài chính

-  Báo cáo tài chính được kiểm toán bằng việc chia  báo cáo tài chính thành các bộ phận. Có hai phương pháp tiếp cận kiểm toán báo cáo tài chính là:

+ phương pháp trực tiếp (1)

+ phương pháp chu kì (2)

- Do vậy, nội dung kiểm toán theo hai phương pháp này cũng khác nhau

* Phương pháp tiếp cận kiểm toán trực tiếp

- Tiếp cận  báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu hoặc nhóm các chỉ tiêu như tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định,..

+ ưu điểm: theo phương pháp này nội dung kiểm toán và đối tượng thông tin trực tiếp của kiểm toán là như nhau nên dễ xác định.

+ nhược điểm: tuy nhiên, các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính không hoàn toàn độc lập với nhau nên việc triển khia kiểm toán theo hướng này thường không đạt hiệu quả.

* Phương pháp tiếp cận kiểm toán chu kì

- Theo phương pháp này, những chỉ tiêu có liên quan đến cùng một loại nghiệp vụ được nghiên cứu trong mối quan hệ với nhua. Các nghiệp vụ, các chỉ tiêu có thể khái quát thành các chu kì sau:

+ chu kỳ mua vào và thành toán

+ chu kỳ bán hàng và thanh toán

+ chu kỳ nhân sự và tiền lương

+ chu kỳ tồn kho và chi phí

+ chu kỳ huy động vốn và hoàn trả

+ và cuối cùng là tiền

- Nội dung kiểm toán trong mỗi chu kỳ này là kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán số dư hay số tiền trên  báo cáo tài chính của các chỉ tiêu liên quan. Kiểm toán nghiệp vụ cho phép xác định hoặc thu hẹp phạm vi kiểm toán cơ bản đối với các số dư hoặc số trên  báo cáo tài chính.

=> Dù tiếp cận kiểm toán theo phương pháp trực tiếp hay phương pháp chu kỳ, cuối cùng  kiểm toán viên vẫn phải đưa ra ý kiến nhận xét tổng quát, toàn bộ về  báo cáo tài chính được kiểm toán. Nhưng do các nghiệp vụ ảnh hưởng và kết nối số dư trong mỗi chu kỳ, giữa các chu kỳ lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên kiểm toán theo chu kỳ sẽ khoa học hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với phương pháp tiếp cận trực tiếp.

Để biết thêm nhiều kiến thức về kiểm toán mời các bạn đón đọc những bài viết tiếp theo tại website Kế toán Đức Minh

- Ngọc Anh -

>>>  Cách lập báo cáo tài chính

>>> Đào tạo kế toán tại Hà Nội

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN