Tin mới

Hướng dẫn xác định giá tính thuế nhập khẩu 2024 – Kế toán Đức Minh
Việc xác định giá tính thuế nhập khẩu là một bước quan trọng khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giao...
Căn cứ tính thuế suất thuế nhập khẩu 2024 – Kế toán Đức Minh.
Thuế suất thuế nhập khẩu là mức thuế mà Nhà nước áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam. Thuế suất...
Khám thai được hưởng mức bao nhiêu từ chế độ thai sản? Kế toán Đức Minh.
Khi mang thai và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, lao động nữ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, trong đó có chế...
Công thức tính thuế VAT ngược 2024
Thuế VAT là loại thuế quen thuộc đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về công thức tính...
Dự kiến: Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội
Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp sẽ...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Cách thức khai bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót mới nhất ra sao? Kế toán Đức Minh

26/03/2024 11:06

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế là việc người nộp thuế thực hiện chỉnh sửa, bổ sung thông tin vào hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế trước đó do có sai sót. Việc khai bổ sung có thể ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, số tiền hoàn thuế hoặc số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau. Cách thức khai bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót mới nhất ra sao? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây nhé!

Cách thức khai bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót mới nhất ra sao? Kế toán Đức Minh

1. Cách thức khai bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót mới nhất?

Trong hệ thống pháp luật về quản lý thuế của Việt Nam, Nghị định 126/2020/NĐ-CP đã đề ra một số quy định cụ thể về việc nộp hồ sơ khai bổ sung cho những trường hợp hồ sơ khai thuế ban đầu có sai sót. Quy định này được xác định rõ trong Khoản 4 của Điều 7 của Nghị định trên. Theo đó, người nộp thuế được quyền nộp hồ sơ khai bổ sung nhằm điều chỉnh các thông tin đã khai trước đó theo quy định tại Điều 47 của Luật Quản lý thuế 2019 và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc khai bổ sung này chỉ áp dụng trong những trường hợp không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người nộp. Trong trường hợp này, người nộp chỉ cần nộp Bản giải trình khai bổ sung cùng các tài liệu liên quan, mà không cần phải nộp Tờ khai bổ sung. Thể hiện sự linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

Tuy nhiên, nếu người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế hàng năm, thì họ cần khai bổ sung hồ sơ khai thuế của các tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu này vào hồ sơ khai quyết toán thuế hàng năm. Làm cho quy trình khai thuế trở nên trơn tru và minh bạch, đồng thời giúp cơ quan thuế đảm bảo tính chính xác và tránh được sự vi phạm về thuế.

Trong trường hợp người nộp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế hàng năm, thì họ chỉ cần khai bổ sung hồ sơ này. Tuy nhiên, đối với tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, họ cần phải khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tháng, quý có sai sót tương ứng. Đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc thu thuế, đồng thời giúp người nộp thuế tránh được các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Theo quy định của Nghị định, nếu việc khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được hoàn trả từ ngân sách nhà nước, người nộp thuế phải thực hiện nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa, cùng với tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có). Trường hợp khai bổ sung chỉ dẫn đến việc tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng mà không ảnh hưởng đến việc khấu trừ chuyển kỳ sau, người nộp thuế phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc xử lý các khoản thuế, đồng thời giúp người nộp thuế đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật thuế.

Tuy nhiên, quy định cũng chỉ rõ rằng người nộp thuế chỉ được phép khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Nhấn mạnh sự quản lý chặt chẽ và rõ ràng từ phía cơ quan thuế, đồng thời giúp tránh được tình trạng vi phạm hoặc sử dụng sai mục đích của các khoản thuế.

2.Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế hiện nay?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh và sản xuất, việc nộp thuế là một trách nhiệm pháp lý quan trọng của mỗi cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Việc này không chỉ giúp đảm bảo nguồn lực tài chính cho quốc gia mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng kinh doanh lành mạnh và minh bạch. Để thực hiện nghĩa vụ này một cách hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật, việc nộp hồ sơ khai thuế tại địa điểm thích hợp là điều không thể phớt lờ.

Theo quy định của Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019, việc nộp hồ sơ khai thuế phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể:

- Người nộp thuế được yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế mà họ thuộc phạm vi quản lý. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức có thể đến trực tiếp cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nộp thuế.

- Trong trường hợp có cơ chế một cửa liên thông được áp dụng, việc nộp hồ sơ khai thuế sẽ được thực hiện theo quy định của cơ chế đó. Cho thấy tính linh hoạt và tiện lợi trong việc thực hiện các thủ tục thuế, giúp giảm bớt thủ tục hành chính và tăng cường tính minh bạch.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, việc nộp hồ sơ khai thuế sẽ tuân theo quy định của Luật Hải quan 2014. Nhấn mạnh sự liên kết giữa các lĩnh vực quản lý thuế và hải quan, đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu được thực hiện một cách đồng nhất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật, Chính phủ đã quy định rõ ràng về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

+ Đối với những người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất và kinh doanh, việc nộp thuế được thực hiện tại các cơ quan thuế tương ứng với địa bàn mà họ hoạt động.

+ Đối với những người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất và kinh doanh ở nhiều địa bàn, việc nộp thuế cũng sẽ được thực hiện tại các cơ quan thuế địa phương tương ứng với từng hoạt động. Đảm bảo tính minh bạch và tránh được việc trốn thuế khi có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khác nhau.

+ Với những người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu từ đất, cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, việc nộp thuế sẽ được thực hiện tại cơ quan thuế quản lý địa bàn tương ứng.

+ Những người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân, việc nộp thuế cũng sẽ được thực hiện tại cơ quan thuế tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

+ Những trường hợp thực hiện khai thuế thông qua giao dịch điện tử và các trường hợp cần thiết khác, việc nộp thuế sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thuế.

Từ những quy định trên, có thể thấy rằng việc quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp cụ thể là cực kỳ cần thiết để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong việc thu thuế. Việc thực hiện đúng và đủ các thủ tục liên quan đến nộp thuế không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một biện pháp quan trọng giúp xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững.

3.Thực hiện bổ sung hồ sơ khai thuế có bị phạt hay không?

Trong hành trình quản lý thuế và tuân thủ các quy định về thuế, việc tuân thủ và sửa chữa các sai sót trong quá trình khai thuế là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Căn cứ vào khoản 3 Điều 9 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, quy định về những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về tinh thần và quy trình mà người nộp thuế cần tuân thủ.

Theo quy định này, khi người nộp thuế phát hiện và tự chữa lỗi trong quá trình khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra hoặc thanh tra thuế, hoặc trước khi cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra hoặc kiểm tra thuế, thì sẽ không bị xử phạt. Trong bối cảnh pháp luật ngày càng được chú trọng và thực thi mạnh mẽ, việc có một hệ thống pháp luật linh hoạt và cân nhắc như vậy là điều cần thiết để tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng.

Sự quan trọng của việc tự giác và khai bổ sung không chỉ là việc tuân thủ pháp luật mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững. Việc này cũng giúp giảm thiểu các tranh chấp và rủi ro pháp lý cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT – Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN