Tin mới

10 tuyệt chiêu giúp bạn tạo ấn tượng trong thời gian thử việc - Kế toán Đức Minh.
Thử việc là khoảng thời gian đầy thử thách nhưng cũng chính là cơ hội để bạn tạo lập nền tảng vững chắc cho những bước...
Các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo Nghị định mới nhất 2018
Ngày 11/03/2018 Nghị định 56/2009/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định lại các tiêu chí số...
Hướng dẫn cách chuyển số dư đầu kỳ từ QĐ 48 sang TT 133- Kế toán Đức Minh.
Khi mùa BCTC đang rộn ràng, các kế toán trở lên bận rộn hơn. Nhiều DN trước kia vẫn sử dụng mẫu sổ và áp dụng theo...
Hạch toán chi phí, doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn
Vì kinh doanh khách sạn là tổng hợp của nhiều loại dịch vụ. Do vậy, đối tượng tính giá thành là từng loại dịch vụ (dịch...
Kế toán chi phí kinh doanh và giá thành dịch vụ ngành khách sạn
Các hoạt động trong ngành khách sạn vô cùng phong phú và mang tính thời vụ cao, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, điều...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho sinh viên

Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

11/11/2016 11:08

Chi phí sản xuất là hết sức quan trọng trong doanh nghiệp xây lắp vì nó trực tiếp ảnh hưởn tới lợi nhuận, do đó việc quản lý và giám sát chặt chẽ các chi phí là điều hết sức cần thiết. Để có thể giám sát và quản lý tốt việc này thì cần phân loại các chi phí theo các tiêu thức thích hợp.

Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế

 

1.1. Phân loại các chi phí theo nội dung kinh tế

 

 

phân loại chi phí sản xuất xây lắp1

Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế

Theo cách phân loại vê nội dung kinh tế người ta sắp xếp các loại chi phí có cùng nội dung và tính chất kinh tế phát sinh vào cùng một loại gọi là yếu tố chi phí. Các chi phí được chia làm 5 nhóm yếu tố sau:

- Yếu tố chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu: Là toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, …., công cụ, dụng cụ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh ( trừ số dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi).

- Yếu tố chi phí tiền lương (trợ cấp  lương) và các khoản trích theo tiền lương: Là số tiền lương (trợ cấp lương), các khoản có tính chất tiền lương và các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN  trích theo tỷ lệ quy định trên tiền lương (trợ cấp lương) phải trả cho công nhân viên.

- Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định: Là số khấu hao phải trích của tất cả tài sản cố định được sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh như: chi phí tiền điện, nước, điện thoại…

- Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa được  xếp vào các nhóm trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ

1.2. Tác dụng phân loại theo nội dung kinh tế

 

 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế có tác dụng cho biết nội dung, kết cấu, tỷ trọng từng loại chi phí mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản xuất  với tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp. Số liệu chi phí sản xuất theo yếu tố là cơ sở để xây dựng các dự toán chi phí sản xuất để các nhà đầu tư xác định nhu cầu về vốn của mình, xây dựng các kế hoạch về lao động, vật tư, tài sản…trong doanh nghiệp. Nó còn là cơ sở để các nhà kinh doanh phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, cung cấp số liệu để lập thuyết minh báo caó tài chính (phần chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố), từ đó để tính và tổng hợp thu nhập quốc dân…

 

 2. Phân loại các chi phí theo khoản mục chi phí.

 

2.1. Phân loại các chi phí theo khoản mục chi phí.

 

phân loai chi phí sản xuất xây lắp

Phân loại chi phí theo các khoản mục chi phí

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm toàn bộ chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp vào việc xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

- Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm chi phí tiền lương, phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây dựng, lắp đặt các công trình và công nhân phục vụ thi công các công trình (kể cả công nhân thực hiện viếc vận chuyển, bốc dỡ các  vật tư trong phạm vi mặt bằng xây lắp và công nhân chuẩn bị thi công, thu dọn hiện trường). Khoản mục này không bao gồm các khoản trích theo tiền lương của công nhân trực tiếp xây lắp.

- Chi phí sử dụng máy trong thi công: Gồm toàn bộ chi phí liên quan đến sử dụng máy trong thi công để xây dựng, lắp đặt công trình. Khoản mục này không bao gồm các khoản mục trích theo tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy trong thi công.

- Chi phí sản xuất chung: Gồm toàn bộ các chi phí phát sinh trong tổ đội xây dựng hoặc xí nghiệp xây dựng như: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua bên ngoài và các chi phí khác bằng tiền phục vụ cho việc quản lý đội, xí nghiệp. Được hạch toán vào khoản mục này còn bao gồm: các khoản trích theo tiền lương và tiền ăn ca của công nhân sản xuất và công nhân điều khiển máy thi công. Chi phí sản xuất chung được phân bổ đều cho các công trình, hạng mục công trình.

  • Ngoài ra khi tính toàn bộ chỉ tiêu giá thành (giá thành đầy đủ) thì chỉ tiêu giá thành còn bao gồm các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
  •  

2.2. Tác dụng của phận loại các chi phí theo khoản mục chi phí

 

Vơi cách phân loại này giúp doanh nghiệp theo dõi từng khoản mục chi phí phát sinh từ đó tiến hành đối chiếu với các giá thành dự toán của công trình để từ đó có thể nhận biết được từng khoản mục chi phí phát sinh ở đâu, tăng lên hay giảm xuống so với dự toán để doanh nghiệp có hướng tìm ra những biện pháp hiệu quả hơn nhằm tiết kiệm khoản mục chi phí trên, hạ giá thành công tác xây lắp.

 

2.3. Các cách phân loại chi phí khác

 

phân loại chi phí sản xuất

Phân loại chi phí khác

Ngoài hai cách phân loại trên, phục vụ cho công tác quản lý và công tác kế toán, chi phí sản xuất , kinh doanh thị còn có thể phân loại theo những tiêu thức khác như :

  •  Căn cứ vào chức năng của chi phí đối với hoạt động sản xuất kinh doanh : bao gồm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính, chi phí hoạt động bất thường.
  • Căn cứ vào các mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh với khối lượng công việc đã hoành thành, chi phí sẽ được chia ra thành hai loại : chi phí cố định và chi phí biến đổi.
  • Căn cứ vào cách thức kết cấu chi phí thì mọi chi phí sản xuất kinh doanh được chia ra thành  hai chi phí : là chi phí thời kỳ và chi phí sản phẩm.

Mỗi cách phân loại chi phí sản xuất này được đáp ứng cho mục đích quản lý hạch toán kiểm tra, kiểm soát chi phí phát sinh ở các góc độ khác nhau. Vì vậy các cách phân loại chi phí đều tồn tại, bổ sung cho nhau và giữ vai trò nhất định trong quản lý toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong từng thời kỳ nhất định.

- Ngọc Anh -

>>> kế toán chi phí va cách tăng chi phí

>>> chi phí sản xuất

>>> kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

 

 

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc