Tin mới

Cần phải đóng những loại thuế gì khi kinh doanh online?
Nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng như các cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh...
Khi nhà tuyển dụng mãi im lặng khi thấy hồ sơ của bạn. Bạn nên làm gì?
Bạn có đang chán nản vì sau tất cả những nỗ lực nộp hồ sơ tìm việc cho nhà tuyển dụng, điều duy nhất bạn nhận được là...
Những quy định về hoàn thuế GTGT 2017
Khi nào doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT và trong điều kiện như thế nào thì DN sẽ được hoàn lại? Bài viết sau đây của...
Những thắc mắc đơn giản nhất về BHXH mà nhiều người không biết.
Bảo hiểm xã hội là quyền lợi của mỗi người lao động mà bạn khi đã đi làm cần biết. Tiếp tục tập hợp những thắc mắc liên...
Cách xử lý khi hoá đơn viết sai ngày tháng theo quy định mới nhất năm 2017.
Với các trường hợp hoá đơn viết sai ngày tháng thì sẽ xử lý như thế nào và cách xử lý ra sao? Bài viết sau đây Kế toán...

Hình ảnh

Được tài trợ

Khuyến mãi lớn của MISA
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Mức xử phạt hành chính về hoá đơn GTGT.

09/05/2017 04:01

Khi doanh nghiệp vi phạm hành chính về hoá đơn GTGT sẽ bị phạt như thế nào và mức phạt cụ thể ra sao? Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh xin đưa ra cụ thể các mức phạt hành chính về hoá đơn GTGT để bạn đọc tham khảo nhé!

Mức xử phạt hành chính về hoá đơn GTGT.

 

Căn cứ theo thông tư số 10/2014/TT-BTC được ban hành ngày 1701/2014 quy định cụ thể về các mức phạt về hoá đơn GTGT được các kế toán trưởng hướng dẫn cụ thể như sau:

1.Mức phạt cảnh cáo.

+ Nội dung hoá đơn thiếu hoặc sai đã được khắc phục. Tuy nhiên vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì chỉ chịu mức phạt cảnh cáo.

+ Đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

+ Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành từ 6 đến 10 ngày khi mất hoặc cháy, hỏng, không có tình tiết giảm nhẹ.

+ Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ.

+ Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập từ 6 đến 10 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

+ Không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của BTC. Tuy nhiên nếu các nội dung này không làm ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ thì DN chỉ chịu mức phạt cảnh cáo.

+ Lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

+ Lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng số thứ tự quyển sai, tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy quyển có số thứ tự bé hơn.

+ Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng so với ngày ghi trên hóa đơn.

+ Vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ 1 đến 5 ngày hoặc 6 đến 10 ngày nếu có tình tiết giảm nhẹ.

2.Phạt từ 200.000đ đến 1.000.000đ

+ Không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

3.Phạt từ 2.000.000đ đến 4.000.000đ.

+ Tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn.

+ Nội dung hoá đơn GTGT thiếu hoặc sai không được khắc phục nhưng đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ phát sinh.

+ Nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

+ Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hóa đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định.

+ Bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hóa đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu.

+ Chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

+ Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

+ Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

+ Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

+ Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.

+ Hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

+ Vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn sau 10 ngày.

4.Phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ.

+ DN tự in hóa đơn hay khởi tạo hóa đơn điện tử khi không có đủ các điều kiện quy định.

+ Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.

+ Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

+ Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

+ Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn.

+ Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

+ Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

+ DN thực hiện lập hóa đơn không theo số thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

+ Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế.

+ DN lập hóa đơn GTGT nhưng không giao cho người mua, trừ những trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê.

+ Doanh nghiệp không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

+ Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

+ Vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn sau 20 ngày.

5.Phạt 6.000.000đ

+ DN không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn GTGT đó được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

6.Phạt từ 6.000.000đ đến 8.000.000đ

+ Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

7.Phạt từ 6.000.000đ đến 18.000.000đ

+ Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành sau 10 ngày khi mất hoặc cháy, hỏng

+ DN nhận in hóa đơn đặt in khi không có đáp ứng đủ điều kiện như quy định.

+ Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.

+ Doanh nghiệp không thực hiện lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn đó được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.

8.Phạt từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ

+ Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ sở in khác.

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

9.Phạt từ 15.000.000đ đến 45.000.000đ

+ Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

+ Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác.

10.Phạt từ 20.000.000đ đến 50.000.000đ

+ Tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả. Phạt bổ sung: đình chỉ quyền tự on hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 1 đến 3 tháng.

+ Đặt in hóa đơn giả.

+ In hóa đơn giả.

+ Cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

+ Hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, áp dụng với cả người mua và người bán.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2014 đến nay.

Hy vọng bài viết trên đem lại những thông tin bổ ích cho bạn đọc cần nắm được trong quá trình làm việc thực tế.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Huyen Babi-

 

 

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN