Tin mới

Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...
Tổng hợp các loại thuế kê khai theo tháng hiện nay 2024
Theo quy định hiện hành, người nộp thuế cần phải thực hiện kê khai các loại thuế theo tháng, quý, năm hoặc theo từng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Những điều mà các kế toán cần biết về thời hạn nộp  báo cáo tài chính năm 2016

16/01/2017 10:29

 Báo cáo tài chính  có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như đối với các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm. Là một kế toán trước thời điểm năm mới sang và chuẩn bị tổng kết lại một năm hoạt động tài chính thì cần phải để ý và quan tâm tới vấn đề thời hạn cũng như địa điểm nộp  báo cáo tài chính 2016

Những điều mà các kế toán cần biết về thời hạn nộp  báo cáo tài chính năm 2016

 

1. Quy định về thời hạn nộp  báo cáo tài chính

1.1. Đối với các doanh nghiệp nhà nước

 

Quy định về thời hạn nộp  báo cáo tài chính 2016

Quy định về thời hạn nộp  báo cáo tài chính

a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý

– Các đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý  hạn chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với công ty mẹ hay Tổng công ty Nhà nước thì hạn chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.

– Đối với các đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước  phải nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn mà công ty mẹ, Tổng công ty đề ra

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm

– Các đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước  hạn chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.

 – Đối với các đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước  phải nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn mà công ty mẹ, Tổng công ty đề ra

1.2. Đối với các loại doanh nghiệp thộc diện khác

* Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm

- Đối với các  đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải thì nộp Báo cáo tài chính năm hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm

-  Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Đối với đơn vị kế toán trực thuộc  thì nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn mà đơn vị kế toán cấp trên quy định.

2. Nơi nộp báo cáo tài chính 2016

 

Nơi nộp báo cáo tài chính 2016

Nơi nộp báo cáo tài chính 2016

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mình kinh doanh.

- Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

– Đối với các loại hình doanh nghiệp Nhà nước như: ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

– Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

- Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương.

- Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

- Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

- Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đí nh kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

- Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

3. Mức xử phạt với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê

- Theo qui định, nếu các bạn không nộp  báo cáo tài chính  cho cơ quan thông kê tại địa bàn doanh nghiệp hoạt động đúng theo  thời hạn qui định sẽ bị phạt hành chính cụ thể như sau

- Tại điều 8 nghị định 79/2013/NĐ-CP qui định như sau:

 

Mức xử phạt với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê

Mức xử phạt với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê

3.1. Cảnh cáo với các trường hợp sau

- Nộp chậm báo cáo dưới 5 ngày đối với báo cáo thống kê tháng

- Nộp chậm báo cáo dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê,  báo cáo tài chính quý ( 6 tháng, 9 tháng)

-  Nộp chậm báo cáo dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm

3.2. Phạt từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ hành vi sau

- Nộp chậm báo cáo dưới 5 ngày đến 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng

- Nộp chậm báo cáo dưới 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC quý ( 6 tháng, 9 tháng)

- Nộp chậm báo cáo dưới 15 ngày đến 20 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC năm

3.3. Phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ đối với các hành vi sau

- Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng

- Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 15 ngày đến 20 ngày đối với báo cáo thống kê,  báo cáo tài chính quý ( 6 tháng, 9 tháng)

- Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê,  báo cáo tài chính  năm

3.4. Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với các hành vi sau

- Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê,  báo cáo tài chính  quý ( 6 tháng, 9 tháng)

- Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê,  báo cáo tài chính  năm

3.5. Phạt từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ đối với các hành vi sau

- Hành vi nộp không nộp báo cáo thống kê tháng sau 15 ngày

- Hành vi không nộp báo cáo thống kê,  báo cáo tài chính  quý ( 6 tháng, 9 tháng) sau 30 ngày

- Hành vi không nộp báo cáo thống kê,  báo cáo tài chính  năm sau 45 ngày.

- Ngọc Anh -

>>> 1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì?

>>> Lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 200

>>> Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

>>> Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN