Tin mới

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là bao nhiêu? Kế toán Đức Minh.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy mức đóng bảo...
Quy định về hóa đơn điện tử có mã do cơ quan thuế cấp – Kế toán Đức Minh.
Để việc quản lý hóa đơn chứng từ, quản lý thuế được dễ dàng và thuận lợi nhiều trường hợp cơ quan thuế cấp mã cho hóa...
5 trường hợp phải kê khai thuế TNCN trực tiếp – Kế toán Đức Minh.
Kê khai thuế TNCN là trách nhiệm nghĩa vụ đối với người lao động. Tuy nhiên, người lao động có thể kê khai trực tiếp...
Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến là gì? Biểu thuế TNCN lũy tiến
Thuế lũy tiến được áp dụng khi tính thuế TNCN. Vậy thuế lũy tiến là gì và biểu thuế TNCN theo lũy tiến có mấy bậc? Cùng...
Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ - Kế toán Đức Minh
Đối với hóa đơn, chứng từ là dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp, việc sử dụng lưu trữ hóa đơn chứng từ cần được quản...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Hóa đơn đầu ra định khoản thuế GTGT như thế nào? Kế toán Đức Minh.

20/07/2023 02:20

Khi thực hiện các nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ, kế toán sẽ phải phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên hệ thống tài khoản. Lúc này hóa đơn đầu ra được định khoản thuế GTGT như thế nào? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Hóa đơn đầu ra định khoản thuế GTGT như thế nào? Kế toán Đức Minh.

1.Hạch toán thuế GTGT đầu ra trên hóa đơn đầu ra dùng tài khoản nào?

Việc hạch toán thuế GTGT đầu ra sẽ chủ yếu dùng tài khoản 3331 - Thuế GTGT phải nộp, phản ánh số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Tài khoản 3331 có hai tài khoản cấp 2, gồm:

+ Tài khoản 33311 - Thuế GTGT đầu ra: Đây là tài khoản dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT đối với hàng hóa đã bán và bị trả lại hoặc do giảm giá, số thuế GTGT đã nộp, phải nộp và còn phải nộp của hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.

+ Tài khoản 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Đây là tài khoản sử dụng để phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

2.Hướng dẫn định khoản thuế GTGT đầu ra

Tùy theo trường hợp, Kế toán sẽ hạch toán tài khoản 3331 khác nhau, cụ thể:

2.1.Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Khi doanh nghiệp bán hàng hóa, sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp nộp thuế sẽ phải lập hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT này sẽ thể hiện đầy đủ giá bán chưa thuế GTGT, phụ thu, phí thu thêm ngoài giá (nếu có), thuế GTGT phải nộp, tổng tiền thanh toán.
Trường hợp này kế toán cần phản ánh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuế GTGT, ghi:

- Nợ TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán).

- Có TK 511 - Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (tính theo giá bán chưa thuế).

- Có TK 512 - Doanh thu nội bộ (tính theo giá bán chưa thuế).

- Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

2.2.Trường hợp cho thuê tài sản

Hoạt động cho thuê tài sản thường bao gồm cho thuê tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình hoặc thuê bất động sản đầu tư. Hoạt động này có đặc trưng là thu tiền cho thuê trước của nhiều kỳ. Do đó doanh thu của kỳ kế toán được xác định bằng tổng số tiền cho thuê hoạt động tài sản đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động tài sản.

Doanh thu của hoạt động cho thuê tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình sẽ được phản ánh vào bên Có TK 5113. Doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư sẽ được phản ánh vào bên Có TK 5117.

a.Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ

Khi thu tiền khách hàng trả trước, ghi:

- Nợ TK 111, 112 - Tổng số tiền thu của khách hàng cho hoạt động cho thuê tài sản nhiều kỳ

- Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Tính theo giá thuê chưa có thuế GTGT).

- Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

- Cuối kỳ kế toán tính và kết chuyển doanh thu phát sinh từ hoạt động cho thuê tài sản, ghi:

- Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

- Có TK 5113 - Doanh thu của hoạt động cho thuê tài sản đối với tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình

- Có TK 5117 - Doanh thu của hoạt động cho thuê tài sản đối với bất động sản đầu tư. Chuyển sang kỳ kế toán sau, kế toán tính và kết chuyển doanh thu hoạt động cho thuê tài sản

- Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

- Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 5113 hoặc TK 5117).Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản không được thực hiện và doanh nghiệp phải hoàn tiền cho khách hàng, kế toán ghi:

- Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Tính theo giá chưa thuế GTGT).

- Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Có TK 111, 112,... Tổng số tiền trả lại.

b.Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp

Khi nhận tiền khách hàng trả trước, kế toán ghi:

- Nợ TK 111, 112, … - Tổng số tiền khách trả

- Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Cuối kỳ, kế toán tính và kết chuyển doanh thu kỳ kế toán:

- Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

- Có TK 511 - Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (TK 5113 hoặc TL 5117).
Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán tính và phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

- Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (TK 5113 hoặc TL 5117).

- Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. Sang kỳ kế toán tiếp theo, kế toán tính và kết chuyển doanh thu kinh doanh của kỳ kế toán sau:

- Nợ TK 3387

- Có TK 511

Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản không được thực hiện và doanh nghiệp phải hoàn tiền cho khách hàng, kế toán ghi:

- Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Tính theo giá chưa thuế GTGT).

- Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Có TK 111, 112,... Tổng số tiền trả lại.

2.3. Đối với hoạt động bán hàng trả góp, trả chậm

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm hoặc trả góp, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

- Nợ TK 111, 112, 131,... Tổng số tiền cần phải thanh toán.

- Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Có TK 511 - Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ tính theo giá chưa thuế GTGT.

- Có TK 3387 - Doanh thu chưa được thực hiện tính theo giá chưa thuế GTGT.

2.4. Trường hợp bán hàng theo phương thức đổi hàng

a.Khi xuất đổi hàng

Căn cứ theo hóa đơn GTGT khi đưa hàng hóa, dịch vụ đi đổi:

- Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng

- Có TK 511

- Có TK 3331

Căn cứ hóa đơn GTGT khi nhận vật tư, hàng hóa đổi về, kế toán ghi:

- Nợ TK 152, 153, 156,... Giá mua chưa thuế

- Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

- Có TK 131 - Phải thu của khách hàng

b.Trường hợp hàng hóa, vật tư nhận đổi về không chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:

- Nợ TK 152, 153, 156,... Giá mua chưa thuế

- Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

2.5.Trường hợp bán & thanh lý bất động sản đầu tư

a.Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ:

- Nợ TK 111, 112, 131,... - Tổng giá thanh toán.

- Có TK 5117 - Doanh thu đối với bất động sản đầu tư (giá chưa thuế).

- Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

b.Đối với hoạt động bán bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp

Khi bán bất động sản đầu tư trả chậm:

- Nợ TK 131

- Có TK 5117

- Có TK 3387

- Có TK 3331

c.Đối với bất động sản đầu tư trả chậm, trả góp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế theo phương pháp trực tiếp:

- Khi bán bất động sản trả chậm, trả góp:

+ Nợ TK 111, 112, 131

+ Có TK 5117

+ Có TK 3387.

- Cuối kỳ, căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:

+ Nợ TK 5117

+ Có TK 3331.

Trên đây là một số trường hợp hướng dẫn cách định khoản thuế GTGT đầu ra trên hóa đơn đầu ra. Tùy theo trường hợp kế toán cần có bút toán hạch toán/định khoản khác nhau.

Ngoài ra còn một số trường hợp khác đối với kế toán ở các đại lý bán đúng giá, kế toán của doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ, xuất bán hàng hóa tiêu dùng nội bộ/khuyến mại/quảng cáo hoặc xuất trả thay lương,... Kế toán có thể căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nội dung tài khoản 333 để hạch toán chính xác.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Mất hóa đơn đầu ra cả 3 liên xử lý như thế nào để không bị phạt – Kế toán Đức Minh.

>>> Hạch toán hóa đơn đầu ra bỏ sót năm trước cần lưu ý gì? Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN