Tin mới

Nhận tiền đặt cọc có phải lập hóa đơn không? Cách hạch toán nhận tiền đặt cọc?
Trong một số trường hợp ký kết hợp đồng mua hàng hay sản phẩm nào đó mà người bán yêu cầu người mua phải đặt cọc 1 số...
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác kế toán doanh nghiệp?
Vấn đề nan giải chung của các doanh nghiệp vừa hay những công ty mới thành lập là tổ chức bộ máy kế toán như thế nào...
Phân biệt giữa sai sót và gian lận trong BCTC - Kế toán Đức Minh.
Sai sót và gian lận trong báo cáo tài chính là điều chắc chắn bạn sẽ gặp trong quá trình kiểm toán các doanh nghiệp. Đã...
Kiểm toán là gì? Các công việc của kiểm toán phải làm- Kế toán Đức Minh.
Người ta thường nghe thấy khái niệm Kế toán kiểm toán rất nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu một cách rõ ràng và...
Kế toán và kiểm toán khác nhau như thế nào? - Kế toán Đức Minh.
Kế toán liên quan đến việc thu thập, ghi chép, phân tích và giải thích các giao dịch tài chính nhưng kiểm toán liên...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Những sai sót trong kế toán tiền mà kế toán hay gặp phải –Kế toán Đức Minh

10/10/2017 10:35

Trong quá trình phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tiền và kế toán xử lý thì sẽ có lúc mắc phải những sai sót. Những sai sót đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh để từ đó rút ra kinh nghiệm và hạn chế những sai sót đó

Những sai sót trong kế toán tiền mà kế toán hay gặp phải –Kế toán Đức Minh

1. Các mẫu chứng từ ghi chép không đúng mẫu

 • Ghi thiếu các yếu tố trên mẫu chứng từ, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan
 • Quy trình phê duyệt phiếu thu, chi không chặt chẽ, không thực hiện đúng theo quy trình, phiếu thu chi không đủ số liên theo quy định.
 • Các phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, thủ quỹ, thiếu định khoản kế toán,thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu quan trọng nhất là chữ ký của thủ quỹ
 • Nội dung chi không đúng hoạt động kinh doanh, không được đánh số liên tục trong năm mà đánh theo tháng…
 • Chi quá định mức tiền mặt theo quy chế tài chính của Công ty nhưng không có quyết định hoặc phê duyệt của thủ trưởng đơn vị.
 • Phiếu chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên trong Công ty nhưng không có phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của người bán hàng kèm theo để chứng minh số tiền này đã được trả tới người bán hàng.
 • Cùng một hóa đơn nhưng thanh toán nhiều lần, thanh toán tiền lớn hơn số ghi trên hợp đồng, hóa đơn.

2. Chứng từ đi kèm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ theo quy định

Chứng từ đi kèm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ theo quy định

Chứng từ đi kèm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ theo quy định

 • Một số khoản chi trên 200.000 đồng không có Hóa đơn tài chính
 • Các khoản chi thuộc nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi..; không phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, đơn vị hạch toán vào chi phí như chi ngày 8.3, chi cho tài trợ, ủng hộ, khen thưởng cá nhân trong công ty… Phải điều chỉnh lấy từ quỹ
 • Các khoản chi lớn không có hóa đơn tài chính cần thống kê để loại ra khỏi chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế như:
 • Thanh toán chi khoán tiền điện thoại chỉ có danh sách ký nhận, không có hóa đơn tài chính kèm theo.. (Phải có hóa đơn tài chính, còn việc khoán chỉ là căn cứ để khống chế mức chi).
 • Chi phí thuê nhà của cá nhân không có hóa đơn tài chính (mặc dù nó là chi phí thực tế của doanh nghiệp)
 • Thanh toán chi phí qua qua thẻ Mastercard chỉ kèm sao kê của Ngân hàng, không có chứng từ gốc kèm theo
 • Thanh toán chi độc hại bằng tiền mặt, không bằng hiện vật và có chứng từ gốc kèm theo
 • Chi phí tiền nước, tiền điện thoại, hóa đơn tài chính không ghi tên, mã số thuế công ty...

3. Có sự không hợp lý về mặt thời gian ở các chứng từ

 • Ngày trên hóa đơn trước ngày viết Tờ trình, ngày trên Đề nghị thanh toán trước ngày Hóa đơn tài chính
 • Ngày tháng trên các hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu không logic

4. Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính đầy đủ

Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính đầy đủ

Biên lai cước phí thiếu chữ ký của khách hàng và lái xe

* Chi phí cho nhân viên

 • Các bảng lương thiếu không có chữ ký của người nhận tiền.
 • Một số khoản chi công tác phí khoán chi theo danh sách ký nhận không có diễn giải thể hiện đi công tác lưu động trên 15 ngày/tháng.
 • Chi ăn ca theo mức cố định tháng hoặc chi ăn ca theo số ngày/ đơn giá nhưng không có bảng chấm công lưu kèm.
 • Chi làm thêm giờ không có giấy báo làm thêm giờ.

>>> Những sai sót thường gặp trong kế toán tiền lương

​​​​​​​* Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu

 • Bảng kê thu mua hàng nông sản chưa ghi chưa đầy đủ địa chỉ, số chứng minh thư của người bán hàng
 • Thanh toán chi phí xăng dầu thanh toán trên cơ sở thực chi ghi trên theo hóa đơn tài chính, không có định mức
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài
 • Chi sửa chữa vật dụng hỏng không có giấy báo hỏng, chi phí sửa chữa xe không có biên bản xác nhận tình trạng kỹ thuật của tài sản trước khi đưa vào sửa chữa, không có tờ trình xin duyệt kinh phí, chỉ có hóa đơn tài chính.

* Chi phí bằng tiền

 • Chi đào tạo học nghiệp vụ thiếu Quyết định cử đi học, Chương trình kế hoạch học tập làm việc, chỉ có đề nghị thanh toán và hóa đơn tài chính
 • Khoản chi hội nghị khách hàng không có danh sách khách hàng mời đính kèm
 • Một số khoản chi hội thảo, hội nghị thiếu danh sách đại biểu, các khoản chi tiền bồi dưỡng cho đại biểu dự họp, hội nghị không có ký nhận của từng người mà chỉ có tờ trình xin thanh toán của bộ phận văn phòng.
 • Chứng từ xin thanh toán chi phí tiếp khách không thể hiện rõ tiếp khách nào
 • Thanh toán công nợ
 • Đơn vị thực hiện chi trả tiền hàng cho bên thứ 3 không phải là đại diện theo pháp luật của người cung cấp hàng hóa cũng như không có giấy ủy quyền của người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 • Chi tiếp khách không ghi rõ tiếp khách nào

​​​​​​​>>> Tổng hợp 1 số sai sót thường gặp trong kế toán thu chi

>>> Kế toán công nợ và những sai sót mà kế toán cần chú ý

5. Sai sót về sổ sách

Sai sót về sổ sách

Sai sót về sổ sách

 • Chưa có biên bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ kí của thủ quỹ và kế toán trưởng; không thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ kí của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản.
 • Biên bản kiểm kê có số tiền dư đến đơn vị đồng.
 • Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán.
 • Có nghiệp vụ thu chi tiền mặt với số tiền lớn, vượt quá định mức trong quy chế tài chính. Phát sinh nhiều nghiệp vụ thu chi tiền trước và sau ngày khóa sổ.
 • Có nhiều quỹ tiền mặt
 • Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu.
 • Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ.
 • Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung với chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt…
 • Thủ quỹ có quan hệ gia đình với Giám đốc, kế toán trưởng. Thủ quỹ lưu sổ sách của kế toán.
 • Ghi lệch nhật kí chi tiền; số cái, sổ quỹ, không khớp nội dung, số tiền.
 • Ghi chép, phân loại, phản ánh chưa hợp lí (không hạch toán tiền đang chuyển …)
 • Không có báo cáo quỹ tiền mặt định kì, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên đối chiếu.
 • Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Có ngân hàng chưa kịp thời.
 • Chưa mở sổ theo dõi chi tiết theo từng ngân hàng.
 • Chưa đối chiếu số dư cuối kì với ngân hàng.
 • Mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng nên khó kiểm tra, kiểm soát số dư.
 • Có hiện tượng tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.
 • Chênh lệch sổ sách kế toán với biên bản đối chiếu với ngân hàng, với các bảng cân đối số phát sinh.
 • Phản ánh không hợp lý các khoản rút quá số dư, gửi tiền, tiền lãi vay…
 • Người kí sec không phải là những thành viên được ủy quyền.
 • Phát sinh quá nhiều nghiệp vụ chuyển tiền tại ngày khóa sổ để lợi dụng sự chậm trễ gửi giấy báo của ngân hàng.
 • Kế toán tiền mặt luôn đòi hỏi chính xác và cẩn thận cao!

Trên là tổng hợp những sai sót về chứng từ, sổ sách trong kế toán tiền mà có thể kế toán sẽ mắc phải trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Mong là những thông tin trên là hữu ích cho các bạn để từ đó tránh những sai sót không đáng có. Chúc các bạn thành công

- Ngọc Anh –

>>> Các sai sót thường gặp về tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

>>> Những sai sót thường gặp trong kế toán

>>> Sai sót dễ gặp phải trong kế toán tài chính

 • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc