Tin mới

Thời hạn cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế theo quy định? Kế toán Đức Minh.
Thời hạn cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế theo quy định? Quy định về vấn đề này hiện nay như thế nào? Cùng Kế...
Căn cứ tính thuế của cá nhân kinh doanh lưu động mới nhất – Kế toán Đức Minh.
Cá nhân kinh doanh lưu động hiện nay có thể được hiểu là kinh doanh không thường xuyên, không cố định và sẽ đóng thuế...
Lao động nam có vợ sinh con sẽ được nghỉ mấy ngày làm việc? Kế toán Đức Minh.
Lao động nam có vợ sinh con sẽ được nghỉ mấy ngày làm việc? Để có thêm thông tin chi tiết về việc lao động nam có vợ...
Chế độ thai sản cho chồng là người ngước ngoài – Kế toán Đức Minh.
Nhiều lao động nam là người nước ngoài kết hôn với vợ là người Việt Nam đang còn nhiều thắc mắc về chế độ nghỉ thai sản...
Chế độ thai sản đối với quân nhân theo quy định – Kế toán Đức Minh.
Chế độ thai sản đối với quân nhân sẽ như thế nào? Có gì khác so với lao động bình thường? Cùng Kế toán Đức Minh tìm...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

27/12/2016 11:09

Bạn làm kế toán trong doanh nghiệp xây dựng liệu bạn đã nắm rõ các vấn dề về quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hay chưa? Hãy cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu kỹ hơn về những quy định này nhé!

Các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 

Xã hội ngày càng phát triển, đi kèm theo đó là các cơ sở hạ tầng được xây dựng nhiều hơn. Bạn là một kế toán thực tế trong lĩnh vực xây dựng xây lắp hay bạn là một nahf quản lý, chủ đầu tư?  Bạn đã nắm chắc các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hay chưa? Hãy cùng tham khảo những điều cần biết về quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ở bài viết dưới đây nhé!

1. Trình tự đầu tư xây dựng

Quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thường bao gồm ba giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng

Nội dung cụ thể các giai đoạn công việc như sau:

a. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư

Công tác chuẩn bị đầu tư bao gồm:

+ Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư

+ Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và nước ngoài để tìm nguồn cung ứng vật tư, thiết bị hoặc tiêu dùng sản phẩm. Xem xét khả năng có thể huy động các nguồn vốn để đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư.

+ Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng.

+ Lập dự án đầu tư

+ Thẩm định dự án để quyết định đầu tư.

b. Nội dung thực hiện dự án

Thực hiện dự án bao gồm:

+ Xin đất hoặc thuê đất theo quy định Nhà nước (bao gồm cả mặt nước, mặt biển)

+ Tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng.

+ Tổ chức tuyển chọn tư vấn khảo sát, thiết kế, giám định kỹ thuật và thất lượng công trình.

+ Thẩm định thiết kế và thẩm định dự toán công trình

+ Tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị, thi công xây lắp.

+ Xin giấy phép xây dựng và giấy phép khai thác tài nguyên (nếu có)

+ Ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực hiện dự án.

+ Thi công xây lắp công trình.

+ Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng.

+ Quyết toán vốn đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành xây lắp đưa dự án vào khai thác sử dụng.

c. Nội dung giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng

Bao gồm các bước sau:

+ Bàn giao công trình

+ Kết thúc xây dựng

+ Bảo hành công trình

+ Vận hành dự án

xây dựng công trình

2. Nội dung các chi phí thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

a. Chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng bao gồm:

+ Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án

+ Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ

+ Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng

+ Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nahf xưởng…)

+ Nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

b. Chi phí thiết bị

Chi phí thiết bị bao gồm:

+ Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công) và chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ (nếu có)

+ Chi phí vận hành từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trường.

+ Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chingr (nếu có).

c. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư

Bao gồm:

+ Chi phí đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất

+ Chi phí thực hiện tại định cư có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng của dự án.

+ Chi phí của ban đền bù giải phóng mặt bằng

+ Chi phí sử dụng đất như chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng.

+ Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu có)

d. Chi phí quản lý dự án và chi phí khác

+ Chi phí quản lý chung của dự án

+ Chi phí tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

+ Chi phí thẩm định hoặc kiểm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình.

+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu.

+ Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng và lắp đặt thiết bị.

+ Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chi phí nghiệm thu, quyết toán , quy đổi vốn đầu tư và chi phí quản lý khác.

+ Chi phí lập dự án, thi tuyển kiến trúc sư (nếu có), chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng.

+ Lãi vay của chủ đầu tư trong thời gian xây dựng thông qua các hợp đồng xây dựng.

+ Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất, chi phí nguyên liệu, năng lượng, nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (đối với dự án sản xuất kinh doanh).

+ Chi phí bảo hiểm công trình, chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán và một số chi phí khác.

e. Chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng phát sinh, các yếu tố trượt giá và những công việc chưa lường tới trước được trong quá trình thực hiện dự án.

dự án đầu tư xây dựng

3. Các hình thức quản lý dự án

Căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân, yêu cầu của dự án , người quyết định đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây:

+ Thuê tổ chức, tư vấn quản lý dự án nếu chủ đầu tư xây dựng công trình không đủ điều kiện năng lực.

+ Trực tiếp quản lý dự án nếu chủ đầu tư xây dựng công trình có đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án.

Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư có thể tổ chức thành lập Ban quản lý  dự án. Bạn quản lý dự án chịu trách nhiệm  trước pháp luật và chủ đầu tư theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chủ đầu tư có quyền hạn, nhiệm vụ như sau:

+ Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi dự án được phê duyệt.

+ Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời gọi thầu, hồ sơ mời đấu thầu và kết quả đấu thầu đối với các gói thầu không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

+ Ký kết hợp đồng với các nhà thầu

+ Thanh toán cho nhà thầu với tiến độ hợp đồng hoặc biên lai nghiệm thu.

+ Nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng.

Tuỳ theo địa điểm cụ thể của dự án, chủ đầu tư có thể uỷ quyền Ban quản lý cho thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Ban quản lý dự án có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

+ Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo uỷ quyền của chủ đầu tư.

+ Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.

+ Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán  theo hợp đồng ký kết.

+ Quản lý chất lượng, khối lượng tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.

+ Nghiệm thu, bàn giao công trình.

+ Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

4. Phương pháp thanh toán trong hợp đồng xây dựng

Theo quy định thì căn cứ vào thời điểm thực hiện hợp đồng, tính chất hợp đồng, các bên tham gia có thể thoả thuận áp dụng một hoặc kết hợp các phương thức thanh toán sau:

+ Thanh toán theo giá trọn gói (giá khoán gọn): bên giao thầu thanh toán cho nhà thầu theo giá khoán gọn trong hợp đồng. Phương thức này áp dụng cho gói thầu xác định rõ về số lượng, chất lượng và thời gian. Trường hợp có những phát sinh ngoài hợp đồng nhưng không do nhà thầu gây ra thì sẽ được người quyết định đầu tư xem xét, giải quyết.

Số lần thanh toán có thể theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng.

+ Thanh toán theo đơn giá cố định: bên giao thầu thanh toán cho nhà thầu các công việc hoàn thành theo đơn giá đã xác định trước trong hợp đồng. Giá trị được thanh toán xác định bằng cách nhân khối lượng công việc hoàn thành thực tế với đơn giá đã xác định trước trong hợp đồng. Trường hợp khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng ban đầu trong hợp đồng thì đơn giá phần khối lượng phát sinh được phép thoả thuận lại.

+ Thanh toán theo giá điều chỉnh: áp dụng cho những gói thầu mà tại thời điểm ký hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng và khối lượng hoặc có biến động lớn về giá cả do ảnh hưởng thay đổi về hợp đồng có thời gian thực hiện trên 12 tháng.

Những quy định đáng chú ý về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đã được Kế toán Đức Minh chia sẻ rất cụ thể ở bài viết trên. Hy vọng bài viết giúp ích nhiều cho bạn đọc trong công việc.

Kế toán Đức Minh nơi đào tạo kế toán thực tế chuyên nghiệp uy tín nhất tại Hà Nội. Hãy cùng trải nghiệm công việc kế toán thực hành tại Kế toán Đức Minh ngay hôm nay nhé!

Huyen Babi

Các khóa học tham khảo thêm:

>>>

trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp

>>>

khóa kế toán ngắn hạn

>>>

học phần mềm misa ở đâu

>>>

học kế toán tại hoàng mai

>>>

trung tâm đào tạo kế toán tại hà đông

>>>

đào tạo kế toán ở đống đa

>>>

lớp học kế toán tại Cầu Giấy

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN