Tin mới

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội – Kế toán Đức Minh.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội được quy định như thế nào? Các tiêu chí để trở thành doanh nghiệp xã hội theo...
Thủ tục đổi tên doanh nghiệp theo quy định pháp luật – Kế toán Đức Minh.
Thủ tục đổi tên doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Hồ sơ thay đổi tên công ty đầy đủ chuẩn nhất theo luật doanh...
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh – Kế toán Đức Minh.
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như thế nào? Các trường hợp và thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận hộ...
Thành lập doanh nghiệp sản xuất thuốc lá theo quy định pháp luật – Kế toán Đức Minh.
Thành lập doanh nghiệp sản xuất thuốc lá như thế nào? Hồ sơ thành lập như thế nào? Thủ tục thành lập ra sao? Pháp luật...
Doanh nghiệp chưa hoạt động có phải kê khai thuế? Kế toán Đức Minh.
Doanh nghiệp chưa hoạt động có phải kê khai thuế? Các loại báo cáo cần phải kê khai trong doanh nghiệp theo quy định...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Lợi nhuận kế toán trước thuế âm có ý nghĩa gì? Kế toán Đức Minh.

30/08/2023 02:56

Lợi nhuận kế toán trước thuế là chỉ số quan trọng trong đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị. Khi lợi nhuận kế toán trước thuế âm cho thấy doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ cần có các biện pháp tích cực để thay đổi. Trường hợp này doanh nghiệp được miễn nhiều loại thuế kế toán doanh nghiệp cần lưu ý. Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây nhé!

Lợi nhuận kế toán trước thuế âm có ý nghĩa gì? Kế toán Đức Minh.

1.Lợi nhuận kế toán trước thuế là gì?

Lợi nhuận kế toán trước thuế hay lợi nhuận trước thuế trong tiếng anh là Earning Before Interest and Tax và được viết tắt là EBIT. Lợi nhuận kế toán trước thuế là một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Lợi nhuận trước thuế cho biết tổng lợi nhuận tạo ra trong kỳ (chưa trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) là một chỉ tiêu quan trọng được đưa ra trong Báo cáo kết quả kinh doanh.

Thông qua lợi nhuận kế toán trước thuế các nhà quản trị sẽ tính toán được các chỉ tiêu quan trọng khác nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh và phát triển phù hợp, cân đối doanh thu và chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Lợi nhuận kế toán trước thuế thường được đánh giá thông qua các chỉ tiêu gồm:

(1) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu từ hoạt động bán hàng – Chi phí hàng bán – Chi phí hoạt động.

(2) Lợi nhuận từ hoạt động tài chính:

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính = Doanh thu từ hoạt động tài chính – Chi phí tài chính.

(3) Lợi nhuận từ các hoạt động khác:

Lợi nhuận từ các hoạt động khác = Thu nhập khác – Chi phí khác.

2.Lợi nhuận kế toán trước thuế cho biết điều gì?

Có 3 trường hợp lợi nhuận kế toán trước thuế, mỗi trường hợp tương ứng với mức độ đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh riêng của doanh nghiệp như sau:

(1) Lợi nhuận kế toán trước thuế lớn hơn 0 (EBIT > 0)

Khi EBIT > 0 cho thấy doanh nghiệp đang làm ăn có lãi. Doanh thu đem về đủ để bù đắp các khoản chi phí và có dư.

=> Doanh nghiệp cần có những kế hoạch mở rộng kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

(2) Lợi nhuận kế toán trước thuế bằng 0 (EBIT = 0)

Khi EBIT = 0 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không có lợi nhuận. Doanh thu chỉ vừa đủ bằng với các chi phí bỏ ra.

=> Khi đó doanh nghiệp xem xét thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc chuyển sang mô hình kinh doanh hiệu quả hơn, tận dụng tốt các khoản đầu tư.

(3) Lợi nhuận kế toán trước thuế nhỏ hơn 0 (EBIT < 0)

Khi EBIT < 0 cho thấy doanh nghiệp nào đang thua lỗ. Tổng doanh thu nhỏ hơn tổng chi phí đã bỏ ra. Doanh nghiệp sẽ không thể hoạt động nếu tình trạng này tiếp diễn trong thời gian dài.

=> Doanh nghiệp cần chuyển đổi phương thức hoạt động kinh doanh, có các biện pháp tích cực để cần cân nhắc thu hẹp hoạt động, cắt giảm chi phí hoặc chuyển hướng kinh doanh mặt hàng hoặc hoạt động trong lĩnh vực khác

3.Cách tính lợi nhuận trước thuế

Có hai cách tính lợi nhuận kế toán trước thuế thường được dùng. Tùy từng trường hợp doanh nghiệp có thể áp dụng 2 cách tính thuế để tính.

3.1.Tính lợi nhuận kế toán trước thuế dựa vào doanh thu và chi phí (tính theo chiều thuận)

Công thức tính:

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Ví dụ:

Năm 2022, Công ty A có tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng là 50.000 triệu đồng trong đó:

+ Giá vốn hàng bán là 1 triệu đồng/sản phẩm.

+ Tổng số sản phẩm đã bán là 20.000 sản phẩm.

+ Chi phí trả lương nhân viên là 1.000 triệu đồng.

+ Chi phí thuê mặt bằng và điện nước là 1.500 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế của công ty A trong năm 2022 là: 50.000 – 1 x 20.000 – 1.000 – 1.500 = 27.500 triệu đồng

3.2.Tính lợi nhuận kế toán trước thuế dựa vào lợi nhuận sau thuế và chi phí (tính theo chiều ngược)

Công thức tính như sau:

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Lợi nhuận sau thuế + Chi phí lãi vay + Thuế TNDN.

Ví dụ:

Năm 2022, Công ty A có lợi nhuận ròng là 25.000 triệu đồng. Trong đó:

Chi phí trả tiền lãi trong năm là 1.500 triệu đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phải đóng là 1.000 triệu đồng.

Vậy lợi nhuận kế toán trước thuế = 25.000 + 1.500 + 1.000 = 27.500 triệu đồng.

4.Lợi nhuận kế toán âm doanh nghiệp vẫn có thể phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên thực tế lợi nhuận kế toán trước thuế âm doanh nghiệp vẫn có thể phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do thuế TNDN được tính trên thu nhập tính thuế.
Cụ thể thuế thu nhập doanh nghiệp được tính như sau:

Thuế TNDN phải nộp = [Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)] x Thuế suất thuế TNDN.

Trong đó thu nhập tính thuế TNDN được tính như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định).

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác.

Theo đó ta có:

=> Trường hợp thu nhập tính thuế dương, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

=> Thu nhập tính thuế âm, doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp không phải nộp thuế TNDN chỉ khi thu nhập tính thuế âm hoặc bằng 0. Chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế âm không phản ánh được thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng âm do đó doanh nghiệp hoàn toàn vẫn có thể phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là một vài thông tin về lợi nhuận kế toán trước thuế âm, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đưa ra giải pháp và có những thay đổi kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Làm mềm lợi nhuận trong kế toán là gì? Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN