Tin mới

Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh – Kế toán Đức Minh.
Thế nào là chủ thể đăng ký kinh doanh? Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh hiện nay như thế nào? Cùng...
Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Xử lý hàng hết hạn sử dụng được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì gồm những gì? Kế toán Đức Minh.

10/07/2024 03:57

Trong quá trình sản xuất hàng hóa thì việc xử lý hàng hóa hết hạn sử dụng, hàng hóa bị hư hỏng là vấn đề đa số các doanh nghiệp phải đối mặt. Do vậy, bài viết dưới đây Kế toán Đức Minh sẽ giải đáp thắc về vấn đề xử lý hàng hết hạn sử dụng được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp gồm những gì?

Xử lý hàng hết hạn sử dụng được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì gồm những gì? Kế toán Đức Minh.

1. Hàng hết hạn sử dụng là gì?

- Hạn sử dụng được giải thích tại khoản 11 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, theo đó hạn sử dụng hay gọi khác là hạn dùng là mốc thời gian sử dụng ấn định cho hàng hóa hoặc một lô hàng mà sau thời gian này hàng hóa không còn giữ được đầy đủ cá đặc tính chất lượng vốn có của nó. Hạn dùng được thể hiện bằng thời gian tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn hoặc được thể hiện bằng ngày, tháng, năm hết hạn. Trường hợp hạn dùng chỉ thể hiện bằng tháng, năm thì hạn dùng được tính đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn. Như vậy, có thể hiểu hàng hóa hết hạn sử dụng là những hàng hóa sản phẩm đã quá hạn sử dụng được ghi trên bao bì. Việc bán hàng hóa, sản phẩm hết hạn gây nguy hiểm trưc tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng hoặc nặng nề hơn là đe dọa trực tiếp đến tính mạng của họ thì hành vi kinh doanh, buôn bán hàng hết hạn này có thể bị xử phạt theo từng mức phạt khác nhau theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục cần thực hiện với cơ quan thuế

- Hồ sơ hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được tính vào chi phí được trừ cần thực hiện với cơ quan thuế bao gồm:

+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập. Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật;

+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có);

+ Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ trên được lưu tại Doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

Như vậy, quy định tại điểm b khoản 2.1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC là quy định cũ thì xử lý hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng thì doanh nghiệp phải lập văn bản giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên và phải gửi văn bản giải trình này đến cơ quản thuế trực tiếp quản lý; đồng thời thời hạn chậm nhất để nộp văn bản giải trình là khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng. Tuy nhiên, theo quy định mới sửa đổi Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp chỉ cần lập biên bản kiểm kê, lư hồ sơ tại doanh nghiệp và phải xuất trình khi cơ quan thuế có yêu cầu.

- Ngoài ra, nếu như doanh nghiệp tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng thì cần thành lập hội đồng tiêu hủy hàng hoặc quyết định thanh lý (nếu thanh lý hàng hóa). Đối với hội đồng tiêu hủy hàng hóa thì cần bao gồm các thành phần: người đại diện pháp luật của doanh nghiệp; nhân viên công ty có chuyên môn hoặc phụ trách việc xử lý hàng hóa; người đại diện đơn vị có chức năng tiêu hủy hàng hóa; người chứng kiến bởi cơ quan chức năng có liên quan(có thể là đại diện của cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp). Sau khi hoàn thành việc tiêu hủy hàng hóa, doanh nghiệp cần lập biên bản tiêu hủy để lưu tại doanh nghiệp.

3. Thủ tục, trình tự miễn, giảm không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

- Đối tượng và điều kiện được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng là:

+ Nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, đáp ứng đầu đủ các điều kiện sau:

1,Đã được thông quan và được cơ quan chức năng xác định rõ việc thiệt hại có nguyên nhân do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và tỷ lệ thiệt hại;

2,Được cơ quan hải quan và cơ quan thuế kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toàn và các giấy tờ liên quan, xác định nguyên liệu, máy móc, thiết bị đã nhập khẩu nhưng thực tế thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam hoặc xuất khẩu ra nước ngoài.

Trường hợp nguyên liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ có thực hiện bảo hiểm và đã được cơ quan bảo hiểm bồi thường thiệt hại bao gồm cả tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thì không được xử lý miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

4. Thủ tục với sở y tế

- Khoản 13 Điều 15 Thông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 15 quy định về quy trình hủy thuốc hết hạn sử dụng như sau:

+ Người đứng đầu cơ sở có thuốc bị tiêu hủy ra quyết định thành lập Hội đồng hủy thuốc để tổ chức việc hủy thuốc, quyết định phương pháp hủy, giám sát việc hủy thuốc. Hội đồng có ít nhất 03 người, trong đó phải có 01 đại diện là người phụ trách chuyên môn của cơ sở;

+ Việc hủy thuốc phải đảm bảo an toàn cho người, súc vật và tránh ô nhiễm môi trường theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Cơ sở có thuốc bị tiêu hủy phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc hủy thuốc và phải báo cáo kèm theo biên bản hủy thuốc tới Sở Y tế sở tại theo mẫu số 06 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 03/2020/TT-BYT;

+ Đối với quy trình hủy vắc xin: Tối thiểu trước 07 ngày trước ngày tiêu hủy, cơ sở hủy vắc xin phải có văn bản thông báo kế hoạch hủy đến Sở Y tế sở tại (trong đó phải có các thông tin bao gồm: số lượng, nồng độ hoặc hàm lượng của từng vắc xin cần hủy, lý do xin hủy, thời gian hủy, địa điểm hủy và phương pháp hủy). Qúa trình hủy vắc xin và việc hủy vắc xin phải được thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế và Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc việc hủy vắc xin, cơ sở có vắc xin bị tiêu hủy phải có văn bản báo cáo việc hủy vắc xin kèm theo biên bản hủy tới Sở Y tế sở tại và Cục Quản lý Dược. Biên bản hủy phải theo mẫu được quy định tại mẫu số 06 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 03/2020/TT-BYT.

- Việc hủy thuốc phải kiểm soát đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

5. Thủ tục tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

- Hồ sơ hủy hàng hóa hết hạn sử dụng, hư hỏng bao gồm:

+ Giấy đề nghị hủy hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng bao gồm các nội dung: số lượng, tên hàng, ngày nhập, ngày hết hạn sử dụng;

+ Biên bản kiểm tra hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng;

+ Quyết định cho phép hủy hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng của lãnh đạo công ty;

+ Biên bản hủy hàng tồn kho có chữ ký của những người chứng kiến và của lãnh đạo công ty

- Tuy nhiên, nếu việc tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng, hư hỏng này có gây ảnh hưởng đến môi trường thì cấn phải có giấy phép hoặc giấy xác nhận cách thức hủy hàng hóa của cơ quan chức năng.

- Ngoài ra, với việc tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng, kế toán cũng cần thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định tại Điều 4 Thông tư 228/2009/TT-BTC:

+ Đối với hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng doanh nghiệp cần lập Hội đồng xử lý tài sản để thẩm định tài sản bị hủy bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hóa phải hủy bỏ, nguyên nhân phải hủy bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị thiệt hại thực tế. Mức độ tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn đọng khồn được thu hồi là khoảng chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toàn trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý hàng hóa.

+ Thẩm quyền xử lý: Chủ doanh nghiệp căn cứ và Biên bản của Hội đồng xử lý và các bằng chứng liên quan đến hàng hóa tồn đọng để quyết định xử lý, hủy bỏ vật tư, hàng hóa hết hạn sử dụng; quyết định xử lý trách nhiệm của người người có liên quan đến số hàng hóa đó và chịu trách nhiệm với quyết định của mình trước pháp luật.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Hóa đơn điện tử bị sai nội dung hàng hóa xử lý thế nào? Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN