Tin mới

Đánh bay gánh nặng xử lý hóa đơn giấy cho kế toán bằng hóa đơn điện tử– Kế toán Đức Minh.
Hóa đơn chứng từ giấy nhiều hàng xấp luôn là nỗi ám ảnh của những người làm kế toán. Hiện nay đã có giải pháp sử dụng...
Thời gian bổ nhiệm người phụ trách kế toán thế nào? Kế toán Đức Minh.
Thời gian bổ nhiệm người phụ trách kế toán như thế nào? Những quy định, căn cứ nào để bổ nhiệm người phụ trách kế toán....
Chậm nột thuế sẽ như thế nào? Kế toán Đức Minh.
Xử phạt vi phạm tiền thuế đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016 vẫn chưa...
Kê khai và quyết toán thuế với cá nhân chưa có mã số thuế TNCN
Các cá nhân tham gia lao động có thu nhập phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước. Để nộp thuế thu nhập...
8 loại giao dịch không được sử dụng tiền mặt – Kế toán Đức Minh
Có một số giao dịch trong kế toán không được phép thanh toán tiền mặt. Sau đây là 8 loại giao dịch không được sử dụng...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015, 2017

20/10/2017 04:16

Bài viết sau Kế toán Đức Minh sẽ hướng dẫn cho các bạn quy trình nhập dữ liệu ban đầu trong phần mềm kế toán MISA 2015, 2017 mới nhất. Bài viết sẽ được chia làm các bước cũng các ví dụ cụ thể để giúp cho bạn đọc dễ hiểu nhất.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015, 2017

Các bước đầu trong phần mềm kế toán MISA

- Bước 1: Vào Danh mục -> cơ cấu tổ chức ->

Ví dụ khai báo với cấp tổ chức tổng công ty – công ty:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 1

Ví dụ khai báo với cấp tổ chức là chi nhánh:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 2

Các bạn xem doanh nghiệp của các bạn có những phòng ban nào thì nhập vào. Ví dụ: Bộ phận kế toán/ phòng kế toán  thì có thể tạo một mã là PKT. Ví dụ:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 4

- Bước 2: Danh mục -> đối tượng (trong đó có khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, nhóm khách hàng/nhà cung cấp)

Các bạn nhập danh sách các khách hàng vào, nếu khách hàng nào vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp thì tích chọn vào biểu tượng ở góc trên cùng bên phải của hộp thoại (nhà cung cấp). Ngược lại đối với nhà cung cấp cũng tương tự. Nên khai rõ các chỉ tiêu như địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế để tiện quản lý. Khai mã nào thì ấn nút thêm trên thanh công cụ. Ví dụ:

Khách hàng:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 6

Nhà cung cấp:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 7

Nhân viên: Khai báo nhân viên để sau phục vụ cho quá trình chấm công và tính lương. Nếu các bạn quản lý bằng excel thì bỏ qua phần này. Cá nhân tác giả khuyên các bạn nên dùng Excel để tính lương. Không nên dùng trực tiếp trên phần mềm. Lí do thế nào các bạn có thể tự hiểu, hoặc tìm hiểu thêm trên google.

Các bạn có thể phân nhóm khách hàng để tiện quản lý hơn.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 8

- Bước 3: Danh mục-> Loại công cụ DC

Ở đây chỉ cần thêm 1 loại là CCDC (công cụ dụng cụ), nếu các bạn muốn chi tiết hơn thì có thể thêm hai mã công cụ với dụng cụ. Hoặc cũng có thể khai báo rõ từng mã công cụ nếu muốn. Còn loại tài sản cố định misa sẽ có mặc định, không cần khai, nếu các bạn muốn thêm hoặc sửa thì có thể click vào từng mã để thao tác.

- Bước 4: Danh mục-> vật tư hàng hóa -> Kho

Các bạn xem doanh nghiệp của các bạn có những kho nào thì nhập vào. Ví dụ: kho nguyên vật liệu thì có thể tạo một mã là KNVL, tài khoản là 152, kho hàng hóa thì là KHH, tài khoản là 156,...

- Bước 5: Danh mục -> Vật tư hàng hóa -> Vật tư HH

 Các bạn xem doanh nghiệp của các bạn có những vật tư, hàng hóa, dịch vụ, .. nào thì thêm toàn bộ vào phần này.

Lưu ý: nếu là hàng hóa, NVL, CCDC thì tính chất chọn hàng hóa, nhóm VTHH chọn chi tiết: hàng hóa hoặc NVL hoặc CCDC, kho ngầm định chọn kho HH hoặc NVL, CCDC. Đơn vị tính, TK kho, TK doanh thu, TK chi phí chọn đầy đủ. Còn nếu là Thành phẩm tính chất chọn Thành phẩm, nhóm VTHH chọn thành phẩm, kho ngầm định chọn kho thành phẩm. Đơn vị tính, TK kho, TK doanh thu, TK chi phí chọn đầy đủ. Nhớ chọn cả phần thuế và kho để sau này trong quá trình hạch toán nó tự động nhảy phần thuế và tài khoản. Ví dụ:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 9

- Bước 6: Danh mục -> Đối tượng tập hợp chi phí

Nếu là doanh nghiệp sản xuất thì phải thêm đối tượng tập hợp chi phí (vào danh mục -> đối tượng tập hơp chi phí)

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 10

- Bước 7:  Danh mục -> Công trình

Nếu là doanh nghiệp xây lắp/xây dựng thì vào Danh mục -> công trình -> thêm các công trình

Loại công trình:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 11

Hạng mục công trình

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 13

Công trình

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 14

- Bước 8 :  Danh mục -> Ngân hàng

Thêm tài khoản ngân hàng của cty vào (có bao nhiêu tài khoản thì thêm bấy nhiêu vào)

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015  18

 

- Bước 9: Nghiệp vụ -> Công cụ dụng cụ-> Khai báo công cụ dc đầu kỳ

Lưu ý: ô tổng số kì phân bổ ghi là tháng hoặc năm. Ô giá trị đã phân bổ điền theo cột lũy kế của bảng theo dõi công cụ dụng cụ/phân bổ chi phí trả trước 242. TK chờ phân bổ chọn 242. Đối với DNSX, DNXL sang mục “Thiết lập phân bổ” chọn TK chi phí 154, chọn Khoản mục chi phí: SXC.DCSX. Nhớ chọn phần “Đơn vị sử dụng” ở bên dưới cho từng mã.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 20

- Bước 10:   Nghiệp vụ ->TSCĐ -> khai báo tài sản đầu kỳ

Lưu ý: số kì khấu hao lấy số năm nhân lên 12 tháng. Cột hao mòn lũy kế điền số tiền cột lũy kế ở bảng theo dõi khấu hao tài sản cố định 211. Đối với DNSX, DNXL sang mục “Thiết lập phân bổ” chọn TK chi phí 154, chọn Khoản mục chi phí: SXC.DCSX. Nhớ chọn phần “Đơn vị sử dụng” ở bên dưới cho từng mã.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 21

 

- Bước 11:  Nghiệp vụ-> Nhập số dư ban đầu:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 22

Nhập số dư tài khoản ngân hàng: Vào menu “Nghiệp vụ” sau đó vào “Nhập số dư ban đầu”,  --> “Số dư tài khoản ngân hàng” , chọn “Nhập số dư” trên thanh công cụ:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 24

Nhập số dư công nợ khách hàng: Vào menu “Nghiệp vụ” sau đó vào “Nhập số dư ban đầu”,  --> “Công nợ khách hàng --> “Nhập số dư” trên thanh công cụ.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015  25

 

Nhập số dư công nợ nhà cung cấp: Vào menu “Nghiệp vụ” sau đó vào “Nhập số dư ban đầu”,  --> “Công nợ nhà cung cấp” --> “Nhập số dư” trên thanh công cụ.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015  27

 

 

Nhập số dư tồn kho vật tư hàng hóa:

Vào menu “Nghiệp vụ” sau đó vào “Nhập số dư ban đầu”,  --> “Tồn kho vật tư, hàng hoá --> “Nhập số dư” trên thanh công cụ. Chọn kho phát sinh hàng tồn và chọn vật tư hàng hoá còn tồn kho đầu kỳ. Nhập số lượng, giá trị hàng tồn kho và các thông tin như: số lô, hạn sử dụng, số lượng.

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 30

 

 

Nhập số dư tài khoản: Nhập tất cả những số dư của từng tài khoản cụ thể vào đây

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu -> Số dư tài khoản -> Nhập số dư trên thanh công cụ:

Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 33

Như thế là đã xong các bước nhập số dư ban đầu. Các bước trên có thể sẽ rất khác tùy vào tình hình và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp các bạn. Các bạn cần luôn cập nhật các thông tin, kiến thức về phần mềm kế toán misa nhé.

 

Ưu đãi cực lớn từ MISA năm 2017

* Nội dung ưu đãi: tặng miễn phí gói Starter và giảm tới 3 TRIỆU ĐỒNG các gói còn lại

  • TẶNG  MIỄN PHÍ phần mềm MISA 2017 gói Starter trị giá 2.950.000đ.
  • Giảm TRỰC TIẾP 2.950.000đ NGAY khi mua các gói cao cấp: Standard/Professional/Enterprise của phần mềm.

* Chi tiết về ưu đãi cùng các thủ tục và cách thức nhận ưu đãi mời các bạn, các anh/chị độc giả và Quý Doanh nghiệp liên hệ với Kế toán Đức Minh theo thông tin dưới đây:

 

Đặt mua phần mềm kế toán MISA

Anh/chị nào có nhu cầu mua phần mềm MISA hoặc nhận ưu đãi, chỉ cần sao chép mẫu bên dưới và điền vào chỗ trống, sau đó gửi qua địa chỉ mail: khoa1905913@gmail.com, anh/chị sẽ được chuyên viên của MISA hỗ trợ tư vấn miễn phí những thông tin cần thiết và những chương trình khuyến mại mới nhất, hấp dẫn nhất:

 

"

Tiêu đề mail:

Tôi muốn mua phần mềm kế toán MISA

Nội dung mail:

Tôi tên là:

Chức vụ:

Tên doanh nghiệp:    (hoặc nếu là cá nhân thì ghi là cá nhân)

Loại hình doanh nghiệp: Thương mại/dịch vụ/sản xuất/ ... , anh chị vui lòng ghi cụ thể.

Doanh nghiệp ở: Miền Bắc/Miền Trung/Miền Nam. Có chi nhánh ở cả 2 hoặc 3 miền thì anh/chị ghi rõ.

Sđt liên hệ: 

Thông tin thêm: (nếu có)

"

 

hoặc nếu trong trường hợp không thể gửi mail thì anh chị có thể gọi cho số 01688.456.257 với mẫu như trên

 

>>> trung tâm đào tạo kế toán

>>> Lỗi không thể xuất kho trong MISA

>>> Cách gõ tiếng Việt trong phần mềm kế toán Misa

>>> Cách download và cài đặt Misa BẢN MỚI NHẤT

>>> Hướng dẫn khởi tạo dữ liệu ban đầu trong phần mềm kế toán MISA SME.Net 2015

>>> Khóa học sử dụng phần mềm kế toán MISA

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc