Tin mới

Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp không cần hóa đơn - Kế toán Đức Minh
Căn cứ để xác định: - Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC - Và được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/...
Ý nghĩa và cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đầu tiên: Các bạn phải hiểu, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã được trình bày thành 3 PHẦN tương ứng với 3 dòng tiền: Dòng...
Chính sách mới về thuế có hiệu lực từ tháng 8/2021 - kế toán Đức Minh
Giờ đã sắp hết quý 3 rồi, chắc hẳn nhiều bạn không để ý, những thông tư chính sách mới đã có hiệu lực rồi mà không hay,...
Phân biệt các loại hóa đơn - kế toán Đức Minh
Hóa đơn hiện nay là một trong những thuật ngữ pháp lý được sử dụng khá phổ biến và gần đa số các tổ chức kinh tế đều có...
Phân biệt bản in hóa đơn điện tử và hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử
Về bản chất, bản in hóa đơn điện tử và hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử đều là thông điệp của hóa đơn điện tử được...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Quy định về góp vốn điều lệ doanh nghiệp,công ty – Kế toán Đức Minh.

13/04/2021 08:06

Quy định cụ thể về góp vốn điều lệ doanh nghiệp, công ty ra sao? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu rõ hơn qua bài viết sau đây nhé!

Quy định về góp vốn điều lệ doanh nghiệp,công ty – Kế toán Đức Minh.

1.Vốn điều lệ của công ty cổ phần

Đối với vốn điều lệ của công ty cổ phần được quy định:

Vốn điều lệ của công ty cổ phần chính là tổng mệnh giá cổ phần các loại công ty đã bán. Vốn điều lệ của công ty khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần của các loại đã được đăng ký mua và được ghi nhận trong Điều lệ công ty.

Cổ phần đã bán ra từ công ty là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thực hiện thanh toán đầy đủ cho công ty. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định sẽ chào bán để thực hiện huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

Cổ phần chưa được bán là số cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa được bán là tổng số cổ phần các loại chưa được đăng ký mua.

Công ty cổ phần có thể thực hiện giảm vốn điều lệ công ty đối với những trường hợp sau đây:

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty, công ty sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ sở hữu trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày công ty được cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp và công ty phải bảo đảm thực hiện thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

+ Công ty sẽ thực hiện việc mua lại số cổ phần đã bán;

+ Vốn điều lệ không được các cổ đông công ty thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

2.Vốn điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH Một thành viên tại thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp chính là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty đã cam kết góp và được ghi nhận trong Điều lệ của công ty.

Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của họ đã đăng ký trong công ty.

3.Vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp chính là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên đã cam kết góp và được ghi nhận trong Điều lệ của công ty.

Thành viên phải thực hiện việc góp vốn cho công ty đầy đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn trên, thành viên góp vốn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng các loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được 50% số thành viên còn lại tán thành.

Sau thời hạn quy định trên mà vẫn có thành viên chưa thực hiện góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì sẽ được xử lý như sau:

+ Thành viên chưa góp vốn theo cam kết ban đầu đương nhiên sẽ không còn là thành viên của công ty;

+ Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết sẽ có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

+ Phần vốn góp chưa góp của các thành viên sẽ được chào bán theo nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên công ty.

Trong trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải sẽ phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn họ đã góp trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày cuối cùng họ phải góp đủ phần vốn góp. Các thành viên chưa thực hiện góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty khi phát sinh trong thời gian trước ngày công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên đó.

Thành viên góp vốn trở thành thành viên của công ty kể từ thời điểm đã thanh toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn sẽ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty sẽ phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn họ đã góp vào công ty.

4.Có cần chứng minh vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Vốn điều lệ do công ty tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai đăng ký. Thực tế cho thấy hiện nay, doanh nghiệp không cần phải chứng minh vốn điều lệ tại bước đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Trừ trường hợp những ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp yêu cầu vốn pháp định cụ thể thì vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ không được thấp hơn mức vốn pháp định này. Ngành nghề yêu cầu vốn ký quỹ cũng nên cần phải chứng minh khi thành lập. Việc chứng minh vốn để biết được doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập và hoạt động ngành nghề đó hay không.

Việc chứng minh phần vốn góp của các thành viên trong công ty là hoàn toàn cần thiết. Các thành viên góp vốn hoặc các cổ đông công ty sẽ phải nắm giữ các giấy tờ để chứng minh mình đã thực hiện việc góp vốn vào công ty. Cũng như lấy đó làm căn cứ để phân chia các lợi nhuận sau này.

5.Cách chứng minh vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Thành viên góp vốn hoặc các cổ đông công ty sẽ phải giữ các giấy tờ sau để chứng minh phần vốn đã góp:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện rõ tỷ lệ vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông

+ Điều lệ của công ty

+ Giấy chứng nhận góp vốn, cổ phiếu. Khi công ty đã phát hành tài liệu này cho các thành viên hoặc cổ đông. Dù trên thực tế các thành viên hoặc cổ đông đã thực hiện việc góp vốn vào công ty hay chưa. Thì đây cũng là tài liệu căn cứ pháp lý quan trọng xác định phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ của các thành viên đối với công ty khi có xảy ra tranh chấp.

+ Sổ đăng ký thành viên hoặc sổ cổ đông. Trong các văn bản này thể hiện đầy đủ thông tin của thành viên và tỷ lệ góp vốn/ cổ phần/ loại tài sản góp vốn có xác nhận của công ty.

+ Biên lai thu tiền, các chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng hoặc các chứng từ về tài sản góp vốn.

+ Các tài liệu trong nội bộ doanh nghiệp quy định khác.

6.Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn điều lệ?

Căn cứ theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2020, pháp luật không có quy định mức vốn điều lệ cụ thể đối với doanh nghiệp nói chung. Theo đó, tùy vào khả năng hoạt động kinh doanh và kinh tế của các thành viên công ty và mục đích sẽ cân đối mức vốn điều lệ tương ứng. Do vậy, khi quyết định thành lập doanh nghiệp, thành viên công ty nên xác định mức vốn điều lệ dựa trên các cơ sở sau:

+ Khả năng kinh tế tài chính của mình;

+ Phạm vi, quy mô thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty;

+ Chi phí hoạt động thực tế sau khi thành lập của công ty (vì vốn điều lệ của công ty được dùng cho các hoạt động của công ty sau khi thành lập);

+ Các đối tác kinh doanh và các dự án ký kết.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Bạn biết gì về vốn điều lệ? Kế toán Đức Minh

>>> Vốn điều lệ đăng ký nhiều thì sao? Kế toán Đức Minh

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-MsLe-

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở Đống Đa: Phòng 815, tòa 15 tầng - B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch) - 0339.418.980
Cơ Sở Cầu Giấy: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở Linh Đàm: Phòng 610 - Chung cư CT4A2 Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội. - 0342.254.883
Cơ Sở Hà Đông: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

ĐT/Fax:024.668.36.337 - 0972.711.886 - 0912.485.883

Các bạn không ở Hà Nội có thể đăng ký khóa học online tại đây: KHÓA HỌC ONLINE

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN