Tin mới

Hướng dẫn xác định giá tính thuế nhập khẩu 2024 – Kế toán Đức Minh
Việc xác định giá tính thuế nhập khẩu là một bước quan trọng khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giao...
Căn cứ tính thuế suất thuế nhập khẩu 2024 – Kế toán Đức Minh.
Thuế suất thuế nhập khẩu là mức thuế mà Nhà nước áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam. Thuế suất...
Khám thai được hưởng mức bao nhiêu từ chế độ thai sản? Kế toán Đức Minh.
Khi mang thai và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, lao động nữ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, trong đó có chế...
Công thức tính thuế VAT ngược 2024
Thuế VAT là loại thuế quen thuộc đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về công thức tính...
Dự kiến: Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội
Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp sẽ...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Căn cứ xác định doanh thu tính lệ phí môn bài của hộ kinh doanh hoa quả? Kế toán Đức Minh.

12/04/2024 04:22

Căn cứ xác định doanh thu tính lệ phí môn bài của hộ kinh doanh hoa quả? Để có thêm thông tin chi tiết về căn cứ xác định doanh thu tính lệ phí môn bài của hộ kinh doanh hoa quả thì các bạn có thể theo dõi bài viết sau đây của Kế toán Đức Minh nhé!

Căn cứ xác định doanh thu tính lệ phí môn bài của hộ kinh doanh hoa quả? Kế toán Đức Minh.

1.Hằng năm thì mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh hoa quả là bao nhiêu?

Hằng năm, việc xác định mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh hoa quả phụ thuộc vào doanh thu mà hộ kinh doanh đó thu được trong năm. Theo quy định của Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, được bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, mức thu lệ phí môn bài được quy định như sau:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ phải nộp lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ 300 đến 500 triệu đồng/năm sẽ phải nộp lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ 100 đến 300 triệu đồng/năm sẽ phải nộp lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.

Điều này có nghĩa là, tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh doanh và doanh thu thu được, hộ kinh doanh hoa quả sẽ phải nộp mức lệ phí môn bài phù hợp. Đáng chú ý, nếu doanh thu của hộ kinh doanh hoa quả dưới 100 triệu đồng/năm, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, họ sẽ được miễn lệ phí môn bài.

Đồng thời, Thông tư 302/2016/TT-BTC cũng hướng dẫn rằng mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định việc miễn lệ phí môn bài cho cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy thì việc xác định mức thu lệ phí môn bài cho hộ kinh doanh hoa quả là một quy trình cụ thể và linh hoạt, dựa trên doanh thu thu được và các quy định pháp lý liên quan để đảm bảo tính công bằng và đúng đắn trong thu thuế.

2. Quy định về căn cứ để xác định doanh thu tính lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh hoa quả?

Để xác định doanh thu tính lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh hoa quả, chúng ta cần nắm vững các quy định được đề ra trong Thông tư 302/2016/TT-BTC, đặc biệt là các điều chỉnh và bổ sung mới nhất theo Thông tư 65/2020/TT-BTC.

Theo quy định của khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, doanh thu được sử dụng làm căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài cho cá nhân, nhóm cá nhân, và hộ gia đình không chỉ được định rõ mà còn được phân loại theo từng trường hợp cụ thể.

Trước hết, nếu cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc hộ gia đình không có hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu tính lệ phí môn bài sẽ là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm trước đó của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này có nghĩa là doanh thu được tính dựa trên các khoản thu nhập được khai báo và chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xác định mức lệ phí môn bài.

Đối với trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc hộ gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh và sau đó quay lại hoạt động, nếu không thể xác định được doanh thu của năm trước đó, thì doanh thu được sử dụng để xác định lệ phí môn bài sẽ là doanh thu của cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề. Điều này giúp đảm bảo rằng lệ phí môn bài được tính dựa trên mức độ hoạt động và quy mô thực tế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối với các cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu để xác định lệ phí môn bài sẽ là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân từ các hợp đồng cho thuê tài sản trong năm tính thuế. Trong trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê tại cùng một địa điểm, doanh thu được tính tổng hợp từ các hợp đồng này.

Nếu hợp đồng cho thuê tài sản kéo dài trong nhiều năm, lệ phí môn bài sẽ được nộp tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc hộ gia đình đã khai nộp thuế. Tuy nhiên, nếu họ khai nộp thuế một lần cho toàn bộ thời gian hợp đồng, thì chỉ cần nộp lệ phí môn bài của một năm.

Cuối cùng, nếu hoạt động sản xuất, kinh doanh bắt đầu trong 6 tháng đầu năm, lệ phí môn bài cả năm sẽ được nộp; nếu bắt đầu trong 6 tháng cuối năm, chỉ cần nộp 50% lệ phí môn bài của cả năm.

Như vậy quá trình xác định doanh thu để tính lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh hoa quả là một quy trình cụ thể, phức tạp nhưng cũng đầy đủ và minh bạch để đảm bảo tính công bằng và đúng đắn trong việc thu thuế.

3. Quy định về xác định và tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mà hộ kinh doanh hoa quả phải nộp

Để hiểu rõ cách xác định và tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mà hộ kinh doanh hoa quả phải nộp, chúng ta cần tham khảo các quy định tại Điều 10 của Thông tư 40/2021/TT-BTC

- Doanh thu tính thuế: Theo quy định tại khoản 1 Điều 10, doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bao gồm các khoản thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Đây bao gồm tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ, và các khoản khác như thưởng, hỗ trợ doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền. Ngoài ra, còn bao gồm các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định. Riêng đối với doanh thu tính thuế TNCN, còn bao gồm các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác.

- Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu:

+ Tỷ lệ thuế GTGT và TNCN được áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư này.

+ Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề, họ phải thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ áp dụng cho từng lĩnh vực, ngành nghề. Trong trường hợp không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề, hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh, cơ quan thuế sẽ ấn định doanh thu tính thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Xác định số thuế phải nộp: Số thuế GTGT phải nộp được tính bằng cách nhân doanh thu tính thuế GTGT với tỷ lệ thuế GTGT. Số thuế TNCN phải nộp được tính bằng cách nhân doanh thu tính thuế TNCN với tỷ lệ thuế TNCN. Số thuế TNCN phải nộp được tính bằng cách nhân doanh thu tính thuế TNCN với tỷ lệ thuế TNCN. Đối với thuế TNCN, tỷ lệ thuế cũng được xác định cụ thể cho từng mức thu nhập theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Doanh thu tính thuế TNCN của hộ kinh doanh hoa quả sẽ bao gồm các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sau khi trừ đi các chi phí và khoản miễn thuế theo quy định. Tỷ lệ thuế TNCN thường phụ thuộc vào mức thu nhập hàng năm của cá nhân hoặc hộ gia đình theo bảng lịch thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Điều này đảm bảo rằng số thuế phải nộp được xác định dựa trên doanh thu thực tế và tỷ lệ thuế áp dụng cho từng loại hoạt động kinh doanh cụ thể. Bằng cách này, quy trình thu thuế trở nên minh bạch, công bằng và đảm bảo tính đúng đắn trong việc thu thuế của hộ kinh doanh hoa quả.

Như vậy thì căn cứ dựa theo những quy định trên thì ta có thể kết luận được thông tin như sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Thuế môn bài có là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN