Tin mới

Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...
Tổng hợp các loại thuế kê khai theo tháng hiện nay 2024
Theo quy định hiện hành, người nộp thuế cần phải thực hiện kê khai các loại thuế theo tháng, quý, năm hoặc theo từng...
Bị bệnh nghề nghiệp được hưởng những chính sách gì? Kế toán Đức Minh.
Việc được hỗ trợ khi mắc bệnh là một phần quan trọng của chế độ bảo hiểm lao động và là điều mà bất cứ người lao động...
Thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào? Kế toán Đức Minh.
Thế nào là chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn? Thành lập chi nhánh công ty TNHH có gì khác? Cùng Kế toán Đức Minh...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Có phải nộp báo cáo tài chính bản cứng không? Kế toán Đức Minh.

20/06/2023 04:00

Hiện nay Báo cáo tài chính có thể nộp qua mạng một cách dễ dàng. Vậy DN có cần phải nộp bản cứng BCTC nữa hay không? Hãy cùng Kế toán Đức Minh giải đáp qua bài viết sau đây nhé!

Có phải nộp báo cáo tài chính bản cứng không? Kế toán Đức Minh.

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) là tài liệu quan trọng của doanh nghiệp phục vụ cho các hoạt động liên quan đến nộp thuế, quyết định quản trị kinh doanh của doanh nghiệp hay nhu cầu thông tin của các đối tượng khác… Theo Điều 3, Luật Kế toán 88/2015/QH13 quy định:

“Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán”
Báo cáo tài chính bao gồm các thông tin như: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; Các luồng tiền của doanh nghiệp/đơn vị…

Một bộ báo cáo tài chính thường gồm có các loại sau:

(1) Tờ khai quyết toán thuế (có thể bao gồm nhiều tờ khai thu nhập của công ty, cá nhân)

(2) Báo cáo tài chính:

+ Bảng cân đối kế toán (mẫu B01-DN)

+ Bảng kết quả hoạt động kinh tế, kinh doanh (mẫu B02-DN)

+ Bảng lưu chuyển tiền tệ (mẫu B03-DN)

+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính của công ty (mẫu B09-DN)

2. Có phải nộp báo cáo tài chính bản cứng không?

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đơn vị là tài liệu quan trọng dùng làm căn cứ tính tính thuế thu nhập doanh nghiệp các khoản thuế phải đóng khác. Doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính phục vụ cho việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dưới góc độ vĩ mô, từ đó góp phần điều tiết nền kinh tế một cách hiệu quả và hợp lý.
Bên cạnh đó, nộp BCTC giúp cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán đảm bảo sự trung thực, minh bạch khách quan của người kinh doanh.

2.1. Giải đáp có phải nộp báo cáo tài chính bản cứng không?

Hiện nay, việc nộp báo cáo tài chính chủ yếu dưới hình thức nộp online. Cách nộp này nhanh, tiết kiệm thời gian chi phí đồng thời giúp việc quản lý báo cáo tài chính của doanh nghiệp và cả cơ quan thuế trở nên hiệu quả hơn.

Việc nộp báo cáo tài chính bản cứng hay không sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị và địa phương. Tuy nhiên, đối với nhiều trường hợp doanh nghiệp, đơn vị sẽ bắt buộc nộp báo cáo tài chính dưới hình thức nộp online (bản mềm) theo quy định của cơ quan nhận báo cáo tài chính ở địa phương đó.

Báo cáo

Phương thức

Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính hợp nhất

1. Cơ quan (sở) tài chính

Bản cứng - nộp trực tiếp

v (*)

v

2. Cơ quan (cục) thống kê

Bản cứng - nộp trực tiếp

v

v

3. Cơ quan (cục) thuế

Bản scan - nộp online

v

v

4. Cơ quan (phòng) đăng ký kinh doanh hoặc ban quản lý khu công nghiệp khu chế xuất

Bản cứng - nộp trực tiếp (**)

v

v

5. Doanh nghiệp cấp trên

Tùy yêu cầu

v

v

6. Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán

Bản cứng - nộp trực tiếp

 

v (***)

Cơ sở pháp lý

 

Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Thông tư số 202/2014/TT-BTC


 

Lưu ý:

(*) Chỉ áp dụng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
(**) Tại một số địa phương, Cục thuế và phòng đăng ký kinh doanh không nhận bản cứng của báo các theo Điều 18, Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin do Bộ kế hoạch và Đầu tư-Bộ tài chính ban hành.

(***) Công ty đại chúng tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ phải nộp Báo cáo tài chính hợp nhất cho Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước và sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết.

Bên cạnh phương thức nộp báo cáo tài chính thì doanh nghiệp, đơn vị cũng cần lưu ý đến nơi nhận báo cáo theo kỳ lập. Cụ thể được thể hiện trong bảng sau:

Các loại doanh nghiệp

 

Kỳ lập báo cáo

Nơi nhận báo cáo

Cơ quan tài chính (1)

Cơ quan Thuế (2)

Cơ quan Thống kê

DN cấp trên (3)

Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Doanh nghiệp Nhà nước

Quý, Năm

x

x

x

x

x

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm

x

x

x

x

x

3. Các loại doanh nghiệp khác

Năm

 

x

x

x

x

 

Căn cứ theo loại hình doanh nghiệp, loại báo cáo tài chính và yêu cầu của từng nơi nhận báo cáo mà phương thức nộp BCTC sẽ khác nhau. Doanh nghiệp, đơn vị lưu ý để có cách nộp cho phù hợp.

2.2. Thời gian nộp báo cáo tài chính

Thời gian nộp BCTC được quy định khác nhau với từng loại hình doanh nghiệp và từng loại báo cáo. Căn cứ theo Điều 109, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Điều 80, Thông tư 133/2016/TT-BTC thì thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

a.Đối với báo cáo tài chính năm:

-Đối với doanh nghiệp nhà nước:

+ Thời hạn nộp chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

+ Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước thời hạn nộp chậm nhất là 90 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Ví dụ: Kỳ kế toán năm 2022 là ngày 01/01/2022-31/12/2022 thì thời hạn nộp báo cáo tài chính của năm 2022 là 30/1/2023 và 31/3/2023.

-Đối với các loại doanh nghiệp khác:

+ Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

+ Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Ví dụ:

Kỳ kế toán năm 2022 là ngày 01/01/2022 - 31/12/2022 thì: Thời hạn nộp BCTC của năm 2022 là ngày 30/1/2023 (đối với DNTN và CTHD) và ngày 31/3/2023.
-Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa:

+ Phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

Ví dụ: Kỳ kế toán năm 2022 là ngày 01/01/2022-31/12/2022 thì thời hạn nộp báo cáo tài chính của năm 2022 là 31/3/2023.

b.Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý

+ Thời hạn nộp BCTC quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Tại sao doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính qua mạng được? Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN