Tin mới

Cơ quan quản lý thuế trực tiếp bao gồm những cơ quan nào? Trách nhiệm ra sao?
Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, người nộp thuế thường làm việc với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Vậy,...
Đề xuất: Đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm được hưởng thêm quyền lợi gì?
Vừa qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm dành cho người...
Tài khoản thanh toán là gì? Tìm hiểu ưu nhược điểm của tài khoản thanh toán
Tài khoản thanh toán là một trong những loại tài khoản ngân hàng, đa dạng các chức năng và tiện ích giúp người sử dụng...
Các biện pháp thu hồi nợ thuế đang áp dụng 2024 là gì?
Các biện pháp thu hồi nợ thuế 2024 được cơ quan thuế áp dụng là gì? Bao gồm những biện pháp nào? Bị thu hồi nợ thuế thì...
Cách kiểm tra tiền thuế phải nộp trên eTax đơn giản trên điện thoại
Với sự ra đời của ứng dụng eTax, người nộp thuế hoàn toàn có thể tra cứu số tiền thuế mà mình phải nộp ngay trên điện...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Khi có đoàn kiểm tra Thuế, doanh nghiệp, kế toán cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Kế toán Đức Minh.

28/07/2023 10:54

Công tác kiểm tra thuế Nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế hoặc đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế của Doanh nghiệp. Để tiếp đón đoàn kiểm tra thuế, DN cần chuẩn bị những hồ sơ sau đây

Khi có đoàn kiểm tra Thuế, doanh nghiệp, kế toán cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Kế toán Đức Minh.

1.Danh mục hồ sơ pháp lý.

- Đăng ký kinh doanh tất cả các lần thay đổi.

- Điều lệ công ty

- Quy chế tiền lương

- Quy chế tài chính

- Đang ký tài khoản ngân hàng

- Danh sách cổ đông hoặc thành viên ( Cty CP or TNHH 2 TV)

- Đăng ký hình thức kế toán

- Đăng ký phương pháp khấu hao với cơ quan thuế

2.Danh mục hồ sơ chi tiết và cách kiểm tra cụ thể.

- Tờ khai thuế GTGT theo tháng (Quý) và Bảng kê đầu ra, đầu vào tương ứng

- Giấy nộp tiền ngân sách của các loại thuế: Thuế GTGT, thuế môn bài, thuế TNDN, .)

- Thông báo phát hành hóa đơn, Hợp đồng đặt in hóa đơn

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN các năm quyết toán

- Bảng tính giá thành + Bảng đăng ký định mức từng thời điểm của từng loại SP

- Cách kiểm tra hồ sơ thuế

+ Bạn kiểm tra lại số trên bảng kê đã khớp với số trên tờ khai thuế GTGT theo tháng (Quý) chưa? kiểm tra doanh thu đã khớp với các chỉ tiêu bán ra chưa?

+ Hóa đơn đã sắp xếp theo bảng kê chưa? Hóa đơn đã đầy đủ theo bảng kê chưa? Thiếu hoặc sai thì Ghi chú lại để kiểm tra

+ Kiểm tra Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giữa các Quý xem đã khớp nhau chưa? Các hóa đơn “Xóa bỏ” có đầy đủ các liên chưa?

+ Xem lại tờ khai Quyết toán thuế TNDN điều chỉnh tăng, giảm chi phí doanh thu gì không? Ghi chú lại từng năm nếu có phát sinh để giải trình

+ Kiểm tra số dư TK 133 trên CĐKT có khớp với số dư thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai thuế GTGT tháng hoặc quý cuối cùng của năm chưa?. Nếu có chênh lệch thì tìm nguyên nhân và ghi chú lại để giải trình.

3.Hồ sơ lương

- Tờ khai khấu trừ thuế tncn

- Tờ khai Quyết toán thuế TNCN các năm quyết toán

- Cam kết 02 - uỷ quyền quyết toán ( nếu có)

- Hợp đồng lao động.

- Chứng từ khấu trừ thuế tncn cấp cho người lao động(nếu có)

- Bảng lương từng tháng, bảng chấm công

- Quyết định tăng lương, quyết định thưởng

- Cách kiểm tra hồ sơ lương

+ Bạn kiểm tra xem các hợp đồng lao động đã đầy đủ hay chưa? Thiếu hợp đồng lao động của những ai thì ghi chú lại để bổ sung.

+ Các khoản lương, thưởng, phụ cấp... đã thể hiện rõ trong Hợp đồng lao động, Quy chế của công ty hay chưa?

+ Những khoản chi trả lương bằng tiền mặt có đầy đủ chữ ký của người lao động hay chưa?

+ Các Quyết định tăng lương, thưởng trong năm đã đầy đủ chưa? Ghi chú lại nếu thiếu thì bổ sung.

4.Hồ sơ của khoản vay

- Hợp đồng vay

- Khế ước nhận nợ (kèm các hoá đơn photo của nhà cung cấp mà công ty vay để trả, hợp đồng mua bán hàng hoá.)

- Cách kiểm tra hồ sơ khoản vay

+ Bạn kiểm tra các khoản vay phát sinh trong năm có đầy đủ hợp đồng không, đủ khế ước nhận nợ không;

+ Chi phí lãi vay có phải vốn hóa hay tính được tính chi phí được trừ hết không?( lưu ý xem lại phần tiền mặt và vốn điều lệ nhé)

+ Các khoản lãi vay cho các hợp đồng trả lãi cuối kỳ có được trích trước chi phí lãi vay vào chi phí trong kỳ chưa?

5.Hồ sơ các khoản công nợ.

- Hợp đồng kinh tế đầu vào, đầu ra

- Phụ lục hợp đồng kinh tế

- Biên bản đối chiếu công nợ.

- Cách kiểm tra hồ sơ các khoản công nợ

+ Bạn Kiểm tra xem đã có đủ hợp đồng kinh tế hay chưa? Không yêu cầu có hết nhưng phải có của những khách hàng, nhà cung cấp lớn hoặc số dư lớn?

+ Những khách hàng ứng trước tiền hàng kiểm tra xem hợp đồng có điều khoản ứng trước hay không?

+ Những khách hàng có biên bản đối chiếu công nợ đã khớp với số dư trên sổ kế toán hay chưa?

6.Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Hồ sơ gồm: Số quỹ; Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng; Phiếu thu, chi, chứng từ NH

- Kiểm tra xem sổ quỹ có bị âm thời điểm hay không?

- Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng đã khớp với sao kê ngân hàng chưa?

- Phiếu thu , chi tiền mặt đã hợp lý, hợp lệ chưa?

7.Hàng tồn kho

Hồ sơ gồm: Tổng hợp nhập xuất tồn; Phiếu nhập kho, xuất kho; Sổ chi tiết vật tư.

- Cách kiểm tra

Số liệu trên bảng NXT có khớp với trên bảng CĐPS hay không?

Kiểm tra toàn bộ phiếu nhập, xuất kho đã có đầy đủ chữ ký hay chưa?( Chứng từ kèm theo gồm : 1- Yêu cầu mua hàng, Phiếu nhập, hoá đơn, Phiếu xuất kho hoặc biên bản bàn giao của bên bán, biên nghiệm thu chất lượng vật tư, yêu cầu mua hàng, chứng từ thanh toán).

8.Tài sản cố định.

Hồ sơ gồm: Bảng tính khấu hao TSCĐ; Biên bản nghiệm thu, bàn giao TSCĐ; Biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản nghiệm thu tài sản cố định, biên bản nghiệm thu đánh giá chất lượng ts. Hoá đơn.

- Cách kiểm tra:

Kiểm tra lại số phân bổ trong năm trên sổ kế toán (PS Có TK 214) và trên bảng tính khấu hao đã khớp nhau hay chưa?

Các TSCĐ phát sinh tăng đã đầy đủ hồ sơ, hóa đơn chứng từ hợp lệ chưa?

TSCĐ giảm trong kỳ đã có biên bản thanh lý chưa?( hồ sơ thanh lý gồm. biên bản họp - quyết định- biên bản đánh giá lại tài sản, biên bản thanh lý ts.

9.Công cụ dụng cụ

Hồ sơ gồm: Bảng tính phân bổ CDDC hoá đơn chứng từ.

- Cách kiểm tra:

Kiểm tra xem Phát sinh bên Nợ đã khớp với giá trị những tài sản tăng trong năm trên bảng tính phân bổ hay chưa?

Phát sinh Có TK 242 đã khớp với bảng tính phân bổ hay chưa?

10.Các khoản thanh toán trên 20tr: Hóa đơn có giá trị trên 20 triệu và thanh toán tiền mặt trên 20 triệu

- Cách kiểm tra:

Photo các hóa đơn trên 20 triệu kẹp cùng UNC để giải trình với cơ quan thuế nếu được hỏi.

Kiểm tra xem TK 111 có những nghiệp vụ chi trả cho nhà cung cấp hoặc đối ứng với TK Chi phí, Hàng tồn kho có vượt quá 20 triệu không?

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Thanh Tra Thuế Kiểm Tra Những Gì?

>>> Những điều cần biết khi Doanh nghiệp có quyết định thanh tra kiểm tra thuế

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN