Tin mới

Đề xuất trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết
Cùng tìm hiểu các trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết ở bài viết sau. Hiện nay, điểm d khoản 2...
Hóa đơn xăng dầu có bắt buộc ghi biển số xe không?
Thời gian gần đây có thông tin về việc hóa đơn xăng dầu phải ghi biển số xe. Vậy theo quy định, hóa đơn xăng dầu có bắt...
Hao mòn và khấu hao tài sản cố định khác nhau như thế nào?
Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về hao mòn vô hình là sự giảm dần thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định mà...
Doanh nghiệp nào không cần lập Báo cáo tài chính?
Hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp Báo cáo tài chính, tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Vậy, doanh nghiệp nào...
Những hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
Khi có quyết định giải thể doanh nghiệp thì không được thực hiện các hoạt động nào? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu chi...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Doanh nghiệp cần làm 07 công việc nhân sự, kế toán trong tháng 12/2022 – Kế toán Đức Minh.

05/12/2022 02:09

Trong tháng 12 này, doanh nghiệp cần lưu ý những công việc nhân sự, kế toán nào? Cùng Kế toán Đức Minh ghi chú lại trong bài viết sau đây nhé!

Doanh nghiệp cần làm 07 công việc nhân sự, kế toán trong tháng 12/2022 – Kế toán Đức Minh.

1.Khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng

Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng, doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế GTGT cho tháng 11 chậm nhất là vào ngày 20/12/2022 (căn cứ điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Hồ sơ khai thuế bao gồm:

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT tháng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

- Tính thuế theo phương pháp khấu trừ: áp dụng Mẫu 01/GTGT;

- Tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế: áp dụng Mẫu 02/GTGT;

- Tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng: áp dụng Mẫu 05/GTGT.

- Tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT (áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý): áp dụng Mẫu 03/GTGT;

- Tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: áp dụng Mẫu 04/GTGT.

Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thì chưa phải nộp tờ khai và tiền thuế giá trị gia tăng trong tháng 12 này.

2.Khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng

Nếu doanh nghiệp trả thu nhập là tiền lương, tiền công (và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác) cho người lao động mà có phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN trong tháng 11 thì sẽ phải kê khai và nộp thuế TNCN thay cho người lao động theo tháng.

Trừ trường hợp doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo quý và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý thì chưa cần phải nộp hồ sơ khai thuế trong tháng 9 này.

(Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP)

Việc khai và nộp thuế TNCN được tiến hành như sau:

a.Hồ sơ khai thuế

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

b.Thời hạn khai và nộp tiền thuế

Hạn chót để doanh nghiệp nộp tờ khai thuế và tiền thuế TNCN là vào ngày 20/12 (Thứ ba).

3.Khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Trừ trường hợp thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc theo từng lần phát sinh; hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ áp dụng nộp thuế theo phương pháp khoán sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế theo năm cho năm 2023, cụ thể như sau:

a.Hồ sơ khai thuế khoán

Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Mẫu số 01/CNKD (ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC).

b.Thời hạn nộp hồ sơ

Chậm nhất là ngày 15/12/2022 (Thứ năm), trừ trường hợp hộ kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

c.Thời hạn nộp tiền thuế

Theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

(Căn cứ Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC và điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)

4.Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có) hằng tháng

Nếu trong tháng 11, doanh nghiệp/hộ kinh doanh có tăng hoặc giảm số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp/hộ kinh doanh thì phải thông báo tình hình biến động lao động cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính theo Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) trước ngày 03/12/2022 (Thứ bảy).

Bên cạnh đó, trường hợp trong tháng 12, doanh nghiệp/hộ kinh doanh giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH)

5.Báo cáo sử dụng lao động hằng năm

Trước ngày 05/12/2022, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP) và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp không thể báo cáo qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện để theo dõi.

 (Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP)

6.Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 12/2022

Tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho tháng 11 được doanh nghiệp trích nộp như sau:

- Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) phải trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, cụ thể là ngày 31/12 (Thứ bảy).

- Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

(Căn cứ Điều 7, Điều 17 và Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

7.Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 12/2022

Doanh nghiệp tiến hành trích nộp kinh phí công đoàn tháng 12 như sau:

- Kinh phí công đoàn được trích đóng một lần vào mỗi tháng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, tức là hạn chót đóng sẽ rơi vào ngày 31/12/2022 (Thứ bảy).

- Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Trong đó, quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

(Căn cứ Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP)

Lưu ý: Trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan tiếp nhận, nếu ngày cuối cùng của thời hạn rơi vào ngày nghỉ hằng tuần thì doanh nghiệp có thể nộp vào ngày làm việc tiếp theo.

Như vậy: doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần thực hiện đầy đủ các công việc nhân sự, kế toán cho tháng 12 nêu trên để tránh việc bị xử phạt vi phạm hành chính không đáng có.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Có bắt buộc bàn giao công việc khi nghỉ việc? Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN