Tin mới

Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...
Tổng hợp các loại thuế kê khai theo tháng hiện nay 2024
Theo quy định hiện hành, người nộp thuế cần phải thực hiện kê khai các loại thuế theo tháng, quý, năm hoặc theo từng...
Bị bệnh nghề nghiệp được hưởng những chính sách gì? Kế toán Đức Minh.
Việc được hỗ trợ khi mắc bệnh là một phần quan trọng của chế độ bảo hiểm lao động và là điều mà bất cứ người lao động...
Thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào? Kế toán Đức Minh.
Thế nào là chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn? Thành lập chi nhánh công ty TNHH có gì khác? Cùng Kế toán Đức Minh...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Những lưu ý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vào khi phi thuế quan – Kế toán Đức Minh.

16/12/2022 03:42

Khu vực phi thuế quan là khu vực có nhiều khác biệt so với các khu vực kinh tế bình thường. Vậy hàng hóa xuất nhập khẩu vào khu vực phi thuế quan này có gì khác? Cùng Kế toán Đức Minh lưu ý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vào khu phi thuế quan nhé!

Những lưu ý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vào khi phi thuế quan – Kế toán Đức Minh.

1.Khu phi thuế quan là gì?

Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Bên cạnh đó, theo văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC và quyết định 100/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khu phi thuế quan bao gồm:

+ Khu chế xuất;

+ Doanh nghiệp chế xuất;

+ Kho bảo thuế;

+ Khu bảo thuế;

+ Kho ngoại quan;

+ Khu kinh tế thương mại đặc biệt;

+ Khu thương mại – công nghiệp;

+ Các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

2.Hoạt động của khu phi thuế quan

Quyết định 100/2009/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu cũng ghi nhận về khái niệm khu phi thuế quan như sau:

“Khu phi thuế quan là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu.”

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại dặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, có quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu vực này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Nội địa là phần lãnh thổ Việt Nam bên ngoài khu phi thuế quan.

Ranh giới địa lý của khu phi thuế quan: ranh giới địa lý của khu phi thuế quan được xác định trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động trong khu phi thuế quan: các hoạt động thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và các hoạt động khác quy định tại Luật Thương mại; sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến hàng hóa. Các hoạt động quy định nêu trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan của Việt Nam về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Những đối tượng được phép hoạt động trong khu phi thuế quan (sau đây gọi chung là doanh nghiệp khu phi thuế quan) bao gồm:

+ Thương nhân Việt Nam.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

+ Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Danh sách khu vực phi thuế quan

Theo Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC và Quyết định 100/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm:

Khu phi thuế quan bao gồm:

– Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp.

– Các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm:

– Khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do.

– Các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Nội địa là phần lãnh thổ Việt Nam bên ngoài khu phi thuế quan.

3.Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là gì

Ta có thể hiểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau. Đây là loại thuế gián thu đánh vào những mặt hàng được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Kể cả thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Đối tượng chịu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu bao gồm các loại hàng hóa sau:

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

– Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác. Và ngược lại.

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

– Hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối. Đây là hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật thương mại, pháp luật đầu tư.

4.Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan có được hoàn thuế?

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 1, Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hoá XNK và phương tiện hành khác XNC, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK.

Cũng tại Điều 21 của Luật Thuế XK, thuế NK quy định đối tượng chịu thuế là hàng hoá XNK qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hoá XK từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; hàng hoá XNK tại chỗ và hàng hoá XNK của DN thực hiện quyền XNK, quyền phân phối.

Ngoài ra tại Điểm c, Khoản 1, Khoản 2, Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK cũng quy định: Người nộp thuế đã nộp thuế NK nhưng hàng hoá NK phải tái xuất được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK. Điều kiện đề hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK là hàng hoá khi tái xuất chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ cũng quy định: Hàng hoá NK đã nộp thuế NK nhưng phải tái xuất được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK gồm: Hàng hoá NK nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan. Việc tái xuất hàng hoá phải được thực hiện bởi người NK ban đầu hoặc người được người NK ban đầu uỷ quyền, uỷ thác XK.

Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá NK phải tái xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, tờ khai khi NK với loại hình nhập kinh doanh khi tái xuất nguyên trạng hàng hoá đã NK trước đó thì sử dụng mã loại hình B13. Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá tái xuất để xác định hàng hoá tái xuất đúng là hàng hoá có nguồn gốc NK và chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam thì ban hành quyết định không thu thuế XK.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ và đối chiếu với các quy định hướng dẫn trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, DN liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

5.Hàng từ khu phi thuế quan NK vào nội địa được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc

Phân tích về điều kiện để được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan cho rằng, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì: Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quân nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; Danh sách nước, nhóm nước và vùng lãnh thổ này được quy định tại công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 9-9-2016.

Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa NK có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế NK trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan NK vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế NK trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

Ví dụ, hàng hóa để được áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BTC phải đáp ứng các điều kiện sau: Thuộc Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BTC; Được NK từ Nhật Bản vào Việt Nam; Được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công thương; Đồng thời phải thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, có xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Việt Nam - Nhật Bản mẫu VJ theo quy định của Bộ Công Thương.

Về mức thuế suất, căn cứ Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP thì mức thuế suất ưu đãi NK (MFN) của tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay với các mã sổ 8502.11.00 là 15%, mã sổ 8502.12.10 là 10%, mã số 8502.12.20 là 10%. Về chính sách thuế đối với DN NK hàng hóa từ khu chế xuất, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì: Hàng hóa NK từ DN chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

 

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất có gì đặc biệt về Thuế? Kế toán Đức Minh.

>>> Khu phi thuế quan là gì? Ví dụ về khu phi thuế quan tại Việt Nam – Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN