Tin mới

Phân biệt giữa sai sót và gian lận trong BCTC - Kế toán Đức Minh.
Sai sót và gian lận trong báo cáo tài chính là điều chắc chắn bạn sẽ gặp trong quá trình kiểm toán các doanh nghiệp. Đã...
Kiểm toán là gì? Các công việc của kiểm toán phải làm- Kế toán Đức Minh.
Người ta thường nghe thấy khái niệm Kế toán kiểm toán rất nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu một cách rõ ràng và...
Kế toán và kiểm toán khác nhau như thế nào? - Kế toán Đức Minh.
Kế toán liên quan đến việc thu thập, ghi chép, phân tích và giải thích các giao dịch tài chính nhưng kiểm toán liên...
11 cách làm giảm hàng tồn kho ảo trong doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
Ở 1 bài viết trước Kế toán Đức Minh đã đề cập đến khái niệm thế nào là hàng tồn kho ảo, nguyên nhân và những rủi ro của...
Dễ mất việc kế toán vì 5 lỗi nhỏ thường hay mắc phải sau
Trong quá trình làm kế toán không ai là không mắc sai lầm tuy nhiên có những lỗi kế toán tưởng chừng như rất nhỏ không...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Các tiêu chí để phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp – Kế toán Đức Minh

21/11/2017 05:18

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán tại những đơn vị hành chính sự nghiệp như trường học, bệnh viện,… Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng ngân sách nhà nước. Vậy, kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Có những tiêu chí nào để phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

Các tiêu chí để phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp – Kế toán Đức Minh

 

1. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

 

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,...), là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính. Các đơn vị hành chính sự nghiệp cần lập dự toán để có thể quản lý và chủ động trong chi tiêu của mình. Dựa vào các báo cáo dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho từng đơn vị. Do đó, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

 

2. Các tiêu chí để phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

 

Các tiêu chí để phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

Các tiêu chí để phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

 

Có nhiều tiêu chí để phân loại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, để phù hợp với việc hạch toán kế toán trong các loại đơn vị hành chính sự nghiệp thì cách phân loại theo đặc trưng riêng của từng đơn vị là phổ biến nhất, bao gồm:

+ Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: Là các đơn vị HCSN có phát sinh các khoản thu bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước. Ví dụ: bệnh viện có thu khoản viện phí, trường học có thu học phí,…

+ Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: Là các đơn vị có nguồn thu chủ yếu là từ Ngân sách Nhà nước và dùng khoản thu đó để chi trả chi phí. Ví dụ: Sở tài chính; Phòng ban các cấp Huyện, Xã;…

+ Đơn vị hành chính sự nghiệp SXKD: Là các đơn vị có sử dụng kinh phí của NSNN nhưng có thực hiện thêm hoạt động SXKD nữa. Ví dụ: Trung tâm giống cây trồng vật nuôi của Tỉnh; Huyện,…

+ Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án: Là các đơn vị có sử dụng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện các dự án mang tính chất xã hội như: Dự án tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên của Trung tâm y tế;…

Ngoài ra còn có các cách phân loại theo hệ thống dọc của cùng 1 ngành bao gồm đơn vị dự toán các cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp cơ sở; Hay cách phân loại theo nguồn gốc của nguồn kinh phí của đơn vị bao gồm: đơn vị hành chính sự nghiệp tự chủ hoàn toàn, tự chủ 1 phần và sử dụng hoàn toàn kinh phí của Ngân sách Nhà nước.

=> Hệ thống chứng từ trong đơn vị HCSN đối với mỗi loại hình trên đều có đặc trưng riêng, phù hợp với nguyên tắc hoạt động của các đơn vị đó nhưng vẫn đảm bảo theo quy định chung

 

3. Nội dung kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

 

Nội dung kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Nội dung kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

 

- Là việc áp dụng các chế độ kế toán hiện hành vào việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động trong đơn vị như: Các hoạt động thu - chi Ngân sách, nhận - rút dự toán.

- Kế toán hành chính sự nghiệp có các phần hành nội dung cơ bản sau:

a) Kế toán tiền và vật tư

Phản ánh tình hình giao nhận dự toán, thu, chi Ngân sách Nhà nước; Tình hình tăng, giảm vật tư và các cách xử lý Nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ.

b) Kế toán tài sản cố định

 Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như: mua sắm, được cấp trên cấp, tính hao mòn tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định,… Đặc biệt thấy rõ sự khác nhau giữa tính hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp và tính khấu hao tài sản cố định trong các Doanh nghiệp đó là:

  • Khấu hao tài sản cố định trong Doanh nghiệp tính theo từng tháng (1 lần/tháng vào cuối mỗi tháng)
  • Hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp tính theo năm (1 lần/năm vào cuối mỗi năm)

c) Kế toán các khoản thu

Là các nghiệp vụ cho thấy sự khác nhau trong cách hạch toán các khoản thu giữa đơn vị hành chính sự nghiệp có thu (Là các khoản thu sử dụng Tài khoản 511) và đơn vị hành chính có sản xuất kinh doanh (Là các khoản phải thu và sử dụng Tài khoản 311); Trong các doanh nghiệp các khoản phải thu sử dụng Tài khoản 131.

d) Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm

Hạch toán các nghiệp vụ tính, chi lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

e)  Kế toán các khoản phải trả

Phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: Nhà cung cấp, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.

f) Kế toán các nguồn kinh phí

Là các bút toán kế toán về việc nhận dự toán do Ngân sách Nhà nước cấp là tăng các loại nguồn kinh phí như: Nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án,…

j) Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh

 Cho biết các đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất kinh doanh nhận nguồn kinh phí từ đâu? Sử dụng nguồn kinh phí đó như thế nào? Hạch toán nó có khác gì so với việc hạch toán nguồn vốn kinh doanh trong các Doanh nghiệp hay không?

h) Kế toán các khoản chi

Việc chi cho các hoạt động thường xuyên, hoạt động không thường xuyên, chi dự án hay chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước có sự khác nhau như thế nào? Sử dụng nguồn kinh phí chi như thế nào cho hợp lý, dự toán của nó ra sao?

i) Kế toán các khoản doanh thu

 Phản ánh các khoản doanh thu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất kinh doanh.

k) Kế toán các khoản chi phí

 Thực chất là các khoản chi phí sản xuất kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: Chi lương, tiền công, phụ cấp, chi nguyên vật liệu sản xuất, chi phân bổ công cụ dụng cụ, chi tính hao mòn tài sản cố định,…

l) Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

 Là các trường hợp cơ bản để xử lý các loại dự toán, các loại nguồn kinh phí cũng như các khoản chi vào cuối niên độ kế toán.

m) Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính

Liệt kê các loại sổ sách cần in ra vào cuối niên độ kế toán, mục đích in từng loại sổ; Và các báo cáo tài chính cần lập và mỗi loại báo cáo tài chính sẽ cung cấp thông tin gì cho các đối tượng bên trong và ngoài đơn vị.

- Ngọc Anh -

>>> Nội dung tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp

>>> Khoá học kế toán hành chính sự nghiệp

>>> Kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Những điều cần biết về kế toán hành chính sự nghiệp

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc