Tin mới

10 tuyệt chiêu giúp bạn tạo ấn tượng trong thời gian thử việc - Kế toán Đức Minh.
Thử việc là khoảng thời gian đầy thử thách nhưng cũng chính là cơ hội để bạn tạo lập nền tảng vững chắc cho những bước...
Các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo Nghị định mới nhất 2018
Ngày 11/03/2018 Nghị định 56/2009/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định lại các tiêu chí số...
Hướng dẫn cách chuyển số dư đầu kỳ từ QĐ 48 sang TT 133- Kế toán Đức Minh.
Khi mùa BCTC đang rộn ràng, các kế toán trở lên bận rộn hơn. Nhiều DN trước kia vẫn sử dụng mẫu sổ và áp dụng theo...
Hạch toán chi phí, doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn
Vì kinh doanh khách sạn là tổng hợp của nhiều loại dịch vụ. Do vậy, đối tượng tính giá thành là từng loại dịch vụ (dịch...
Kế toán chi phí kinh doanh và giá thành dịch vụ ngành khách sạn
Các hoạt động trong ngành khách sạn vô cùng phong phú và mang tính thời vụ cao, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, điều...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Hướng dẫn hạch toán kế toán chi phí công ty khi hợp tác kinh doanh với cá nhân

07/02/2017 10:37

Môi giới, làm trung gian và nhận hoa hồng trong các hợp đồng kinh doanh là một hoạt động khá phổ biến khi kinh doanh. Vậy phí hoa hồng cho các công ty môi giới, trung gian được theo dõi như thế nào và khi tính thuế công ty hạch toán chi phí môi giới này vào loại chi phí nào?

Hướng dẫn hạch toán kế toán chi phí công ty khi hợp tác kinh doanh với cá nhân

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính. Công ty sẽ  thực hiện hạch toán như sau:

 

1. Trường hợp Công ty ký hợp đồng môi giới với một cá nhân để làm trung gian giới thiệu khách hàng cho Công ty

 

Công ty ký hợp đồng môi giới với một cá nhân để làm trung gian giới thiệu khách hàng cho Công ty

Công ty ký hợp đồng môi giới với một cá nhân để làm trung gian giới thiệu khách hàng cho Công ty

- Với trường Công ty ký hợp đồng môi giới với một cá nhân để làm trung gian giới thiệu khách hàng cho Công ty thì hợp đồng môi giới với cá nhân này làm trung gian giới thiệu khách hàng, bán sản phẩm của Công ty và Công ty phải trả chi phí môi giới thì chi phí môi giới này sẽ được phản ánh vào TK 641 - Chi phí bán hàng.

- Theo đó, Công ty hạch toán như sau:

+ Khi chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài... ngay cho các cá nhân bên ngoài, ghi:

Nợ các TK 641 - Chi phí bán hàng (tổng số phải thanh toán)

  Có TK 3335 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế TNCN phải khấu trừ) (nếu có).

  Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).

+ Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài Công ty, ghi:

    Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả).

           Có TK 3335 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế TNCN phải khấu

          Có TK 111, 112 (số tiền thực trả).

+ Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có thu nhập, ghi:

    Nợ TK 3335 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

         Có các TK 111, 112,...(số tiền thực trả).

>>> Chi tiết hệ thống các tài khoản cấp 2 của chi phí bán hàng – TK 641

>>> Bảng kê chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp- công cụ quản lý chi phí rõ ràng nhất.

2. Trường hợp Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân để cùng thực hiện dịch vụ cho khách hàng

 

Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân để cùng thực hiện dịch vụ cho khách hàng

Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân để cùng thực hiện dịch vụ cho khách hàng

- Với trường hợp này thì hợp đồng kinh doanh ở đây về bản chất là hợp đồng thuê dịch vụ bên ngoài. Hợp đồng quy định cá nhân cùng đóng góp công sức, không đóng góp vốn và hưởng cố định 40% giá trị hợp đồng ký với khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của hợp đồng là lãi hay lỗ

- Khi xác định số tiền phải trả cho cá nhân, công ty hạch toán ghi:

Nợ các TK 627, 641, 642, 241,... (Tùy thuộc vào việc cá nhân đó đóng góp công sức cho hoạt động nào của hợp đồng).

      Có TK 3335 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế TNCN phải khấu trừ) (nếu có).

      Có các TK 111, 112, 331,... (số tiền thực trả).

3. Chính sách thuế khi hợp tác kinh doanh

3.1. Đối với hoạt động môi giới

 

Khấu trừ thuế đối với trường hợp công ty ký hợp đồng với cá nhân để thực hiện các hoạt động môi giới bán hàng hóa

Khấu trừ thuế đối với trường hợp công ty ký hợp đồng với cá nhân để thực hiện các hoạt động môi giới bán hàng hóa

- Khấu trừ thuế đối với trường hợp công ty ký hợp đồng với cá nhân để thực hiện các hoạt động môi giới bán hàng hóa và cá nhân được hưởng tiền hoa hồng môi giới thì thu nhập cá nhân được xác định là tiền lương tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân nếu khoản trả từ 2.000.000 đồng/lần trở lên.

>>> Điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo luật thuế mới nhất

3.2. Đối với hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức

 

Khấu trừ thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức

Khấu trừ thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức

Theo Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn: Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng".

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định: Các khoản doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: ( Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính)

+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT...".

Theo Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 92/2015/TT-BTC: Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu như sau:

- Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng như đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán chi tiết như dưới đây:

 Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

Ngành nghề

Tỷ lệ thuế GTGT

Tỷ lệ thuế TNCN

Phân phối, cung cấp hàng hóa

1%

0,5%

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

5%

2%

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

1,5%

Hoạt động kinh doanh khác

2%

1%

 

Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn: Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân tại cơ quan thuế quản lý tổ chức

 

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ được xác định theo hợp đồng bán hàng, gia công, hoa hồng, dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội; các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (đối với doanh thu tính thuế TNCN) mà cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Ngọc Anh -

>>> Hạch toán chi phí quà tặng tết cho khách hàng và nhân viên

>>> KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ CÁC CÁCH TĂNG CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP

>>> Hướng Dẫn Hạch Toán Kế Toán Trên Excel Với Các Nghiệp Vụ Phát Sinh Tháng

 

Thông tin thêm về các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>> Đào tạo kế toán tổng hợp

>>> Khóa học kế toán ngắn hạn tại hà nội

>>> Học kế toán misa

 

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc