Tin mới

3 loại thuế, lệ phí hộ kinh doanh phải nộp trong năm 2023
Trong quá trình sản xuất, kinh doanh hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật, trừ...
Chế độ cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng...
Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân?
Doanh nghiệp tư nhân là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. Do đó, trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì...
Tài sản lưu động là gì? Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định? Kế toán Đức Minh.
Tài sản lưu động là gì? Cùng Kế toán Đức Minh phân biệt cụ thể về tài sản lưu động và tài sản cố định chi tiết theo...
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa có phải đóng thuế TNCN và BHXH? Kế toán Đức Minh.
Khoản phụ cấp xăng xe, điện thoại hay phụ cấp ăn trưa có phải đóng thuế TNCN và BHXH hay không? Cùng Kế toán Đức Minh...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Tin tuyển dụng

Hội Y Tế Công Cộng Việt Nam Tuyển Kế Toán Tổng Hợp

11/04/2014 05:21

THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 25/4/2014
- Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển theo địa chỉ:
Nguyễn Thị Quý
Hội Y tế Công cộng Việt Nam
138 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội YTCC Việt Nam
Thời gian phỏng vấn: Tháng 5/2014.
Ghi chú: Không hoàn lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào.

Hội Y Tế Công Cộng Việt Nam Tuyển Kế Toán Tổng Hợp
Mô Tả Công Việc
Công việc chịu trách nhiệm: 
Toàn bộ những công việc liên quan tới tài chính- kế toán: sổ sách, lập báo cáo, theo dõi/giám sát hoạt động tài chính.

1. Nhiệm vụ chính
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn về quản lý tài chính cho cán bộ kế toán của văn phòng Hội và các tỉnh tham gia chương trình.
- Thường xuyên cập nhật những văn bản, quy định mới về quản lý tài chính, kế toán của Chính phủ cũng như Nhà tài trợ.
- Tổng hợp báo cáo tài chính của Hội và các đơn vị tham gia (nếu có), hướng dẫn các đơn vị tham gia chương trình lập báo cáo (nếu có).
- Cập nhật sổ sách kế toán theo đúng quy định của Nhà tài trợ cũng như của chính phủ Việt nam.
- Giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan như Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan quản lý tài chính hữu quan khác. 
- Cập nhật và quản lý chi phí cũng như nguồn ngân sách của toàn Hội.
- Lập và kiểm tra toàn bộ báo cáo hàng quý, năm của toàn Hội theo từng nguồn khác nhau.
- Lập báo cáo tài chính theo yêu cầu của Nhà tài trợ và của Chính phủ định kỳ và khi có yêu cầu.

2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Hoàn thiện số sách/Lập báo cáo tài chính
- Nhận chứng từ quyết toán từ kế toán thanh toán, kiểm tra lại tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ.
- Kiểm tra chứng từ với các mục chi/ dòng chi trong dự toán được duyệt và nằm trong kế hoạch, dự toán tổng thể của dự án.
- Tham gia cùng các tổ chuyên môn lập các hợp đồng của Hội.
- Phối hợp với các tổ chuyên môn lập kế hoạch hàng năm của dự án.
- Lập và duyệt dự toán cho các chương trình, hoạt động cụ thể
- Nhập các chứng từ hoàn thiện vào phần mềm.
- Kiểm tra đối chiếu giữ số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế.
- Kiểm tra, rà soát lại báo cáo thuế định kỳ và quyết toán cuối năm.
- Lập báo cáo quý, năm cho các dự án được triển khai theo mẫu của nhà tài trợ ( nếu có).
- Lập báo cáo tài chính cuối năm của tất cả các dự án, chương trình.
- Theo dõi, quản lý các khoản công nợ với các đơn vị tham gia dự án.

2.2. Làm việc với cơ quan hữu quan.
- Bộ Y tế:
+ Hỗ trợ xin quyết định phê duyệt tiếp nhận nguồn viện trợ khi cần.
+ Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Bộ. 
+ Gửi báo cáo quyết toán năm cho phòng Kế hoạch tài chính của Bộ Y tế.
+ Làm việc với cán bộ Bộ khi có phát sinh công việc.
- Bộ Tài chính:
+ Lập xác nhận viện trợ khi nhận fund.
+ Làm báo cáo ghi thu ghi chi các khoản viện trợ. 
+ Làm đề nghị hoàn ứng. 
- Các nhà Tài trợ:
+ Lập và xin ý kiến phê duyệt dự toán tổng thể toàn dự án.
+ Lập và xin ý kiến phê duyệt định mức chi tiêu cho dự án. 
+ Xin ý kiến bổ sung hoặc điều chỉnh hoạt động( nếu có). 

2.3. Công việc kế toán khác:
- Lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán, bảo mật số liệu kế toán; chứng từ cẩn thận.
- Lập báo cáo xử lý tài sản khi dự án kết thúc.
- Lập sổ theo dõi tài sản, kiểm tra và lập biên bản kiểm kê tài sản hàng năm.
- Kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện các kế hoạch hàng tháng, quý, năm; 
- Tổ chức kiểm tra kiểm kê định kỳ, đột xuất quỹ tiền mặt bảo đảm bảo số liệu hạch toán kế toán phải chính xác.
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác của cơ quan đảm bảo sao cho các hoạt động kế toán được lưu thông nhịp nhàng, thuận lợi và đúng quy định.
- Các công việc liên qua tới nghiệp vụ kế toán phát sinh.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra tính trung thực, chính xác của các số liệu báo cáo kế toán, nộp các báo cáo kế toán định kỳ hay đột xuất theo quy định hoặc khi có yêu cầu.
- Xác định và đề xuất lập quỹ dự phòng của cơ quan.
- Kiến nghị với Lãnh đạo Hội trong công tác cải tiến, sửa đổi, bổ sung những chính sách, quy trình, quy định phù hợp với thực tế hơn.
- Thông qua công tác tổng hợp, phát hiện những điểm không phù hợp trong hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo hoặc đề xuất hướng xử lý phù hợp.

2.4. Làm việc với Tỉnh hội.
- Kiểm soát các thủ tục chứng từ, việc chấp hành các quy trình, quy định về quản lý tài chính kế toán tại các tỉnh Hội.
- Phối hợp với cán bộ chương trình làm hợp đồng, nắm các hoạt động, ngân sách, tiến độ gửi báo cáo của Tỉnh hội
- Hỗ trợ Tỉnh hội lập đề nghị tạm ứng, hoàn thiện chứng từ quyết toán các mục chi, báo cáo tài chính của Tỉnh hội theo yêu cầu của Trung ương Hội.
- Thường xuyên giữ liên lạc với điều phối viên các tỉnh hội : yêu cầu gửi báo cáo đúng hẹn.
- Lập báo cáo công nợ để đối chiếu với Tỉnh hội.

2.5. Kiểm toán/ Thanh kiểm tra của cơ quan Nhà nước:
- Làm báo cáo, tập hợp chứng từ chính xác đầy đủ.
- Giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh kiểm tra khi có yêu cầu.
- Điều chỉnh sai sót, bổ sung giấy tờ còn thiếu.
- Phối hợp với cơ quan kiểm tra để hoàn thiện báo cáo.

Quyền hạn:
- Có quyền yêu cầu các bộ phận (khi cần) cung cấp tất cả những chứng liệu liên quan đến công tác tổng hợp số liệu.
- Được từ chối các yêu cầu thực hiện, xử lý, cung cấp thông tin sai quy định.
- Đề xuất các ý kiến, sáng kiến về chuyên môn có lợi cho công tác quản lý, hạch toán.
Yêu Cầu Công Việc
+ Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán trở lên.

+ Kinh nghiệm/Kỹ năng:
- Có Kinh nghiệm trên 05 năm liên tục trong công tác kế toán tổng hợp tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Tiếng Anh (Trung cấp).
- Phần mềm - MS Excel (Cao cấp - 5 năm sử dụng)
- Kỹ năng Giám sát - Quản lý (Cao cấp - 5 năm sử dụng)

+ Đạo đức:
Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong cơ quan.

+ Kỹ năng mềm khác:
- Có khả năng lập báo cáo, phân tích công việc thuộc trách nhiệm cá nhân/đơn vị quản lý; 
- Có khả năng giao tiếp tốt với cấp trên và đồng nghiệp; 
- Có khả năng đào tạo, hướng dẫn CBCNV về các kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công việc ở đơn vị phụ trách theo yêu cầu của cấp trên; 
- Có khả năng, có lòng quyết tâm hành động quản lý, xây dựng và phát triển văn hóa tập thể đơn vị đoàn kết, tâm huyết, gắng bó trong mọi hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 
- Chịu được áp lực về thời gian, cường độ, khối lượng công việc nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoặch công việc đề ra; 
- Cẩn thận, trung thực, sáng tạo, chu đáo trong công việc; Tự giác hoàn thành nhiệm vụ được phân công; 
- Lịch sự, vui vẻ, hòa nhã: Cẩn thận, bảo mật thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị/các thông tin về lương bổng, phúc lợi cá nhân; 
- Có khả năng diễn đạt, thuyết trình trước đám đông một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. 
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm kế toán dự án.
Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm làm việc.

HỒ SƠ BAO GỒM:
1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 6 tháng .
2. Đơn xin dự tuyển viết bằng tay.
3. Bản sao các Văn bằng, Chứng chỉ, Bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân có công chứng.
4. Giấy khám sức khoẻ của bệnh viện hoặc các cơ sở y tế Nhà nước do Bộ Y tế chỉ định trong thời gian 3 tháng gần nhất.
5. 01 phong bì đựng 04 ảnh màu cỡ 4x6 cm trong thời gian 6 tháng trở lại đây.


    

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN