Tin mới

Hệ thống thuedientu bị lỗi, có được gia hạn nộp thuế không?
Trong trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn) bị lỗi trong ngày cuối cùng của thời...
Hướng dẫn về lập hóa đơn hàng tặng không thu tiền
Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, việc áp dụng các chương trình khuyến mại đã trở thành một yếu tố...
Khi nào cá nhân phải tự quyết toán thuế TNCN?
Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, Công văn...
Thu nhập ròng là gì? Chia sẻ cách tính thu nhập ròng
Thu nhập ròng là khái niệm quan trọng trong kinh doanh và sản xuất của một doanh nghiệp. Vậy thu nhập ròng là gì và ý...
Thuế môn bài có là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?
Căn cứ tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về các khoản chi...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Trường hợp hóa đơn đầu vào kê khai muộn và những điểm cần lưu ý – Kế toán Đức Minh.

28/02/2023 10:42

Tình trạng hóa đơn đầu vào kê khai muộn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, đơn vị. Tuy nhiên, đa số không ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp nếu kịp thời kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra. Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh sẽ lưu ý giúp bạn đọc những trường hợp hóa đơn đầu vào kê khai muộn nhé!

Trường hợp hóa đơn đầu vào kê khai muộn và những điểm cần lưu ý – Kế toán Đức Minh.

1.Thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào

Kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích kê khai thuế và để khấu trừ thuế đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp. Thời hạn kê khai thuế được thực hiện theo quy định của Pháp luật về kê khai thuế do Bộ tài chính quy định.
Căn cứ theo Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT- BTC ban hành ngày 31/12/2013 về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào quy định như sau:
“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”
Theo quy định trên, thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào được thực hiện trong kỳ tính thuế. Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện kê khai sót hóa đơn đầu vào thì được khai bổ sung. Trường hợp này được coi là trường hợp hóa đơn đầu vào kê khai muộn.
Kế toán không kê khai hóa đơn đầu vào dẫn đến việc không được khấu trừ thuế. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp kế toán có thể kê khai bổ sung vào kỳ sau để được khấu trừ thuế nhưng phải thực hiện trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

2.Hóa đơn đầu kê khai muộn thì kê khai bổ sung như thế nào

Theo hướng dẫn tại Công văn số 414/TCT-KK hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế ngày 23/11/2015 thì kể từ khi phát hiện kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, người nộp thuế có thể kê khai bổ sung vào bất cứ lúc nào cùng với việc kê khai thuế.

2.1.Thời gian kê khai bổ sung hóa đơn

Theo hướng dẫn tại Công văn số 414/TCT-KK thì căn cứ vào Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung.

+ Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

+ Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Như vậy thời gian kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào để khai thuế không giới hạn, tuy nhiên phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

2.2.Kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào

Hóa đơn đầu vào kê khai muộn sẽ thực hiện kê khai bổ sung tại các kỳ tính thuế tiếp theo. Quy trình thực hiện kê khai bổ sung như sau:

+ Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK) của Tổng cục thuế

+ Bước 2: Lựa chọn “Thuế giá trị gia tăng”, sau đó chọn “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

+ Bước 3: Lựa chọn kỳ kê khai phù hợp rồi tiến hành thực hiện kê khai tương tự như cách lập tờ khai thuế GTGT thông thường.

Sau khi thực hiện các bước việc kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào cũng chính thức hoàn tất.
Lưu ý:
Người nộp thuế nộp 01 tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Lần đầu” của kỳ tính thuế tháng 07/2022 vào ngày 20/8/2022. Ngày 25/8/2022 người nộp thuế nộp tờ khai 01/GTGT có đánh dấu “Bổ sung lần thứ 1” của kỳ tính thuế tháng 07/2022 để Điều chỉnh, bổ sung cho tờ khai 01/GTGT nộp ngày 20/8/2022 thì tờ khai nộp ngày 25/8/2022 được gọi là HSKT bổ sung lần thứ nhất của kỳ tính thuế tháng 07/2022.

3.Những điểm cần lưu ý khi kê khai hóa đơn đầu vào

Khi kê khai thuế hóa đơn đầu vào doanh nghiệp, đơn vị cần lưu ý xác thời hạn cuối kê khai thuế, kê khai bổ sung hóa đơn ngay khi phát hiện kê khai thiếu.

3.1.Xác định thời hạn kê khai thuế

Doanh nghiệp cần kê khai hóa đơn đầu vào theo quy định kê khai thuế. Thời hạn kê khai thuế được thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 cụ thể như sau:
Trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Ví dụ: hạn cuối khai thuế GTGT tháng 8/2022 là ngày 20/08/2022.
Trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Ví dụ: Ngày 31/10/2022 là thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng của quý III/2022.
Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
Ví dụ: Doanh nghiệp phát sinh thanh toán cho nhà thầu nước ngoài ngày 15/08/2022 thì thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu nước ngoài (không phát sinh thường xuyên) là ngày 24/08/2022.

3.2.Kê khai hóa đơn đầu vào bổ sung sau thời điểm thanh tra không được hoàn thuế

Hóa đơn đầu vào là căn cứ để khấu trừ thuế. Tuy nhiên kê khai hóa đơn đầu vào trước thời điểm Cơ quan thuế hoặc Cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì việc bổ sung hóa đơn nhằm mục đích khấu trừ thuế mới có hiệu lực. Trong trường hợp kê khai bổ sung sau thời điểm công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thì sẽ không được khấu trừ thuế.
Ví dụ:
Công ty X phát sinh số hóa đơn đầu vào năm 2020 là 300 hóa đơn. Tuy nhiên, ngày 20/10/2021, Cơ quan thuế có quyết định kiểm tra sau hoàn thuế GTGT tại Công ty X để kiểm tra thuế và ngày quyết định kiểm tra là ngày 15/11/2021. Nhưng đến ngày 28/10/2021 công ty kê khai khấu trừ 20 hóa đơn bỏ sót năm 2020 do đó 20 hóa đơn kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT.
Như vậy hóa đơn đầu vào kê khai muộn vẫn có thể kê khai bổ sung để được khấu trừ thuế tuy nhiên doanh nghiệp lưu ý cần kê khai bổ sung ngay khi phát hiện sai sót và kê khai trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Quy định lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào – Kế toán Đức Minh

>>> Hóa đơn đầu vào của công ty vận tải và những điểm cần lưu ý – Kế toán Đức Minh.

>>> Cách theo dõi hóa đơn đầu ra - đầu vào hiệu quả - Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN