Tin mới

Trường hợp nào ký hợp đồng đào tạo nghề?
Việc đào tạo nghề là một trong những vấn đề liên quan đến người lao động thường nhận được sự quan tâm. Theo quy định...
Thời gian tạm hoãn có được tính vào thời gian thực hiện HĐLĐ không?
Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết về trách nhiệm của người sử dụng lao động: Sau thời gian tạm hoãn có phải nhận...
Trường hợp nào Công an kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh?
Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự...
Khoanh nợ thuế là gì? Thủ tục khoanh nợ thuế
Trong một số trường hợp, pháp luật quy định cơ quan có thẩm quyền thực hiện khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế. Cùng...
Hóa đơn điện tử ghi thiếu hình thức thanh toán có hợp lệ không? Kế toán Đức Minh.
Nhiều doanh nghiệp, tổ chức mới sử dụng hóa đơn điện tử thường thắc mắc hóa đơn điện tử ghi thiếu hình thức thanh toán...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Tổng cục Thuế thông báo rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng? Ấn chỉ nào không còn giá trị sử dụng?

28/09/2023 02:38

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có Công văn 4168/TCT-TVQT năm 2023 yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng. Cùng tìm hiểu chi tiết dưới bài viết sau:

Tổng cục Thuế thông báo rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng? Ấn chỉ nào không còn giá trị sử dụng?

Tổng cục Thuế thông báo rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng? Ấn chỉ nào không còn giá trị sử dụng?

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có Công văn 4168/TCT-TVQT năm 2023 yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng.

Theo đó, do thay đổi chính sách từ nhiều năm nay nên hiện nay, tại kho ấn chỉ của cơ quan thuế các cấp đang còn tồn một số loại ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng.

Tổng cục Thuế thông báo những loại ấn chỉ thuế sau không còn giá trị sử dụng, cụ thể gồm:

(1) Đối với biên lai thuế mẫu CTT50.

Hiện tại, Biên lai thuế mẫu CTT50 hết giá trị sử dụng do đã bị bãi bỏ bởi điểm o khoản 4 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Do đó, Biên lai thuế CTT50 in trước năm 2015 theo quy định tại Quyết định 1042/1998/QĐ-BTC , Biên lai in năm 2015 theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC đã hết giá trị sử dụng.

(2) Đối với phiếu thu tiền mẫu CTT41.

Tại điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quy định:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư 328/2016/TT-BTC , khoản 4 Điều 14 Thông tư 328/2016/TT-BTC , khoản 1 Điều 7 Thông tư 303/2016/TT-BTC .

Căn cứ vào quy định nêu trên, Phiếu thu tiền mẫu CTT41 do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn tại kho cơ quan thuế không còn giá trị sử dụng.

(3) Đối với biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B.

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC , Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn tại kho Cơ quan thuế không còn giá trị sử dụng.

(4) Đối với biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14:

Căn cứ tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC, biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14 hết giá trị sử dụng.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng báo cáo Tổng cục Thuế thực hiện thanh hủy theo quy định.

Ấn chỉ thuế gồm những gì?

Căn cứ tại Mục V Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2262/QĐ-TCT năm 2020 giải thích về ấn chỉ thuế bao gồm: các loại hóa đơn, các loại biên lai thuế, các loại biên lai phí, lệ phí, các loại ấn chỉ khác. Cụ thể:

-. Các loại hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng (bao gồm cả Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan), Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT, Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý được quản lý như hóa đơn, Các loại hóa đơn khác (tem, vé, thẻ,...).

- Biên lai thuế gồm: Biên lai thu thuế, biên lai thu tiền phạt (có mệnh giá, không có mệnh giá), chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; biên lai thu tiền, Tem thuốc lá sản xuất trong nước được quản lý trong ứng dụng Quản lý ấn chỉ như biên lai thuế.

- Biên lai phí, lệ phí gồm: Các loại biên lai phí, lệ phí không mệnh giá; các loại biên lai phí, lệ phí có mệnh giá; Tem rượu sản xuất trong nước được quản lý trong ứng dụng Quản lý ấn chỉ như biên lai phí, lệ phí.

- Ấn chỉ khác gồm: các loại tờ khai, sổ sách, báo cáo...

- Bán hóa đơn lẻ: Là việc cơ quan Thuế bán lẻ từng số hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh từ quyển hóa đơn do cơ quan thuế tạo, phát hành (bao gồm hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ; hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh và hộ, cá nhân kinh doanh có tài sản cho cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuê thuộc đối tượng được cơ quan thuế bán hóa đơn lẻ theo quy định).

- Cấp hóa đơn lẻ: là việc cơ quan Thuế cấp lẻ từng số hóa đơn cho hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước thuê và tổ chức không kinh doanh (bao gồm tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua và tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản) từ quyển hóa đơn do cơ quan thuế tạo, phát hành thuộc đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.

Nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp trong việc in ấn chỉ như thế nào?

Căn cứ tại tiểu mục 7 Mục I Phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2262/Đ-TCT năm 2020, nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp trong việc in ấn chỉ như sau:

(1) Vụ TVQT tại Tổng cục Thuế:

- Tham mưu về kỹ thuật: Mẫu ấn chỉ, giấy in, kích thước, kỹ thuật in, các biện pháp chống giả, kiểm tra chất lượng sản phẩm đã in.

- Tham mưu lãnh đạo tổ chức đấu thầu in các các loại ấn chỉ theo đúng quy định của Thủ tướng chính phủ và Bộ Tài chính; Dự thảo, trình Lãnh đạo Tổng cục ký hợp đồng in ấn chỉ.

- Thanh lý hợp đồng in ấn chỉ.

- Thanh toán tiền in ấn chỉ theo thoả thuận trong hợp đồng in đã ký.

- Thực hiện các nội dung chi liên quan đến công tác quản lý ấn chỉ được Lãnh đạo Tổng cục Thuế phê duyệt.

(2) Tại Cục Thuế:

- Văn phòng hoặc Phòng TV - QT - AC thực hiện:

+ Tham mưu lãnh đạo về kỹ thuật: Mẫu ấn chỉ cần in, giấy in, kích thước, kỹ thuật in, các biện pháp chống giả ...

+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm đã in.

+ Tham mưu lãnh đạo Cục Thuế tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu in các loại ấn chỉ theo đúng quy định.

+ Thương thảo, ký hợp đồng in và thanh toán tiền theo thoả thuận tại hợp đồng, thanh lý hợp đồng.

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN