Tin mới

Dự kiến: Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội
Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp sẽ...
Con học văn bằng 2 có được giảm trừ gia cảnh không?
Văn bằng 2 là văn bằng cấp cho người đã có ít nhất 01 bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp. Trường hợp người nộp...
Cơ quan quản lý thuế trực tiếp bao gồm những cơ quan nào? Trách nhiệm ra sao?
Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, người nộp thuế thường làm việc với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Vậy,...
Đề xuất: Đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm được hưởng thêm quyền lợi gì?
Vừa qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm dành cho người...
Tài khoản thanh toán là gì? Tìm hiểu ưu nhược điểm của tài khoản thanh toán
Tài khoản thanh toán là một trong những loại tài khoản ngân hàng, đa dạng các chức năng và tiện ích giúp người sử dụng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Mẫu tình hình kế toán bán hàng tại một doanh nghiệp cụ thể

30/11/2016 07:58

Với các bạn sinh viên kế toán thì những khái niệm về kế toán bán hàng không phải là một điều quá xa xôi. Nhưng để biết về tình hình kế toán bán hàng hiện tại tại một công ty lại không hề là một điều dễ dàng!

Mẫu tình hình kế toán bán hàng tại một doanh nghiệp cụ thể

Tình hình kế toán bán hàng tại công ty ABC

Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng: TK156, TK511, TK521, TK531, TK532, TK3331…

Phương thức bán hàng mà doanh nghiệp đang sử dụng chủ yếu là bán hàng trực tiếp có hợp đồng mua bán hàng hoá. Thông thường khi hợp đồng mua bán được ký kết thì căn cứ vào hợp đồng, công ty sẽ chuyển giao số hàng cho người mua theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng. Số hàng giao cho người mua được chính thức coi là tiêu thụ, công ty mất quyền sở hữu số hàng này khi người mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán số hàng mà công ty giao.

Kế toán doanh thu bán hàng.

Khi số hàng đem đi tiêu thụ chính thức được khách hàng thanh toán hay chấp nhận thanh toán thì kế toán lập hoá đơn GTGT cho khách hàng. Hoá đơn GTGT được lập thành 3 liên:

Liên 1: Lưu lại phòng kinh doanh

Liên 2: Giao cho khách hàng

Liên 3: Lưu lại bộ phận kế toán để ghi nhận doanh thu, giá vốn…    

Cùng với việc ghi nhận giá vốn hàng bán, kế toán sẽ phản ánh doanh thu bán hàng của số hàng đã tiêu thụ vào sổ sách kế toán của mình.

          Nợ TK111, 112, 131

                Có TK511: Doanh thu bán hàng

                Có TK3331: Thuế của số hàng bán ra

Kế toán căn cứ vào phiếu thu, giấy báo có hoặc hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT để nhập dữ liệu vào máy, máy sẽ tự động xử lý và đưa ra sổ Nhật ký chung, sổ Nhật ký bán hàng, sổ Chi tiết TK511. Cuối tháng sổ Nhật ký chung và sổ Nhật ký bán hàng là căn cứ đưa ra sổ Cái TK511 và lập Báo cáo tài chính cuối kỳ.

Các nghiệp vụ phát sinh phải được vào ghi vào sổ Nhật ký chung và sổ Nhật ký bán hàng. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải ghi theo trình tự thời gian.

Riêng các nghiệp vụ bán hàng chưa thu được tiền sẽ được theo dõi riêng trên sổ Nhật ký bán hàng, còn sổ Nhật ký chung chỉ phản ánh các nghiệp vụ bán hàng thu tiền ngay để thuận tiện cho việc vào sổ Cái các tài khoản.

           

 Biểu mẫu 2.1:

                     Hoá đơn Giá trị gia tăng

                                 Liên 1: (lưu)

                       Ngày 01 tháng 12 năm 2009

Mẫu số 01 GTGT – 3LL

Ký hiệu: //AA/02

Số hiệu: 4999

  

        

 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH ABC.

Địa chỉ: Số 14 - ngõ 6 Phố Đặng Văn Ngữ – Trung Tự – Đống Đa – Hà Nội

Số tài khoản:

Điện thoại: 04 791 2905                                                   Mã số thuế: 0102155115

 

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Minh Duy

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Kinh Đô

Địa chỉ: Hoàng Liên – Liên Mạc –Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại: 04 7656960                                                     Mã số thuế: 0100374254

Phương thức thanh toán: Tiền mặt

STT

Tên hàng hoá, dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 A

        B

   C

        1

        2

3 = 1 x 2

 1

Key MSM

Chiếc

1

980,900

980,900

Cộng tiền hàng:                                                                                           980,900

Thuế suất 10%:        Tiền thuế GTGT:                                                          98,090

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                       1,078,990

Số tiền viết bằng chữ: Một triệu không trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm chín mươi đồng/

 

 

       Người mua hàng                     Người bán hàng                      Giám đốc

        (Ký, họ tên)                            ( (ký, họ tên)                    (ký, họ tên, đóng dấu)

 

      Người mua hàng                      Người bán hàng                             Giám đốc

     (ký,ghi rõ họ tên)                     (ký,ghi rõ họ tên)               (ký,đóng dấu,ghi rõ họ tên)

 

 

Biểu MẫU 2.2:

        Công ty TNHH ABC                                     Mẫu số 01-TT

Số 14-ngõ 6 Đặng Văn Ngữ-Trung Tự-Đống Đa-Hà Nội        (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

                                                                                                 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

                                                       Phiếu thu                             Quyển số…………

                                     Ngày 01 tháng 12 năm 2009

                                                                                                          Số 01

                                                                                                           Nợ:TK 111

                                                                                                           Có:TK511,TK3331

Họ tên người nộp tiền:Nguyễn Minh Duy

Địa chỉ: Công ty TNHH Kinh Đô-Hoàng Liên-Liên Mạc-Từ Liêm-Hà Nội

Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng

Số tiền :1,078,990đ (Viết bằng chữ) Một triệu không trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm chín mươi đồng/

Kèm theo: …………………………………………………………..Chứng từ gốc

                                                                                             Ngày 01 tháng 12 năm 2009

Giám đốc           Kế toán trưởng           Người nộp tiền       Người lập phiếu         Thủ quỹ

(Ký, họ tên,        (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)

đóng dấu)

 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Một triệu không trăm bảy mươi tám nghìn chín trăm chín mươi đồng/

+Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý)………………………………………………

+Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………..

 

Biểu mẫu 2.3:

Công ty TNHH ABC

 

         Số 14 – ngõ 6 Phố Đặng Văn Ngữ – Trung Tự - Đống Đa – Hà Nội

Nhật ký bán hàng

Tháng 12 năm 2009

                                                                                                              Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi có TK doanh thu

Phải thu từ ngư­ời mua

SH

NT

1

2

3

4

5

5001

 01/12

Bán Mo793 MG cho công ty TNHH TM Mạnh Thái

8,769,900

9,646,890

5002

 01/12

Bán Key MSM cho công ty TNHH Thiên H­ưng

1,863,460

2,049,806

5005

 01/12

Xuất bán nguồn JB600W

1,934,160

2,127,576

 

 

 

 

 

 

Tổng phát sinh tháng 12

 

1,945,989,758

    

                                                                                              Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Người ghi sổ                               Kế toán trưởng                                Giám đốc

 (ký, họ tên)                                 ( (ký, họ tên)                        (ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

Biểu mẫu 2.4:

Công ty TNHH ABC

         Số 14 – ngõ Đặng Văn NGữ – Trung Tự - Đống Đa – Hà Nội

Sổ Nhật ký chung

                                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số phát sinh

SH

NT

 

Nợ

 

 

Số trang tr­ước chuyển sang

 

 

 

 

 

110

 01/12

Nhập lại HDD Seagate80

X

 

156     

632

531

3331

131

  770,976

 

  809,520

    80,952

 

 

  770,976

 

 

   890,472

4999

 01/12

Bán Key MSM

X

 

632

156

111

511

3331

   930,445

 

1,078,990

 

 

 

  930,445

 

  980,900

    98,090

5000

01/12

Bán loa M339

X

 

632

156

111

511

3331

1,280,105

 

1,433,471

 

 

 

1,280,105

 

1,303,155

   130,316 

5003

01/12

Bán Ram 256

X

 

632

156

111

511

3331

   190,000

 

   207,050

 

 

 

   192,000

 

    205,000

      20,500 

5004

01/12

Bán Caes

X

 

632

156

111

511

3331

   289,400

 

   341,121

 

 

 

    289,400

 

    310,110

      31,011

5006

01/12

Bán Caees Jumber, Mo 730

X

 

632

156

111

511

3331

 6,824,350

 

7,719,800

 

 

 

6,824,350

 

7,018,000

701,800

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

x

x

                                                                                             Ngày 02 tháng 12 năm 2009

       Người ghi sổ                               Kế toán trưởng                            Giám đốc

      (ký, họ tên)                                 ( (ký, họ tên)                        (ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

   Biểu mẫu 2.5:

Công ty TNHH ABC

        Số 14 – ngõ Đặng Văn NGữ – Trung Tự - Đống Đa – Hà Nội

                                                        Sổ chi tiết

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng

Số hiệu: 511

Tháng 12/2009

                                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ

    Chứng từ

              Diễn giải

TK đối

   ứng

          Số phát sinh

SH

NT

       Nợ

       Có

1

2

3

4

5

6

4999

01/12

Bán Key MSM

111

 

            980,900

5000

01/12

Bán loa M339

111

 

         1,303,155

5001

01/12

Bán Mo 793 MG

131

 

         8,769,900

5002

01/12

Bán Key MSM

131

 

         1,863,460

5003

01/12

Bán Ram 256

111

 

            205,000

5004

01/12

Bán Case

111

 

            310,110

5005

01/12

Xuất bán nguồn JB600W

131

 

         1,934,160

5006

01/12

Bán  Case Jumber Mo 1753

111

 

         7,018,000

 

 

…………………………..

 

 

 

 

 

Tổng phát sinh trong tháng 12

 

 

  18,624,276,216

 

                                                                                     Ngày 31 tháng 12 năm 2009

               Người ghi sổ                                                                   Kế toán trưởng                               

                (ký, họ tên)                                                                      ( (ký, họ tên)               

 

 

Biểu mẫu 2.6:

Công ty TNHH ABC

        Số 14 – ngõ Đặng Văn NGữ – Trung Tự - Đống Đa – Hà Nội

                                                         Sổ cái

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng

Số hiệu: 511

Tháng 12/2009

                                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ

NT

ghi

 sổ

Chứng từ

 

 

             Diễn giải

Nhật ký chung

TK

đối

ứng

 

            Số phát sinh

SH

NT

Trang

 sổ

STT

dòng

      Nợ

          Có

   1

  2

   3

                   4

   5

  6

  7

       8

9

 

 

 

Số dư đầu tháng

 

 

 

 

 

31/12

4999

01/12

Bán Key MSM

 

 

111

 

         980,900

31/12

5000

01/12

Bán loa M339

 

 

111

 

      1,303,155

31/12

5001

01/12

Bán Mo 793 MG

 

 

131

 

      8,769,900

31/12

5002

01/12

Bán Key MSM

 

 

131

 

      1,863,460

31/12

5003

01/12

Bán Ram 256

 

 

111

 

         205,000

31/12

5004

01/12

Bán Case

 

 

111

 

         310,110

31/12

5005

01/12

Xuất bán nguồn JB600W

 

 

131

 

      1,934,160

31/12

5006

01/12

Bán  Case Jumber Mo 1753

 

 

111

 

      7,018,000

 

 

 

………………………..

 

 

 

 

 

31/12

 

31/12

Kết chuyển hàng

bán bị trả lại

 

 

531

       32,238,192

 

31/12

 

31/12

Kết chuyển giảm

giá hàng bán

 

 

532

     115,418,754

 

 

31/12

 

31/12

Kết chuyển doanh thu

thuần bán hàng

 

 

911

18,476,619,270

 

 

 

 

………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số phát sinh

 

 

 

18,624,276,216

18,624,276,216

 

 

 

Số dư cuối tháng

 

 

 

         X

          X

                                                                                             Ngày 31 tháng 12 năm 2009

            Người ghi sổ                        Kế toán trưởng                            Giám đốc

            (Ký, họ tên)                             ( (ký, họ tên)                 (ký, họ tên, đóng dấu) 

 

>>> Kế toán bán hàng

>>> Đào tạo kế toán tổng hợp tại Hà Nội

>>> Kế toán Hà Đông

>>> Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN