Tin mới

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội – Kế toán Đức Minh.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội được quy định như thế nào? Các tiêu chí để trở thành doanh nghiệp xã hội theo...
Thủ tục đổi tên doanh nghiệp theo quy định pháp luật – Kế toán Đức Minh.
Thủ tục đổi tên doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Hồ sơ thay đổi tên công ty đầy đủ chuẩn nhất theo luật doanh...
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh – Kế toán Đức Minh.
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như thế nào? Các trường hợp và thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hộ...
Thành lập doanh nghiệp sản xuất thuốc lá theo quy định pháp luật – Kế toán Đức Minh.
Thành lập doanh nghiệp sản xuất thuốc lá như thế nào? Hồ sơ thành lập như thế nào? Thủ tục thành lập ra sao? Pháp luật...
Doanh nghiệp chưa hoạt động có phải kê khai thuế? Kế toán Đức Minh.
Doanh nghiệp chưa hoạt động có phải kê khai thuế? Các loại báo cáo cần phải kê khai trong doanh nghiệp theo quy định...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Nâng cao công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá nhân

17/01/2017 10:56

Với sự phát triển, “lôi cuốn” của đồng tiền trong nền  kinh tế thị trường thì người người, nhà nhà tham gia kinh doanh. Việc các cá nhân kinh doanh thu được một con số không nhỏ về lợi nhuận nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ của mình về thuế cho kinh doanh cá nhân. Vì vậy, Nhà nước cần phải nâng cao công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá nhân.

Nâng cao công tác quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá nhân

1. Về bộ máy quản lý và cơ chế quản lý

 

Về bộ máy quản lý và cơ chế quản lý

Bộ máy quản lý và cơ chế quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh

- Với hình thức cho phép hộ kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế và chịu trách nhiệm về các khoản kê khai nhưng do ý thức người nộp thuế tự giác chưa cao nhất là hộ kinh doanh cá thể, trình độ hiểu biết pháp luật về thuế còn kém nên đa số không thực hiện ghi chép sổ sách, gây khó khăn cho công tác thực hiện quản lý số thuế phải nộp.

- Để công tác quản lý thu thuế nói chung và thu thuế hộ kinh doanh nói riêng đạt hiệu quả thì Chi cục Thuế cần  phải để tâm đến việc cải cách bộ máy quản lý và cơ chế hoạt động qua các hoạt động sau:

+ Tổ chức bộ máy quản lý cần kết hợp đan xen với nguyên tắc quản lý thuế theo nhóm đối tượng và theo sắc thuế để phát huy toàn diện được mô hình quản lý thuế theo chức năng

+ Thường xuyên nâng cao chất lượng chuyên môn và kỹ năng quản lý thuế hiện đại, khoa học cho mỗi cán bộ thuế để xây dựng bộ máy quản lý thuế ngày càng hoàn thiện hơn.

2. Cần quản lý chặt chẽ quản lý việc đăng ký thuế, khai thuế, ấn định thuế

 

 Cần quản lý chặt chẽ quản lý việc đăng ký thuế, khai thuế, ấn định thuế

Cần quản lý chặt chẽ quản lý việc đăng ký thuế, khai thuế, ấn định thuế

- Do việc việc cấp Đăng ký kinh doanh tách rời với việc đăng ký thuế dẫn tới việc các hộ kinh doanh lách luật cố tình không chấp hành gây ra tình trạng chêch lệch giữa số hộ đăng ký kinh doanh và số hộ đăng ký thuế dẫn tới công tác quản lý hộ kinh doanh không chặt chẽ, tốn kém thời gian và chi phí, sự phối hợp của chính quyền, các ngành chưa tích cực làm xảy ra hiện tượng thất thu thuế.

- Các hộ kinh doanh lợi dụng sự bất cẩn trong tác quản lý để trốn thuế  qua các hành động sau: kê khai doanh số thấp, bán hàng không lập hóa đơn, ghi giá bán trên hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế, hầu hết giao dịch không dùng tiền mặt, đầu vào, đầu ra không có hóa đơn...

* Biện pháp khắc phục những hạn chế trên

- Để hạn chế những tình trạng không hay xảy ra Chi cục Thuế cần:

+ Thực hiện một cửa liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Việc tổ chức quản lý hồ sơ đăng ký thuế cần phân loại theo chủ thể tạo lập như: Hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ, Hộ gia đình làm chủ, do một nhóm người làm chủ;

+ Áp dụng đồng thời các căn cứ ấn định thuế đối với hộ kinh doanh ổn định để xác định số thuế được chính xác như: Cơ sở dữ liệu của Chi cục thuế, so sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, cùng ngành nghề, cùng quy mô và tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực;

+ Minh bạch việc xác định doanh thu khoán và số thuế khoán phải nộp với sự tham gia của các cấp, ngành.

3. Siết chặt quản lý thông tin hộ kinh doanh

 

Siết chặt quản lý thông tin hộ kinh doanh

Siết chặt quản lý thông tin hộ kinh doanh

- Theo Luật Quản lý thuế 2006, “Thông tin về người nộp thuế là cơ sở để thực hiện quản lý thuế, đánh giá mức độ chấp hành pháp luật của người nộp thuế, ngăn ngừa, phát hiện vi phạm pháp luật về thuế.” Vì vậy, siết chặt việc quản lý thông tin về hộ kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý thuế.

- Với số lượng các hộ kinh doanh ngày càng nhiều làm cho công tác quản lý thông tin về hộ kinh doanh gặp khó khăn yêu cầu Chi cục Thuế cần tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng hộ kinh doanh trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế sao cho hệ thống thông tin về người nộp thuế phải đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời.

- Bên cạnh đó, phát huy tối đa các mối quan hệ với các ngành và UBND xã, phường và tiến hành kiểm tra, giám sát diễn biến hoạt động của các hộ. Để từ đó, sắp xếp phân loại các hộ kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, quy mô kinh doanh và theo phương pháp tính thuế.

- Đông thời, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nên áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin quản lý danh bạ hộ kinh doanh theo địa bàn, công khai trên Website giúp việc kiểm tra, giám sát thuận tiện, minh bạch.

4. Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế

 

Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế

Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế

- Với tình trạng quy mô hoạt động của hộ kinh doanh như hiện nay thì công tác kiểm tra, thanh tra thuế đối với hộ còn ít, thiếu chặt chẽ và đồng bộ, số thuế thu được chưa tương xứng với mức độ kinh doanh.

=> Vì vậy Chi cục Thuế cần tăng cường kiểm tra, tập trung vào nhóm hộ kinh doanh có rủi ro về thuế cao, xây dựng hình ảnh Chi cục Thuế có đủ nguồn lực trong việc kiểm tra, thanh tra thuế.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin  cho người nộp thuế được biết

 

 Đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin  cho người nộp thuế được biết

 Đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin cho người nộp thuế được biết

- Xác định, việc nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người nộp thuế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của hộ kinh doanh. Thời gian qua, Chi cục Thuế đang đổi mới phương thức tuyên truyền, tổ chức đối thoại để tháo gỡ vướng mắc, giúp hộ kinh doanh có nhiều cơ hội tiếp cận chính sách thuế thông qua các giải pháp sau:

- Chú trọng trong công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Tập huấn, đối thoại, tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, hoặc trả lời bằng công văn; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản các ấn phẩm dưới dạng các câu hỏi nhỏ, các tình huống cụ thể.

- Áp dụng công nghệ thông tin vào thiết lập website “Hộ kinh doanh” để các hộ dân dễ dàng tiếp cận, trao đổi các vấn đề về thuế.

- Thiết lập mối quan hệ chạt chẽ, thân thiện giữa cơ quan thuế với hộ kinh doanh.

- Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuế vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa có kỹ sư phạm.

- Ngọc Anh -

>>> Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, TNCN đối với các cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

>>> Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh

>>> Thuế có vai trò gì đối với doanh nghiệp và cá nhân?

>>> 16 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Thông tin thêm về các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>> Đào tạo kế toán tổng hợp

>>> Khóa học kế toán ngắn hạn tại hà nội

>>> Học kế toán misa

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN