Tin mới

Những điều mà các kế toán cần biết về thời hạn nộp  báo cáo tài chính năm 2016
 Báo cáo tài chính  có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như đối với các cơ quan chủ...
Những thắc mắc về BHXH thực tế nhiều người gặp phải (Phần 2)
Những thắc mắc về BHXH thực tế nhiều người gặp phải (Phần 2) Khi tham gia Bảo hiểm Xã hội, người lao động gặp phải rất...
Kế toán môi trường – vấn đề mà các doanh nghiệp tại Việt Nam nên quan tâm
Kế toán môi trường là một vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam. Các doanh nghiệp đang tồn tại, phát triển tạo ra doanh thu, lợi...
Những thắc mắc về BHXH thực tế nhiều người gặp phải (Phần 1)
Bảo hiểm Xã hội là công cụ đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu về vấn đề...
Những khoản phụ cấp, trợ cấp nào không được tính thuế TNCN
Những khoản trợ cấp, phụ cấp nào của cá nhân được nhận mà không được tính thuế thu nhập cá nhân? Hãy cùng Kế toán Đức...

Hình ảnh

Được tài trợ

Khuyến mãi lớn của MISA

Chủ đề tìm nhiều

thực hành kế toán, kế khai thuế, kế toán , quyết toán thuế , kế toán thuế, hoc ke toan thuc hanh, thuế tndn, thực hành kế toán thuế, thuế tncn, kế toán xây lắp, đào tạo kế toán, tim lop hoc ke toan thuc te, hoc ke toan, thuế vat, tim lop ke toan tong hop, kê khai thuế gtgt, kế toán tổng hợp, học kê khai thuế, ke khai thue co ban, ke toan excel, học kế toán thuế, hoc phan mem ke toan fast, học kế toán thực tế, tin học văn phòng nâng cao, tuyển dụng kế toán , hoc khai bao thue , cac buoc ke khai thue, tin học văn phòng, thuế gtgt, hướng dẫn kế khai thuế, khoá học kê khai thuế, kế toán nội bộ, luật quản lý thuế, thuế thu nhập cá nhân, dao tao ke toan, thuế thu nhập doanh nghiệp, chứng từ kế toán, kế toán thực tế, lập báo cáo tài chính , quyết toán thuế tncn, thuế xuất nhập khẩu , báo cáo tài chính, đào tạo kế toán thực tế, kế toán trên excel, lớp học kế toán thực tế tại hà nội, dạy thực hành kế toán, Đào tạo kế toán thực hành, việc làm kế toàn, học kế toán tổng hợp, học tin học văn phòng, kế toán kho, sổ kế toán, hoc phan mem ke toan misa , dao tao ke toan thuc hanh, hỗ trợ kê khai thuế, dạy thực hành kế toán, dịch vụ quyết toán thuế , cân đối kế toán, lập kế hoạch thuế, học thực hành kế toán, đào tạo kế toán hành chính sự nghiệp, tờ khai thuế gtgt, dao tao ke toan thuc te, khóa học kế toán, học kế toán tại hà nội, thu nhập chịu thuế, phần mềm kế toán fast, kế toán thực tập,
Kiến thức kế toán cho sinh viên

Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

11/11/2016 11:08

Chi phí sản xuất là hết sức quan trọng trong doanh nghiệp xây lắp vì nó trực tiếp ảnh hưởn tới lợi nhuận, do đó việc quản lý và giám sát chặt chẽ các chi phí là điều hết sức cần thiết. Để có thể giám sát và quản lý tốt việc này thì cần phân loại các chi phí theo các tiêu thức thích hợp.

Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế

 

1.1. Phân loại các chi phí theo nội dung kinh tế

 

 

phân loại chi phí sản xuất xây lắp1

Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế

Theo cách phân loại vê nội dung kinh tế người ta sắp xếp các loại chi phí có cùng nội dung và tính chất kinh tế phát sinh vào cùng một loại gọi là yếu tố chi phí. Các chi phí được chia làm 5 nhóm yếu tố sau:

- Yếu tố chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu: Là toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, …., công cụ, dụng cụ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh ( trừ số dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi).

- Yếu tố chi phí tiền lương (trợ cấp  lương) và các khoản trích theo tiền lương: Là số tiền lương (trợ cấp lương), các khoản có tính chất tiền lương và các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN  trích theo tỷ lệ quy định trên tiền lương (trợ cấp lương) phải trả cho công nhân viên.

- Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định: Là số khấu hao phải trích của tất cả tài sản cố định được sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh như: chi phí tiền điện, nước, điện thoại…

- Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa được  xếp vào các nhóm trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ

1.2. Tác dụng phân loại theo nội dung kinh tế

 

 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế có tác dụng cho biết nội dung, kết cấu, tỷ trọng từng loại chi phí mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản xuất  với tổng chi phí sản xuất doanh nghiệp. Số liệu chi phí sản xuất theo yếu tố là cơ sở để xây dựng các dự toán chi phí sản xuất để các nhà đầu tư xác định nhu cầu về vốn của mình, xây dựng các kế hoạch về lao động, vật tư, tài sản…trong doanh nghiệp. Nó còn là cơ sở để các nhà kinh doanh phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, cung cấp số liệu để lập thuyết minh báo caó tài chính (phần chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố), từ đó để tính và tổng hợp thu nhập quốc dân…

 

 2. Phân loại các chi phí theo khoản mục chi phí.

 

2.1. Phân loại các chi phí theo khoản mục chi phí.

 

phân loai chi phí sản xuất xây lắp

Phân loại chi phí theo các khoản mục chi phí

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm toàn bộ chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp vào việc xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

- Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm chi phí tiền lương, phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây dựng, lắp đặt các công trình và công nhân phục vụ thi công các công trình (kể cả công nhân thực hiện viếc vận chuyển, bốc dỡ các  vật tư trong phạm vi mặt bằng xây lắp và công nhân chuẩn bị thi công, thu dọn hiện trường). Khoản mục này không bao gồm các khoản trích theo tiền lương của công nhân trực tiếp xây lắp.

- Chi phí sử dụng máy trong thi công: Gồm toàn bộ chi phí liên quan đến sử dụng máy trong thi công để xây dựng, lắp đặt công trình. Khoản mục này không bao gồm các khoản mục trích theo tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy trong thi công.

- Chi phí sản xuất chung: Gồm toàn bộ các chi phí phát sinh trong tổ đội xây dựng hoặc xí nghiệp xây dựng như: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua bên ngoài và các chi phí khác bằng tiền phục vụ cho việc quản lý đội, xí nghiệp. Được hạch toán vào khoản mục này còn bao gồm: các khoản trích theo tiền lương và tiền ăn ca của công nhân sản xuất và công nhân điều khiển máy thi công. Chi phí sản xuất chung được phân bổ đều cho các công trình, hạng mục công trình.

  • Ngoài ra khi tính toàn bộ chỉ tiêu giá thành (giá thành đầy đủ) thì chỉ tiêu giá thành còn bao gồm các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
  •  

2.2. Tác dụng của phận loại các chi phí theo khoản mục chi phí

 

Vơi cách phân loại này giúp doanh nghiệp theo dõi từng khoản mục chi phí phát sinh từ đó tiến hành đối chiếu với các giá thành dự toán của công trình để từ đó có thể nhận biết được từng khoản mục chi phí phát sinh ở đâu, tăng lên hay giảm xuống so với dự toán để doanh nghiệp có hướng tìm ra những biện pháp hiệu quả hơn nhằm tiết kiệm khoản mục chi phí trên, hạ giá thành công tác xây lắp.

 

2.3. Các cách phân loại chi phí khác

 

phân loại chi phí sản xuất

Phân loại chi phí khác

Ngoài hai cách phân loại trên, phục vụ cho công tác quản lý và công tác kế toán, chi phí sản xuất , kinh doanh thị còn có thể phân loại theo những tiêu thức khác như :

  •  Căn cứ vào chức năng của chi phí đối với hoạt động sản xuất kinh doanh : bao gồm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động tài chính, chi phí hoạt động bất thường.
  • Căn cứ vào các mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh với khối lượng công việc đã hoành thành, chi phí sẽ được chia ra thành hai loại : chi phí cố định và chi phí biến đổi.
  • Căn cứ vào cách thức kết cấu chi phí thì mọi chi phí sản xuất kinh doanh được chia ra thành  hai chi phí : là chi phí thời kỳ và chi phí sản phẩm.

Mỗi cách phân loại chi phí sản xuất này được đáp ứng cho mục đích quản lý hạch toán kiểm tra, kiểm soát chi phí phát sinh ở các góc độ khác nhau. Vì vậy các cách phân loại chi phí đều tồn tại, bổ sung cho nhau và giữ vai trò nhất định trong quản lý toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong từng thời kỳ nhất định.

- Ngọc Anh -

>>> kế toán chi phí va cách tăng chi phí

>>> chi phí sản xuất

>>> kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

 

 

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN