Hình ảnh

Được tài trợ

Khuyến mãi lớn của MISA

Đào tạo kế toán - dao tao ke toan - day hoc ke toan

Khóa học kế toán (không giới hạn số buổi, Lịch học linh động)

DANH SÁCH KHOÁ HỌC KẾ TOÁN

HỌC PHÍ

HỌC TRÊN CHỨNG TỪ CỦA CÔNG TY

Đã biết kế toán

Chưa biết kế toán

Khóa học kế toán tổng hợp theo TT200

(đào tạo kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

2.500.000Giá gốc
1.750.000  30%Cá nhân

1.625.000 30%Cá nhân + 5% laptop
1.375.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

3.000.000Giá gốc
2.100.000 30%Cá nhân

1.950.000 30%Cá nhân +5% laptop
1.650.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

Khóa học kế toán tổng hợp trong DN Thương Mại Dịch Vụ

(học kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

1.700.000Giá gốc

1.190.000 30%Cá nhân
1.105.000 30%Cá nhân + 5%laptop
935.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

2.200.000Giá gốc

1.540.000 30%Cá nhân
1.430.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.210.000 30% cá nhân+ 10% Nhóm 03 + 5%laptop

Khóa học kế toán tổng hợp trong DN sản xuất

(học kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

1.900.000Giá gốc

1.330.000 30%Cá nhân
1.235.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.045.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

2.500.000Giá gốc

1.750.000 30%Cá nhân
1.625.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.375.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

Khóa học kế toán tổng hợp trong DN xây dựng

(học kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

1.900.000Giá gốc

1.330.000 30%Cá nhân
1.235.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.045.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

2.500.000Giá gốc

1.750.000 30%Cá nhân
1.625.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.375.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

Khóa học kế toán thực tế tổng hợp trong DN xuất nhập khẩu

(học kế toán ngắn hạn, thực hành trên Excel)

1.900.000Giá gốc

1.330.000 30%Cá nhân
1.235.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.045.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

2.500.000Giá gốc

1.750.000 30%Cá nhân
1.625.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.375.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3+ 5%laptop

Học kế toán trong DN Thương Mại Dịch Vụ qua excel và phần mềm

(học kế toán thực tế, thực hành trên Excel và 01 phần mềm fast hoặc misa)

2.500.000Giá gốc

1.750.000 30% Cá nhân
1.625.000 30% Cá nhân+ 5%laptop
1.375.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03+ 5%laptop

2.900.000Giá gốc

2.030.000 30%Cá nhân
1.885.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.595.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03+ 5%laptop

Học kế toán tổng hợp qua chứng từ DN Sản Xuất hoặc Xây Lắp hay Xuất Nhập Khẩu

(học kế toán thực tế, thực hành trên Excel và 01 phần mềm fast hoặc misa)

2.800.000Giá gốc

1.960.000 30% Cá nhân
1.820.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.540.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03+ 5%laptop

3.300.000Giá gốc

2.310.000 30%Cá nhân
2.145.000 30%Cá nhân+ 5%laptop
1.815.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03+ 5%laptop

Khoá học kế toán thực tế tổng hợp từ A-Z

(Gồm TMDV, SX, XD, XNK) (4 loại hình DN học trên excel hoặc 3 trên 4 loại hình DN - đào tạo kế toán, dạy kế toán thực tế, thực hành trên Excel và 01 phần mềm fast hoặc misa)

5.500.000Giá gốc

3.850.000 30%Cá nhân
3.575.000 30%Cá nhân + 5%laptop
3.025.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

5.800.000Giá gốc

4.060.000 30%Cá nhân
3.770.000 30%Cá nhân + 5%laptop
3.190.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

Thực tập kế toán thực tế trong DN Thương Mại

(3 tháng chứng từ, đào tạo kế toán kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

1.400.000Giá gốc

980.000 30%Cá nhân
910.000 30% cá nhân+ 5% laptop

770.000 30% cá nhân + 10% nhóm 3ng + 5% laptop

Thực tập kế toán trong DN SX, XD hoặc XNK

(3 tháng chứng từ - học kế toán thực tế, thực hành trên Excel)

1.500.000Giá gốc

1.050.000 30%Cá nhân
975.000 30%Cá nhân + 5% laptop
825.000 30% cá nhân + 10% nhóm 3ng + 5% laptop

Khóa học nguyên lý kế toán thực tế

học kế toán thực tế, thực hành trên Excel

1.100.000Giá gốc

770.000 30%Cá nhân
715.000 30%Cá nhân + 5%laptop
605.000 30% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%laptop

Kiểm tra sai sót và điều chỉnh báo cáo các năm cũ

học kế toán thực tế, thực hành trên Excel

2.200.000Giá gốc
1.540.000 30%Cá nhân

1.430.000 30%Cá nhân + 5%laptop
1.210.000 30% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%laptop

Khóa học sử dụng phần mềm MISA hoặc Phần mềm Fast

(học kế toán thực tế, thực hành qua 3 tháng chứng từ DN TMTV)

900.000Giá gốc
810.000 10% Cá nhân
720.000 10% cá nhân + 10%Nhóm 3
675.000 10% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

Khóa học sử dụng phần mềm MISA hoặc Phần mềm Fast

(học kế toán thực tế trên excel 3 tháng chứng từ SX hoặc XD hay XNK)

1.100.000Giá gốc
990.000 10%Cá nhân
880.000 10% cá nhân + 10%Nhóm 3
825.000 10% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

Khóa học kế toán tổng hợp trên cả 2 phần mềm Fast + Misa

học kế toán thực tế, thực hành trên phần mềm

1.700.000Giá gốc
1.530.000 10% Cá nhân
1.360.000 10% cá nhân + 10%Nhóm 3
1.275.000 10% cá nhân + 10%Nhóm 3 + 5%sinh viên

Khóa học làm BCTC trong DN thực tế

học kế toán thực tế, thực hành trên Excel

860.000Giá gốc
600.000 30%Cá nhân
560.000 30%Cá nhân + 5%Sinh viên
475.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

Khóa học thực hành kê khai các loại thuế

học kế toán thuế trên phần mềm HTKK

400.000Giá gốc
280.000 30%Cá nhân
260.000 30% cá nhân + 5%Sinh viên
220.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

Khóa học kế toán thuế nâng cao

học kế toán thuế thực tế nâng cao trên phần mềm HTKK

2.000.000Giá gốc
1.400.000 30%Cá nhân
1.300.000 30% cá nhân + 5%Sinh viên
1.100.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

Khoá học kế toán thuế thu nhập cá nhân

Lập báo cáo và quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân

860.000 Giá gốc
600.000 30%Cá nhân
560.000 30%Cá nhân + 5%Sinh viên
475.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 3 + 5%Sinh viên

Khoá học kế toán dành cho nhà quản lý

Đào tạo nhà quản lý hiểu được hoạt động của bộ máy kế toán và cách đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính

2.500.000 Giá gốc
1.750.000 30%Cá nhân

1.625.000 30%Cá nhân + 5%laptop
1.375.000 30% cá nhân+ 10%Nhóm 03 + 5%laptop

Dạy tin học văn phòng, tin học kế toán (không giới hạn số buổi Lịch học linh động)

TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

Tin học văn phòng (Word+Excel)
(đã bao gồm giáo trình)

Dạy tin học văn phòng, tin học cho dân kế toán

1.120.000Giá gốc

960.000 20% Cá nhân
900.000 20% Cá nhân+ 5%sinh viên
840.000 20% cá nhân+ 10% Nhóm 03 người
780.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5%sinh viên

Khóa học Word
(đã bao gồm giáo trình)

Khóa học Excel
(đã bao gồm giáo trình)

660.000Giá gốc
530.000 20% Cá nhân
460.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
430.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

Khóa tin học dành cho kế toán

(Dạy tin học văn phòng thực tế cho dân kế toán)

880.000Giá gốc
705.000 20% Cá nhân
615.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
570.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

Khóa tin học Excel nâng cao

(đã bao gồm giáo trình)

1.000.000Giá gốc
800.000 20% Cá nhân
700.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
650.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

Khóa học Powerpoint
(đã bao gồm giáo trình)

450.000Giá gốc
360.000 20% Cá nhân
315.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
295.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

Tin học cơ sở và hệ điều hành (đã bao gồm giáo trình)

450.000Giá gốc
360.000 20% Cá nhân
315.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
295.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

Tin học văn phòng Word + Excel + Powerpoint
(đã bao gồm giáo trình)

Dạy tin học văn phòng, tin học cho dân kế toán

1.550.000 Giá gốc

1.240.000 20% Cá nhân
1.160.000 20% Cá nhân+ 5% sinh viên
1.085.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
1.010.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

Tin học văn phòng cơ bản dành cho người mới bắt đầu

850.000Giá gốc
680.000 20% Cá nhân
595.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người
550.000 20% cá nhân+ 10%Nhóm 03 người + 5% sinh viên

 

1. Thông tin chi tiết về các khóa đào tạo kế toán tin học tại Đức Minh

- Để biết thông tin chi tiết về hình thức đào tạo kế toán và tin học cụ thể thì các bạn vui lòng click chuột vào mỗi tên khóa học. 

- Về thời gian học: Ca học linh động với 3 ca/ngày và 6 ngày / tuần. 

 Sáng 8h00- 11h30 ; Chiều 13h30 - 17h00 ; Tối 18h - 20h

(Các bạn có thể đi học BẤT KỲ CA NÀO hoặc BẤT CỨ HÔM NÀO khi các bạn có thời gian rảnh, nghĩa là LỊCH HỌC HOÀN TOÀN PHỤ THUỘC VÀO CÁC BẠN, thậm chí ngày học 3 ca, tuần 6 ngày cũng được!) 

 

khoá học kế toán

Học viên chăm chỉ đi học cả những ngày nắng cũng như ngày mưa

2. Ưu đãi hấp dẫn cho các khóa đào tạo kế toán, và tin học tại Đức Minh

GIẢM 40% học phí, tặng túi dây kéo sành điệu và bộ móc chìa khóa cùng nhiều phần quà khác tại các chi nhánh như sau:

· Giảm 20% học phí cho tất cả các khoá học kế toán - tin học

· Giảm ngay 10% cho nhóm đăng kí 03 người trở lên. 

· Giảm tiếp 05% cho học viên dùng laptop cá nhân! 

(chỉ áp dụng cho hình thức dạy kế toán trên excel )

· Giảm thêm 05% cho sinh viên ( có thẻ sinh viên hoặc bằng tốt nghiệp).

- Hiện tại, Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh đang có nhiều mức học phí ƯU ĐÃI cùng nhiều phần quà, khuyến mãi khóa học HẤP DẪN với tất cả các khóa học kế toán và tin học. Lưu ý là các ưu đãi chỉ có hạn, các bạn nhanh tay đăng ký nhé!

- Để nhận được khuyến mại, ưu đãi từ tất cả các khóa học kế toán và tin học tại Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh, các bạn phải đi theo nhóm 02 người trở lên, có laptop cá nhân và phải là sinh viên! Ngoài ra nếu các bạn chưa có nhóm, các bạn có thể viết bình luận ở dưới hoặc share bài viết này để tìm bạn học của mình. Chú ý là không nhất thiết phải cùng học khóa học kế toán hay tin học mới nhận được các ưu đãi. Có thể một bạn học kế toán, một bạn học tin học, một bạn học phần mềm,... cũng được. Hoặc sau khi các bạn đã đăng ký hoặc đã đi học được một thời gian rồi các bạn rủ thêm bạn của mình nữa thì các bạn vẫn sẽ được giảm học phí như thường.

- Nếu các bạn đã chọn được khóa họ​c kế toán hay tin học mình muốn hoặc còn đang thắc mắc điều gì thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo các hot lines : 

04.668.36.337, 0972.711.886, 0912.485.883

Hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận để bên văn phòng của Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh tư vấn nhiệt tình cho các bạn.

 

các khoá học kế toán tại hà nội vui vẻ

Lớp học lúc nào cũng bận rộn và vui vẻ

3. Đặc trưng của trung tâm đào tạo kế toán, tin học Đức Minh

- Phòng học THOẢI MÁI TIỆN NGHI, mỗi học viên một máy tính, THỜI GIAN HỌC VÔ HẠN dạy học theo phương pháp DẠY KÈM TỪNG HỌC VIÊN, khá đặc biệt, bao gồm tất cả các khóa họ​c kế toán hay tin học bất kỳ.

- Đội ngũ giảng viên của Đức Minh có kinh nghiệm làm việc thực tế ở các công ty lớn và đều có khả năng sư phạm, truyền đạt tốt nhất. Đặc biệt là giáo viên rất nhiệt tình, thân thiện và dễ gần, chỉ dạy tận tình cho từng học viên.

- Được dạy kế toán chuyên dùng về Excel, lập và xử lý các bảng biểu, giấy tờ, kỹ năng tin học.

- Được hỗ trợ cài đặt các phần mềm tin học, phần mềm kế toán miễn phí.

- Với mỗi khóa học kế toán về các loại hình doanh nghiệp khác nhau - học viên sẽ được học trên một bộ chứng từ riêng biệt

- Đảm bảo thành thạo kê khai, quyết toán thuế, cách lập BCTC,...

- Đảm bảo thành thạo công việc như đang làm tại DN thực tế

- Bạn đăng kí được học ngay lập tức không cần chờ lớp, không giới hạn buổi học, hướng dẫn đến khi thành thạo mới kết thúc khóa học.

- Lịch học cực kỳ linh động cho tất cả các khóa họ​c kế toán hay tin học bất kỳ.

- Giảm trừ học phí cho những bạn đăng ký lần tiếp theo hay những bạn giới thiệu bạn bè, người thân tới học.

- Được bảo lưu khóa học trường hợp không có thời gian đến lớp.

- Được cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc 2 năm có xác nhận của Giám đốc Công ty

- Tổ chức thi và được cấp chứng chỉ của Bộ Giáo Dục, Sở Giáo Dục

 

học viên viện đào tạo đức minh

Các bạn học viên đang chăm chú vào bài học

4. Đào tạo kế toán thực tế, tin học ở Đức Minh - Hậu mãi?

- Hỗ trợ tìm việc cho các học viên sau khi các khóa họ​c kế toán hay tin học kết thúc, bao gồm:

+ Đăng tin lên trên fanpage Đức Minh (hơn 41.000 thành viên)

+ Đăng tin lên fanpage  tuyển dụng kế toán của Đức Minh

+ Đăng topic dính lên diễn đàn kế toán của Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh: dayketoan.net

+ Đăng tin tại mục tuyển dụng trên website chính và các website vệ tinh của Đức Minh

+ Giới thiệu việc làm tới các công ty đối tác của Đức Minh.

- Sau mỗi khóa họ​c kế toán hay tin học bất kỳ, các bạn học viên sẽ được HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI qua group "Học viên kế toán Đức Minh" trên facebook về các tình huống thực tế trong suốt quá trình làm việc với phương châm:   
“Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”

5. Đào tạo kế toán thực tế, tin học ở Đức Minh - Địa chỉ?

Địa chỉ các chi nhánh của Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh tại Hà Nội:

CN Đống Đa: Phòng 211 - Nhà G1 - TT Học viện Ngân Hàng, Số 79, Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch ( Đầu cầu Trung Tự), Đống Đa, HN.

CN Cầu Giấy: Phòng B1T12 (tức Căn 1 tầng 12) Toà 335 Cầu Giấy (tầng 1 là siêu thị thời trang Fashion Mall)

CN Hoàng Mai: Phòng 1011 - Tầng 10 - Toà 15T2 - 18 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội ( Cách cầu Mai Động 50m)

CN Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) - số 10 Trần Phú - Hà Đông.


ĐT/Fax: 04.668.36.337 - 0972.711.886 - 0912.485.883

Email: ketoanducminh@gmail.com

>>> Đăng ký học thử miễn phí

 

>>> Link báo giá các khóa học kế toán thực tế, tin học văn phòng kèm HƠN 270 COMMENTS THỰC TẾ (các bạn có thể tự kiểm chứng) ở cuối bài viết sau:

http://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/72/1628/khoa-hoc-ke-toan-tin-hoc-van-phong.html

 

 

Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh - Nơi bạn có thể đặt trọn niềm tin!

Viện đào tạo kế toán, tin học Đức Minh - Nơi bạn có thể đặt trọn niềm tin!

Nhấc máy lên và gọi ngay đến số hotline 0972.711.866 hoặc để lại bình luận bên dưới để đăng ký ngay các khoá học kế toán tại Kế toán Đức Minh ngay hôm nay để được giảm giá học phí nhé! Thời hạn khuyến mại còn:

Lương hưu là một khoản tài chính giúp bạn sau này khi về già còn có cái chi tiêu. Nhưng từ năm 2018, lương hưu sẽ có những thay đổi như thế nào? Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh xin chia sẻ những thông tin cụ thể, bổ ích cho bạn đọc như sau
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ  8/3 – Ngày mà cả thế giới tôn vinh những người phụ nữ, một nửa của thế giới, Kế toán Đức Minh xin gửi những lời chúc tốt đẹp và an lành nhất đến tất cả những người phụ nữ nói chung và những cô nàng kế toán nói riêng. Cảm ơn những người phụ nữ đã cống hiến, hy sinh cho gia đình và cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Nhân ngày này, Kế toán Đức Minh đã làm một cuộc khảo sát nhỏ về “bí quyết thành công của những cô nàng trong nghề kế toán” và đã tổng hợp lại nó qua bài viêt dưới đây. Các bạn, đặc biệt là những cô nàng kế toán nên đọc để có thể học hỏi được những kinh nghiệm thành công của những cô nàng kế toán tròn cuộc khảo sát nhé
Xã hội ngày càng phát triển nhanh chóng, vùn vụt như vũ bão đòi hỏi con người cần phải thay đổi và thích ứng nhanh nhạy. Nếu các bạn đang tìm kiếm CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN NGẮN HẠN TẠI HÀ NỘI hay đang lưỡng lự về kiến thức nghiệp vụ mình có chưa đủ để chiến đấu thì hãy đến với chúng tôi - Kế toán Đức Minh – NƠI NHỮNG ƯỚC MƠ ĐƯỢC CHẮP CÁNH
Để giảm thiểu chi phí phát sinh, nhiều doanh nghiệp vừa mới thành lập chọn giải pháp tự mình kê khai tài chính hoặc thuê các kế toán ít kinh nghiệm với mức chi phí thấp. Điều này dẫn đến tình trạng tài chính , hệ thống sổ sách và báo cáo tài chính cuối năm của các doanh nghiệp chưa được hoàn thiện, điều này rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp khi bị thanh tra, quyết toán thuế…Vậy bạn có suy nghĩ đến việc sẽ tìm cho mình một dịch vụ làm báo cáo tài chính chuyên nghiệp để giúp bạn giải quyết những khó khăn này chưa?


Đăng ký học thử miễn phí
Tham khảo giá khóa học đang áp dụng tại Đức MinhBảng giá khóa học


HOTLINE TƯ VẤN

Tin nổi bật

Lương hưu sẽ thay đổi từ năm 2018
Lương hưu là một khoản tài chính giúp bạn sau này khi về già còn có cái chi tiêu. Nhưng từ năm 2018, lương hưu sẽ có...
Cách gạch chéo phần trống hoá đơn đúng nhất theo quy định 2017
Hoá đơn là chứng từ quan trọng trong doanh nghiệp. Vì vậy kế toán cần hết sức lưu ý những gì liên quan đến nó.Với những...
Nhớ hết tài khoản kế toán nhanh với mẹo sau
Hệ thống tài khoản kế toán, danh mục tài khoản là cả một dãy những con số và chữ. Thật khó nhớ những tài khoản này một...
Những điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2016
Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kỳ quyết toán thuế và làm báo cáo tài chính năm 2016. Chắc hẳn các kế toán đang trong...
Thông tin mới nhất về thủ tục đăng ký hưởng chế độ thai sản 2017
Là lao động nữ, vừa mang trong mình trách nhiệm gia đình cũng như cống hiến công sức của mình cho sự phát triển của xã...
đào tạo kế toán thiết kế website giá rẻ