Tin mới

Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không? Kế toán Đức Minh.
Đối với đảng viên trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ không tham gia sinh hoạt Đảng. Vậy thời gian nghỉ thai...
Tài sản hình thành trong tương lai có cầm cố được không?
Cầm cố tài sản hình thành trong tương lai có được không? Tài sản cầm cố là vật có nguy cơ bị mất giá trị thì bên nhận...
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với triệt sản nam bao gồm những gì? Kế toán Đức Minh
Chế độ thai sản là điều mà bất kì người lao động nào cũng cần tìm hiểu bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích...
Khi nào được công khai thông tin của người nộp thuế?
Thông tin của người nộp thuế được bảo mật theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, các...
Trường hợp nào ký hợp đồng đào tạo nghề?
Việc đào tạo nghề là một trong những vấn đề liên quan đến người lao động thường nhận được sự quan tâm. Theo quy định...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho sinh viên

Nội dung tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp

18/11/2016 02:03

Tổ chức công tác kế toán là hệ thống các yếu tố cấu thành gồm: tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức vận dụng các phương pháp hạch toán kế toán, tổ chức vận dụng các chế độ, thể lệ kế toán

Nội dung tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp

1. Tổ chức bộ máy kế toán

 

tổ chức bộ máy kế toán hcsn

Tổ chức bộ máy kế toán

 

- Tùy theo đặc điểm của từng ngành, từng loại hình đơn vị mà các đơn vị hành chính sự nghiệp có thể tổ chức bộ máy kế toán theo các hình thức: tập trung, phân tán hay hỗn hợp ( nửa tập trung nửa phân tán ). Tùy theo quy mô của đơn vị lớn hay nhỏ, khối lượng thông tin thu nhận, xử lý nhiều hay ít mà tổ chức các bộ phận của phòng kế toán phù hợp.

+ Đối tượng đơn vị dự toán chỉ có 1 cấp, bộ máy kế toán của các đơn vị này được tổ chức thể hiện qua sơ đồ như sau:

 

1.1.  Sơ đồ: Mô hình bộ máy kế toán tập trung

 

mô hình kế toán hcsn tập trung

Sơ đồ: Bộ máy kế toán tập trung

> Ưu điểm:  Số liệu kế toán sẽ được tập trung, phục vụ nhanh chóng, kịp thời cho sự chỉ đạo toàn đơn vị, tất cả các công việc kế toán tập trung chủ yếu ở khu vực văn phòng trung tâm nên hạn chế tối đa nhất đựơc tình trạng báo cáo sai lệch về tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

> Nhược điểm:  Khối lượng công tác kế toán ở Phòng kế toán trung tâm nhiều và phức tạp. Các đơn vị phụ thuộc ở xa dẫn đến nắm bắt mù mờ, ít hoặc không có thông tin cho chỉ đạo nghiệp vụ ở doanh nghiệp.

> Điều kiện áp dụng: dành cho các doanh nghiệp, đơn vị có  tổ chức quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý trên địa bàn tập trung.

 

 1.2. Sơ đồ : Mô hình bộ máy kế toán phân tán

 

mô hình kế toán hcsn phân tán

Sơ đồ: Bộ máy kế toán phân tán

> Ưu điểm: Gắn liền với khu vực sản xuất kinh doanh - nơi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế. Nhờ vậy, làm tăng tính nhanh chóng, chính xác, kịp thời của thông tin kế toán cho công tác lãnh đạo nghiệp vụ ở các bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp tạo điều kiện cho hạch toán nội bộ tại doanh nghiệp.

> Nhược điểm: Bộ máy kế toán phức tạp làm cho việc tổng hợp các số liệu, thông tin ở phòng kế toán trung tâm thường bị chậm trễ, ảnh hưởng đến tính kịp thời của thông tin kế toán cho lãnh đạo toàn doanh nghiệp.

> Điều kiện áp dụng: dành cho các doanh nghiệp, đơn vị có quy mô tổ chức lớn, khu vực sản xuất kinh doanh phân tán, các đơn vị thành viên được phân cấp quản lý.

 

1.3.  Sơ đồ: Mô hình bộ máy kế toán hỗn hợp ( vừa tập trung vừa phân tán)

 

kế toán hcsn hỗn hơpj

Sơ đồ: Bộ máy kế toán hỗn hợp nửa tập trung nửa phân tán

 

> Ưu điểm: Khắc phục được một số nhược điểm của 2 mô hình nêu trên.

> Nhược điểm : Khối lượng công việc nhiều, không cập nhật thông tin kịp thời.

> Điều kiện áp dụng:  dành cho các doanh nghiệp có các  đơn vị trực thuộc có những đặc điểm, điều kiện khác nhau hoặc ở xa trung tâm, mà cần thiết phải có thông tin phục vụ cho công tác quản lý, có hạch toán kinh doanh thì sẽ tổ chức bộ máy kế toán riêng.

 

2.Tổ chức vận dụng phương pháp kế toán

 

2.1. Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ kế toán

 

tổ chức thực hiện chế độ ctkt

Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ kế toán

 

- Tổ chức lập, ký chứng từ kế toán.

- Tổ chức thực hiện chứng từ kế toán bắt buộc, chứng từ kế toán hướng dẫn.

- Tổ chức việc thu nhận thông tin kế toán phản ánh chứng từ kế toán.

- Tổ chức kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán.

- Chứng từ kế toán phải lập đầy đủ số liên theo quy định, ghi chép chứng từ phải rõ ràng, trung thực, đầy đủ các yếu tố, gạch bỏ phần trống, trường hợp sai phải hủy bỏ, không xé rời ra khỏi cuống.

- Hệ thống chứng từ kế toán hiện hành: các chứng từ liên quan đến chi tiêu tiền tệ, lao động tiền lương, tài sản cố định, vật tư,..

2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Nhà nước ban hành áp dụng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

 

tổ chức vận dụng vào nhà nước

 Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán

* Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán

- Các hình thức kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm:

(1)  Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái

(2)  Hình thức kế toán Nhật ký chung

(3)  Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

(4)  Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ

(5)   Hình thức kế toán trên máy tính

=> Đơn vị kế toán được phép lựa chọn một trong năm hình thức kế toán phù hợp và nhất thiết phải tuân thủ mọi nguyên tắc cơ bản quy định cho hình thức ghi sổ kế toán đã chọn.

* Tổ chức công tác kiểm tra kế toán

- Tại đơn vị hay cấp trên trên tổ chức công tác kiểm tra kế toán thường xuyên nhằm giám sát và ngăn chặn kịp thời những vi phạm nguyên tắc, quy định về kế toán trong các đơn vị.

* Tổ chức công tác kiểm kê kế toán

 

công tác kiểm kê

Tổ chức công tác kiểm kê

- Cuối niên độ, kế toán trước khi khóa sổ kế toán các đơn vị phải kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa, tiền quỹ, đối chiếu và xác nhận công nợ hiện có để số liệu trên sổ kế toán khớp với thực tế.

* Tổ chức áp dụng các phương tiện và công nghệ hạch toán tiên tiến

- Lựa chọn phần mềm ứng dụng phù hợp.

- Lựa chọn thiết bị tương thích.

- Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ trên máy tính để bố trí con người đảm nhận từng phần hành kế toán đảm bảo không có ảnh hưởng đến quy trình hạch toán chung của đơn vị.

>>> Hình thức kế toán trên máy tính

* Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính

 

thực hiện chế độ báo cáo

Thực hiện  chế độ báo cáo tài chính

- Số liệu trong báo cáo tài chính phải mang tính chất tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, tình hình cấp phát, tiếp nhận kinh phí của Nhà nước, kinh phí viện trợ,.. và tình hình sử dụng từng loại kinh phí tại mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp, phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát tình hình chi, quản lý tài sản của Nhà nước, tổng hợp phân tích, đánh giá các hoạt động của mỗi đơn vị, mỗi ngành, mỗi cấp.

>>> Cách làm báo cáo tài chính

=> Việc hiểu và áp dụng tốt việc tổ chức công tác kế toán sẽ góp phần nâng giúp doanh nghiệp cao hiệu quả công tác kế toán quản trị.

- Ngọc Anh -

>>>  Kế toán hành chính sự ngiệp là gì?

>>> Quy trình học kế toán doanh nghiệp

>>> Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp

 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN