Tin mới

Đề xuất trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết
Cùng tìm hiểu các trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết ở bài viết sau. Hiện nay, điểm d khoản 2...
Hóa đơn xăng dầu có bắt buộc ghi biển số xe không?
Thời gian gần đây có thông tin về việc hóa đơn xăng dầu phải ghi biển số xe. Vậy theo quy định, hóa đơn xăng dầu có bắt...
Hao mòn và khấu hao tài sản cố định khác nhau như thế nào?
Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về hao mòn vô hình là sự giảm dần thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định mà...
Doanh nghiệp nào không cần lập Báo cáo tài chính?
Hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp Báo cáo tài chính, tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Vậy, doanh nghiệp nào...
Những hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
Khi có quyết định giải thể doanh nghiệp thì không được thực hiện các hoạt động nào? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu chi...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu – Kế toán Đức Minh.

31/10/2023 10:11

Bên cạnh những đối tượng phải chịu thuế xuất nhập khẩu thì pháp luật còn quy định cụ thể các đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu. Vậy các đối tượng này gồm những gì? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây nhé!

Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu – Kế toán Đức Minh.

1. Thuế xuất nhập khẩu là gì?

Thuế xuất nhập khẩu (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) là một loại thuế gián thu đánh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, bao gồm cả trường hợp xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu (XNK) gồm có:

+ Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế;

+ Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam;

+ Người có hàng hóa XNK thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật.

+ Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước;

+ Thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.

Ngoài các đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu nêu trên còn có các đối tượng nộp thuế xuất nhập khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp phải nộp thuế XNK cần xác định rõ hàng hóa, đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu để bảo vệ lợi ích về kinh tế.

2. Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Có nhiều văn bản pháp lý đề cập đến các đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu, tuy nhiên ta cần căn cứ vào các văn bản mang tính cốt lõi, nền tảng. Cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cần nắm rõ các vấn đề dưới đây.

2.1. Căn cứ pháp lý về đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Căn cứ pháp lý xác định đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu và đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu:

+ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 ban hành ngày 06/0 4/ 2016.

+ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 về không áp dụng thuế XNK đối với các đối tượng sau:

+ Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

+ Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;

+ Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

+ Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.

2.2. Chi tiết các đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Tại Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã nêu rõ các đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu (được miễn thuế xuất nhập khẩu).

Cụ thể gồm có:

+ Miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ;

+ Miễn thuế đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh theo định mức quy định;

+ Miễn thuế đối với tài sản di chuyển;

+ Miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại;

+ Miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới;

+ Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế XNK khẩu theo quy định;

+ Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế XNK theo quy định;

+ Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: có nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

+ Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định;

+ Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư;

+ Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định;

+ Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí;

+ Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu;

+ Miễn thuế đối với giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp;

+ Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

+ Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng

+ Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục;

+ Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu;

+ Miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế của dự án đầu tư được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất;

+ Miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm;

+ Miễn thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường;

+ Miễn thuế hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại: hàng mẫu; ảnh về hàng mẫu; phim về hàng mẫu; mô hình thay thế cho hàng mẫu…

+ Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác;

+ Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Cá nhân, đơn vị cần xác định rõ đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu và đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu trước khi thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, điều này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong nguồn tiền, hạch toán thuế chính xác bảo vệ lợi ích của mình.

Trong trường hợp chưa rõ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia hoạt động lâu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc thực hiện thuế các đơn vị dịch vụ thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu để tránh rủi ro, đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh được thuận lợi.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Thuế GTGT hàng xuất khẩu, nhập khẩu năm 2023 quy định như thế nào? Kế toán Đức Minh.

>>> Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu là gì và những lưu ý – Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN