Tin mới

Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...
Tổng hợp các loại thuế kê khai theo tháng hiện nay 2024
Theo quy định hiện hành, người nộp thuế cần phải thực hiện kê khai các loại thuế theo tháng, quý, năm hoặc theo từng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Toàn bộ quy định về nghỉ hưu trước tuổi mới nhất – Kế toán Đức Minh.

04/11/2022 11:36

Những vấn đề liên quan đến nghỉ hưu trước tuổi cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Nhiều trường hợp người lao động vẫn được giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng dù chưa đến tuổi nghỉ hưu. Vậy người lao động nghỉ hưu trước tuổi cần có điều kiện gì và hưởng chế độ cụ thể như thế nào? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu toàn bộ quy định về nghỉ hưu trước tuổi mới nhất hiện nay nha!

Toàn bộ quy định về nghỉ hưu trước tuổi mới nhất – Kế toán Đức Minh.

1.Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi mới nhất

Căn cứ Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, sửa đổi bổ sung Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi nếu đáp ứng được đủ các điều kiện sau:

+ Có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên.

+ Có thêm một trong các điều kiện sau:

- Được nghỉ hưu sớm 05 năm so với tuổi quy định:

Nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Có đủ 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

+ Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

+ Người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

- Được nghỉ hưu sớm 10 năm so với tuổi quy định:

Nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+Công an, bộ đội có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

- Được nghỉ hưu luôn mà không xét đến tuổi:

Nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2.Cách tính lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, dù nghỉ hưu trước tuổi hay đủ tuổi thì lương hưu của người lao động đều được tính theo công thức sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương đóng BHXHD

Trong đó:

* Tỷ lệ hưởng lương hưu được xác định như sau:

- Lao động nữ được hưởng:

+ Đóng BHXH 15 năm tính hưởng 45%.

+ Sau đó, cứ mỗi thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%.

- Lao động nam được hưởng:

+ Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: Đóng BHXH 20 năm tính hưởng 45%.

+ Sau đó, cứ mỗi thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%.

- Mức hưởng lương hưu tối đa là 75%.

- Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động: Bị trừ tỷ lệ hưởng:

+ Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2%.

+ Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có tháng lẻ:

Lẻ dưới 6 tháng: Không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu.

Lẻ từ 6 tháng trở lên: Giảm 1%.

- Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi còn lại: Được giữ nguyên tỷ lệ hưởng.

3.Thủ tục giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ Thông tư số 56/2017/TT-BYT và Quyết định số 2968/QĐ-BYT, thủ tục giám định sức khỏe để nghỉ hưu sớm được thực hiện như sau:

a.Hồ sơ khám giám định:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Giấy đề nghị khám giám định.

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy tờ sau:

+ Tóm tắt hồ sơ bệnh án;

+ Giấy xác nhận khuyết tật;

+ Giấy ra viện;

+ Sổ khám bệnh;

+ Bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

+ Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động nếu đã được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

- Một trong các giấy tờ có ảnh sau:

+ Chứng minh nhân dân;

+ Căn cước công dân;

+ Hộ chiếu còn hiệu lực.

b.Nơi nộp

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh nơi người lao động đang làm việc hoặc cư trú.

c.Thời gian giải quyết

Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định. Nếu không khám giám định, trong 10 ngày làm việc, phải trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do.

Trong 10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận, cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa.

4.Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ Mục 1.2.2 Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH năm 2019, để nghỉ hưu trước tuổi khi đủ điều kiện, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau:

a.Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp

- Sổ BHXH.

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

- Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (trường hợp đã có biên bản giám định để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm khả năng lao động 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

b.Trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng BHXH

- Sổ BHXH.

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 14-HSB.

- Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (trường hợp đã có biên bản giám định để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm khả năng lao động 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa (trường hợp thanh toán phí giám định y khoa).

c.Trường hợp có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện để hưởng lương

- Bản chính Quyết định hoặc bản chính Giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu;

- Trường hợp bị mất giấy tờ trên thì có thêm bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB) nêu rõ lý do bị mất.

- Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (trường hợp đã có biên bản giám định để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm khả năng lao động 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa (trường hợp thanh toán phí giám định y khoa).

5.Thủ tục hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BHXH năm 2019, việc đề nghị hưởng lương hưu của người lao động sẽ được chính người đó hoặc người sử dụng lao động thực hiện. Các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

- Đối với người lao động đang đóng BHXH: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi đang đóng BHXH .

- Các trường hợp khác: Nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú.

Thời hạn nộp: Trong 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu.

Bước 3: Nhận lương hưu.

Thời gian giải quyết: Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Người lao động nhận hồ sơ giải quyết từ doanh nghiệp hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua bưu điện.

Lương hưu được chi trả theo một trong các cách sau:

+ Thông qua tài khoản cá nhân.

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Thông qua người được ủy quyền hợp pháp.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Cách tính lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi – Kế toán Đức Minh.

>>> Th tc kéo dài thi gian công tác vi viên chc ngh hưu tui cao hơn Kế toán Đức Minh.

>>> Những quy định mới về tuổi nghỉ hưu, tiền lương, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 15/8/2022? Kế toán Đức Minh.

>>> Đóng đủ 20 năm BHXH, nên nghỉ chờ hưu hay đóng tiếp? - KTĐM

 

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN