Tin mới

Đề xuất trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết
Cùng tìm hiểu các trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết ở bài viết sau. Hiện nay, điểm d khoản 2...
Hóa đơn xăng dầu có bắt buộc ghi biển số xe không?
Thời gian gần đây có thông tin về việc hóa đơn xăng dầu phải ghi biển số xe. Vậy theo quy định, hóa đơn xăng dầu có bắt...
Hao mòn và khấu hao tài sản cố định khác nhau như thế nào?
Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về hao mòn vô hình là sự giảm dần thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định mà...
Doanh nghiệp nào không cần lập Báo cáo tài chính?
Hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp Báo cáo tài chính, tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Vậy, doanh nghiệp nào...
Những hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
Khi có quyết định giải thể doanh nghiệp thì không được thực hiện các hoạt động nào? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu chi...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Lãi chậm nộp thuế TNDN tính như thế nào? Kế toán Đức Minh.

08/11/2023 11:26

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp. Thuế TNDN được nộp theo từng kỳ, trường hợp chậm nộp thuế TNDN sẽ bị tính lãi chậm nộp. Vậy lãi chậm nộp thuế TNDN được tính như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau dây của Kế toán Đức Minh nhé!

Lãi chậm nộp thuế TNDN tính như thế nào? Kế toán Đức Minh.

1. Trường hợp doanh nghiệp bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN là trường hợp phổ biến tại nhiều doanh nghiệp, có thể do nguyên nhân khách quan hoặc nguyên nhân chủ quan khi cần điều động vốn kinh doanh mà chưa sắp xếp được nguồn tiền. Việc tính toán lãi chậm nộp thuế TNDN sẽ giúp doanh nghiệp tính toán số thuế phải nộp một cách chính xác từ đó phân bổ nguồn tiền hợp lý.

1.1. Thời hạn nộp thuế TNDN

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là tháng thứ 3 kể từ ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.
Tuy nhiên, Pháp luật quy định nộp thuế TNDN tạm tính theo quý. Theo Khoản 1, Điều 55, Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
Ngoài ra, Khoản 1, Điều 1, Nghị định 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định sau về thời hạn nộp thuế. Cụ thể, đối với trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

1.2. Khi nào doanh nghiệp bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN?

Doanh nghiệp bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN khi quá thời hạn nộp thuế theo quy định mà doanh nghiệp vẫn chưa nộp thuế. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp đặc biệt không phải tính lãi chậm nộp.

2. Lãi chậm nộp thuế TNDN tính như thế nào?

Khi chậm nộp thuế TNDN doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm nộp phạt chậm nộp thuế và chịu lãi chậm nộp thuế TNDN. Dựa trên quy định về mức lãi chậm nộp thuế theo ngày, và số ngày chậm nộp thuế TNDN vi phạm để xác định mức tiền lãi chậm nộp của doanh nghiệp.

2.1. Căn cứ pháp lý

Theo Khoản 1, Điều 106, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế như sau:

“Người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0.05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

Tuy nhiên, tại Khoản 3, Điều 3, Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế quy định như sau:

“Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Như vậy, theo quy định hiện hành thì mức tính lãi chậm nộp thuế TNDN là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Thời gian tính lãi chậm nộp thuế TNDN được tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày doanh nghiệp nộp đủ số tiền thuế còn nợ, bao gồm cả ngày gia hạn nộp thuế (nếu có).

2.2. Cách tính lãi chậm nộp thuế TNDN

Căn cứ theo quy định về mức tính lãi chậm nộp thuế và quy lãi chậm nộp thuế TNDN được tính theo công thức sau:

Lãi chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp * (Số ngày chậm nộp * Mức tính lãi chậm nộp).

Trong đó:

Số ngày tính chậm nộp = Ngày liền kề trước ngày đi nộp tiền – Ngày bắt đầu tính tiền chậm nộp + 1.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A chậm nộp thuế TNDN Quý II năm 2023 với số tiền là 100.000.000 đồng. Thời gian nộp thuế TNDN thực tế là ngày 22/8/2023.

=> Hạn nộp thuế TNDN quý II là 1/8/2023 (do 30/7/2023 rơi vào ngày nghỉ hàng tuần)

=> Thời gian chậm nộp là: 21-2 +1 = 20 (ngày).

=> Vậy lãi chậm nộp thuế TNDN của doanh nghiệp A là:

Lãi chậm nộp = 100.000.000 * (20 * 0,03%) = 600.000 (đồng).

3. Các trường hợp đặc biệt không bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN

Chậm thuế TNDN sẽ bị tính lãi chậm nộp, tuy nhiên Pháp luật có quy định các trường hợp đặc biệt sau không bị tính lãi chậm nộp thuế TNDN.

Cụ thể các trường hợp đặc biệt không bị tính lãi chậm nộp thuế:

+ Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

+ Trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác mà doanh nghiệp có làm đơn đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (theo Điểm 1 Điều 111 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Khoản 4, Điều 11, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13):

+ Hàng hóa phải phân tích, giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp; hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (theo Điều 7, Thông tư 06/2021/TT-BTC).

Nắm rõ lãi chậm nộp thuế TNDN tính như thế nào, căn cứ theo từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp xác định mức tiền lãi chậm nộp thuế TNDN phải nộp và không phải nộp. Theo đó tránh được các rủi ro về tài chính đồng thời đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Chi phí lãi vay là gì? Công thức và điều kiện được trừ khi tính thuế TNDN – Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN