Tin mới

Cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân kê khống chi phí lương
Ngày 19/4/2024, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn 2710/CTDON-TTHT cảnh báo hành vi lợi dụng thông tin cá nhân...
Chữ ký số là gì? Hướng dẫn ký hợp đồng bằng chữ ký số
Bước cuối cùng của giao kết hợp đồng điện tử là ký hợp đồng. Tuy nhiên, tùy vào thỏa thuận sử dụng loại chữ ký nào mà...
Có được hoàn trả chi phí khám bệnh khi khám dịch vụ do quên mang thẻ BHYT? Kế toán Đức Minh.
Có được hoàn trả chi phí khám bệnh khi khám dịch vụ do quên mang thẻ BHYT? Để có thể tìm hiểu cụ thể về việc là có được...
Đang chữa bệnh mà thẻ bảo hiểm y tế hết hạn có được hưởng BHYT? Kế toán Đức Minh.
Khi đang trong quá trình chữa bệnh mà thẻ bảo hiểm y tế của bạn hết hạn, có thể bạn sẽ tự đặt ra câu hỏi liệu bạn có...
Mất tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội có được phép xin cấp lại hay không? Kế toán Đức Minh.
Nếu như trường hợp không may làm mất bìa sổ Bảo hiểm xã hội thì có được phép xin cấp lại hay không? Cùng Kế toán Đức...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Tài sản lưu động là gì? Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định? Kế toán Đức Minh.

17/01/2023 01:20

Tài sản lưu động là gì? Cùng Kế toán Đức Minh phân biệt cụ thể về tài sản lưu động và tài sản cố định chi tiết theo từng tiêu chí nhé!

Tài sản lưu động là gì? Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định? Kế toán Đức Minh.

1.Tài sản lưu động là gì?

Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan chưa có quy định về tài sản lưu động.

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Lưu động là không ở nguyên một chỗ mà luôn luôn di chuyển.

Tài sản lưu động (current assets) là những tài sản ngắn hạn và những tài sản thường xuyên luân chuyển trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tài sản lưu động được thể hiện ở các bộ phận bao gồm có tiền mặt, các chứng khoán thanh khoản cao, hiện vật (vật tư, hàng hóa), các khoản nợ phải thu ngắn hạn. Các đối tượng lao động trên chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm.

2.Đặc điểm tài sản lưu động

Tài sản lưu động tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh và trong quá trình đó hình thái vật chất của nó liên tục biến đổi

Sự thay đổi hình thái thường xuyên được mô tả theo một chu kỳ khép kín: Tiền → Nguyên vật liệu → Bán thành phẩm → Thành phẩm → Tiền (T - H - T')

Giá trị của tài sản lưu động chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sử dụng của sản phẩm mới, được thu hồi hoàn toàn một lần sau khi sản phẩm được thanh toán.

3.Phân loại tài sản lưu động

a.Phân loại theo lĩnh vực

Trong các doanh nghiệp, người ta thường chia tài sản lưu động thành hai bộ phận:

+ Tài sản lưu động sản xuất: gồm một bộ phận là những vật tư dự trữ để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục như nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu...và một bộ phận là những sản phẩm đang trong quá trình sản xuất như: sản phẩm dở dang, bán thành phẩm...

+ Tài sản lưu động lưu thông: là những tài sản lưu động nằm trong quá trình lưu thông của doanh nghiệp như thành phẩm trong kho chờ tiêu thụ, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán, chi phí trả trước...

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các tài sản lưu thông luôn vận động, thay thế và chuyển hóa lẫn nhau, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục.

 

b.Phân loại theo đặc điểm kinh tế và khả năng chuyển đổi (Phân loại theo thanh khoản)

- Tiền: Tài sản lưu động gồm tất cả tiền mặt có trong quỹ, tiền ở tài khoản ngân hàng và tiền đang chuyển. Lưu ý ở đây không phải chỉ có tiền mặt mà còn bao gồm:

+ Tiền gửi ngân hàng

+ Tiền trong thanh toán

+ Tiền dưới dạng séc các loại

+ Tiền trong thẻ tín dụng và các loại thẻ ATM

- Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý: Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý thuộc nhóm tài sản đặc biệt chủ yếu dùng vào mục đích dự trữ. Nhưng trong một số ngành như ngân hàng, bảo hiểm, tài chính thì giá trị vàng, bạc, kim cương, đá quý, kim khí quý...rất lớn

- Những tài sản tương đương tiền

Đây là nhóm bao gồm các tài sản có khả năng chuyển đổi cao nghĩa là nó dễ bán và dễ chuyển đổi thành tiền khi cần. Nhưng không phải toàn bộ các loại chứng khoán đều thuộc nhóm này. Những chứng khoán ngắn hạn dễ bán mới được gọi là tài sản lưu động thuộc nhóm này.

Bên cạnh đó những giấy tờ thương mại ngắn hạn được đảm bảo độ an toàn cao cũng thuộc nhóm này. Ví dụ: kỳ phiếu thương mại, hối phiếu ngân hàng, bộ chứng từ hoàn chỉnh...

- Chi phí trả trước: Chi phí trả trước gồm những khoản tiền công ty đã chi trả trước cho người bán, nhà cung cấp hoặc đối tượng khác. Một số khoản trả trước có mức độ rủi ro cao do phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khó dự đoán.

- Các khoản phải thu: Các khoản phải thu là tài sản rất quan trọng của doanh nghiệp nhất là công ty kinh doanh thương mại hoặc mua bán hàng hóa. Hoạt động mua bán giữa các bên phát sinh các khoản tín dụng thương mại. Thực tế các khoản phải thu gồm nhiều mục khác nhau tùy vào tính chất quan hệ mua bán, quan hệ hợp đồng.

- Hàng hóa vật tư: Hàng hóa vật tư được theo dõi trong một mục gọi là hàng tồn kho. Hàng tồn kho ở đây không có nghĩa là hàng dư không bán được. Mà nó còn bao gồm cả những nguyên vật liệu đang tồn trong kho, xưởng hoặc quầy hàng. Bao gồm nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, vật liệu bổ trợ, thành phẩm...

- Các chi phí chờ phân bổ: Thực tế một khối lượng nguyên vật liệu và khoản chi phí phát sinh nhưng chưa thể được phân bổ vào giá thành sản phẩm hay dịch vụ. Các khoản này được đưa vào giá thành trong khoản thời gian phù hợp.

c.Phân loại theo phương thức quản lý

Có thể chia tài sản lưu động của doanh nghiệp thành 02 loại, đó là:

+ Tài sản lưu động thường xuyên: là những tài sản lưu động mà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên trong hoạt động của mình. Bao gồm: tài sản lưu động trong sản xuất, hàng hóa, thành phẩm chờ bán, tiền mặt.

+ Tài sản lưu động tạm thời: là những tài sản lưu động chỉ phát sinh nhu cầu sử dụng trong quá trình kinh doanh tại một số điểm, ngắn hạn, không có quy luật. Do đó, thường không có căn cứ để tính toán định mức và cũng không cần thiết phải xác định định mức mà tùy vào thời điểm phát sinh và loại tài sản phát sinh và thanh toán cho hợp lý.

Ví dụ: các khoản nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi, các loại tiền phạt, tiền bồi thường chưa thu được....

4.Phân biệt Tài sản lưu động và Tài sản cố định

 

Tài sản lưu động

Tài sản cố định

Khái niệm

Là những tư liệu lao động )nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu...) chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm.

Là tư liệu lao động chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn (ở Việt Nam hiện nay quy định từ 30 triệu đồng trở lên) và dùng được vào nhiều chu kỳ sản xuất

Mục đích

Được giữ với mục đích bán lại

Tiếp tục sử dụng và tạo ra thu nhập

Thời gian tổ chức

Dưới 1 năm

Hơn 1 năm

Chu kỳ sản xuất

Tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh

Tham gia vào nhiều quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Hình thái vật chất

Liên tục biến đổi

Không thay đổi cho đến khi bị hư hỏng hoàn toàn

Luân chuyển về mặt giá trị

Chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sử dụng của sản phẩm mới, được thu hồi hoàn toàn một lần sau khi sản phẩm được thanh toán

Được luận chuyển dần, từng phần vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh

Quy đổi về tiền mặt

Dễ thực hiện, có thể được chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức

Không thể thực hiện một cách dễ dàng

Nguồn vốn đầu tư

Đòi hỏi nguồn tài chính ngắn hạn để mua lại

Đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn, nguồn vốn dài hạn

Lợi nhuận khi bán tài sản

Khi công ty bán tài sản lưu động, lợi nhuận thu được hoặc thua lỗ có tính chất kinh doanh

Khi công ty bán tài sản cố định, lợi nhuận thu được lãi hoặc lỗ vốn công ty

Ví dụ

Hàng tồn kho, các khoản vay và ứng trước ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, tiền, chứng khoán có thể bán được, chi phí trả trước...

Đất đai, nhà cửa, nhà máy, máy tính, máy móc, xe cộ, tài sản cho thuê, đồ đạc, bản quyền, bằng sáng chế, thiện chí...

 

5.Vai trò của tài sản lưu động trong doanh nghiệp

+ Việc đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời tài sản lưu động giúp hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành liên tục không bị ngắt quãng, gián đoạn, tránh tồn đọng. Từ đó, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, làm tăng lợi nhuận.

+ Kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Hướng dẫn kiểm tra các tài khoản mục tài sản lưu động và tài sản dài hạn trên BCTC ( Phần 1)

>>> Phân biệt tài sản cố định và công cụ dụng cụ - Kế toán Đức Minh

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-MsLe-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN