Tin mới

Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh – Kế toán Đức Minh.
Thế nào là chủ thể đăng ký kinh doanh? Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh hiện nay như thế nào? Cùng...
Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế quyết toán theo năm hay theo quý? Kế toán Đức Minh.

10/07/2024 10:39

Trong quá trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về việc khai báo, tính toán, và nộp thuế đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế. Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế quyết toán theo năm hay theo quý? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây nhé!

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế quyết toán theo năm hay theo quý? Kế toán Đức Minh.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế quyết toán theo năm hay theo quý?

Căn cứ vào Điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về các loại thuế và khoản thu khai quyết toán theo năm, cũng như quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

- Thuế tài nguyên.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này). Người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) Và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập doanh nghiệp được xem là thuế kê khai và quyết toán theo năm.

Tuy nhiên, có một số trường hợp mà thuế thu nhập doanh nghiệp không thuộc vào phạm vi kê khai theo năm:

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài: Đây là thuế thu được từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu vốn của doanh nghiệp cho nhà thầu nước ngoài. Đối với loại thuế này, không áp dụng quy định kê khai theo năm mà sẽ có các quy định riêng về phương pháp tính toán và quyết toán.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh: Đây là trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ các giao dịch cụ thể. Thay vì kê khai theo năm, thuế sẽ được tính và quyết toán theo từng lần giao dịch phát sinh.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên của người nộp thuế áp dụng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên giá trị gia tăng trực tiếp và tỷ lệ phần trăm của doanh thu. Tuy nhiên, do thuế này không phát sinh thường xuyên, nên không áp dụng quy định kê khai theo năm mà sẽ được tính và quyết toán trong từng kỳ thuế cụ thể.

Trên đây là một số trường hợp đặc biệt mà thuế thu nhập doanh nghiệp không thuộc vào phạm vi kê khai theo năm, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh, và thuế thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên của người nộp thuế áp dụng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng và tỷ lệ trên doanh thu.

2. Cần chuẩn bị những giấy tờ gì cho hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần?

Theo quy định của Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019, hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp có các quy định cụ thể như sau:

- Đối với loại thuế được khai và nộp theo tháng, hồ sơ khai thuế sẽ bao gồm tờ khai thuế tháng. Trong tờ khai này, doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin về thu nhập và các khoản giảm trừ, từ đó tính toán số tiền thuế phải nộp cho tháng đó.

- Đối với loại thuế được khai và nộp theo quý, hồ sơ khai thuế sẽ bao gồm tờ khai thuế quý. Trong tờ khai này, doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin tương tự như trong tờ khai thuế tháng, nhưng áp dụng cho cả quý.

- Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, hồ sơ khai thuế sẽ bao gồm hai phần:

+ Hồ sơ khai thuế năm sẽ bao gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp trong năm. Trong tờ khai này, doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập và các khoản giảm trừ trong suốt năm tài chính.

+ Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm sẽ bao gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế. Trong tờ khai quyết toán thuế, doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin về thuế đã khai và nộp trong suốt năm, cũng như các thông tin tài chính liên quan để xác định số tiền thuế cuối cùng phải nộp sau khi quyết toán thuế.

Như vậy, theo quy định của Điều 43 Luật Quản lý thuế năm 2019, hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các thành phần sau đây:

+ Hồ sơ khai thuế năm: Đây là hồ sơ cung cấp thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp trong suốt năm tài chính. Hồ sơ này bao gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp. Trong tờ khai thuế năm, doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập và các khoản giảm trừ trong suốt năm tài chính. Các tài liệu khác có thể bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, sổ sách kế toán và các thông tin liên quan khác.

+ Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm: Đây là hồ sơ quyết toán thuế cuối cùng sau khi kết thúc năm tài chính. Hồ sơ này bao gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết và các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế. Trong tờ khai quyết toán thuế, doanh nghiệp cung cấp thông tin về thuế đã khai và nộp trong suốt năm, cũng như các thông tin tài chính liên quan để xác định số tiền thuế cuối cùng phải nộp sau khi quyết toán thuế. Báo cáo tài chính năm cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm.

Hai hồ sơ trên đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật thuế. Việc nộp đúng và đầy đủ các thông tin trong hồ sơ khai thuế là trách nhiệm của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ quy định thuế và tránh xảy ra vi phạm pháp luật.

3. Quy định của pháp luật về thời hạn mà công ty cổ phần phải nộp hồ sơ khai thuế là khoảng thời gian nào hiện nay?

Theo quy định, tài sản cố định được chia thành hai loại chính là tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Tuy nhiên, có một loại tài sản cố định khác được gọi là tài sản cố định đặc thù, khác biệt với hai loại trên.

- Tài sản cố định hữu hình: Đây là loại tài sản cố định mà giá trị của nó có thể xác định được. Tài sản cố định hữu hình bao gồm các tài sản vật chất như đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các công trình xây dựng. Giá trị của tài sản cố định hữu hình thường được xác định dựa trên giá trị mua vào, giá trị hao mòn và giá trị thị trường.

- Tài sản cố định vô hình: Đây là loại tài sản cố định không có hình thức vật chất và không thể chạm vào được. Tài sản cố định vô hình bao gồm các yếu tố như quyền sử dụng nhãn hiệu, quyền sở hữu bản quyền, quyền sử dụng công nghệ, quyền sử dụng phần mềm, quyền sử dụng giấy phép và quyền sử dụng các dịch vụ. Giá trị của tài sản cố định vô hình thường được xác định dựa trên giá trị thương mại và khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai.

- Tài sản cố định đặc thù: Đây là loại tài sản cố định không thể xác định được chi phí hình thành hoặc không đánh giá được giá trị thực. Điều này có nghĩa là giá trị của tài sản cố định đặc thù không thể định rõ hoặc không thể đo lường bằng các phương pháp thông thường. Ví dụ về tài sản cố định đặc thù có thể là những bí mật thương mại, những giá trị văn hóa không thể định giá, hoặc những yếu tố không có thị trường để xác định giá trị.

Việc phân loại tài sản cố định theo từng loại giúp người quản lý và kế toán hiểu rõ hơn về tính chất và giá trị của tài sản, từ đó thực hiện quản lý và đánh giá hiệu quả tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Thu nhập miễn thuế TNDN bao gồm những khoản nào? Kế toán Đức Minh.

>>> Hướng dẫn bút toán xác định thuế TNDN – Kế toán Đức Minh

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN