Tin mới

Tạm Ngừng Kinh Doanh Có Bị Thanh Tra Thuế
Tạm ngừng kinh doanh có bị thanh tra thuế không? Điều kiện tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam? Nguyên tắc kiểm tra,...
Thanh Tra Thuế Kiểm Tra Những Gì?
Thanh Tra Thuế Kiểm Tra Những Gì? Những điều cần biết về kiểm tra, thanh tra thuế? Những hồ sơ cần chuẩn bị, những lưu...
Hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT đối với công trình xây dựng hoàn thành vào năm 2022 nhưng lập hóa đơn từ 2023
Tổng cục Thuế hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT 8% đối với công trình xây dụng hoàn thành vào năm 2022 nhưng lập hóa đơn...
Thời gian bảo hành đối với thiết bị kiểm tra hóa đơn, biên lai của ngành Thuế tối thiểu là bao nhiêu năm?
Thời gian bảo hành đối với thiết bị kiểm tra hóa đơn, biên lai của ngành Thuế tối thiểu là bao nhiêu năm? Định mức...
Hướng dẫn trường hợp hóa đơn điều chỉnh không phải gửi mẫu 04/SS? Xử lý sai sót đối với PXK kiêm vận chuyển nội bộ ra sao?
Xử lý như thế nào trước các trường hợp xuất, viết hóa đơn điện tử bị sai tại Nghị Định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Các công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 09.2022 – Kế toán Đức Minh.

31/08/2022 04:32

Mỗi tháng luôn có những công việc cần thiết mà chúng ta cần phải lưu ý hoàn thành. Bài viết sau đây Kế toán Đức Minh sẽ nêu những công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 09.2022 như sau:

Các công việc nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 09.2022 – Kế toán Đức Minh.

1.Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

a.Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng trừ trường hợp:

- Kê khai thuế GTGT theo quý:

+ Thuế GTGT đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

+ Người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh và lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Nếu đáp ứng đủ điều kiện khai thuế theo quý và có văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế sang khai theo quý đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế có thể chuyển từ khai thuế theo tháng sang khai theo quý.

- Kê khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh:

+ Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (áp dụng trong trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng không phải nộp hồ sơ khai thuế quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hoặc người nộp thuế khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng).

+ Đối với thuế GTGT không phát sinh thường xuyên của người nộp thuế áp dụng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng; trừ trường hợp trong tháng phát sinh nhiều lần thì được khai theo tháng.

(Căn cứ Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

b.Hồ sơ khai thuế

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT tháng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

- Tính thuế theo phương pháp khấu trừ: áp dụng Mẫu 01/GTGT;

- Tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế: áp dụng Mẫu 02/GTGT;

- Tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng: áp dụng Mẫu 05/GTGT.

- Tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT (áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý): áp dụng Mẫu 03/GTGT;

- Tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: áp dụng Mẫu 04/GTGT.

c.Thời hạn nộp hồ sơ

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT (điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019).

Như vậy, hạn chót để doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho tháng 8 là ngày 20/9/2022.

2.Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng

a.Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp có phát sinh việc chi trả tiền lương, tiền công (và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác) cho người lao động trong tháng 8 thì sẽ phải kê khai thuế TNCN thay cho người lao động theo tháng.

Trừ trường hợp doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo quý và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý thì chưa cần phải nộp hồ sơ khai thuế trong tháng 9.

b.Hồ sơ khai thuế

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

c.Thời hạn nộp hồ sơ

Hạn chót để doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNCN là vào ngày 20/9/2022 (Thứ ba).

3.Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có) hàng tháng

Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, công việc nhân sự mà doanh nghiệp cần tiến hành trong tháng 9/2022 bao gồm:

- Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 8: doanh nghiệp phải thông báo về số lao động làm việc tại doanh nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính theo Mẫu số 28 (ban hành kèm theo Thông tư này) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập.

- Trong quá trình hoạt động: Trong tháng 8, nếu doanh nghiệp tăng hoặc giảm số lượng lao động thì phải thông báo tình hình biến động lao động theo Mẫu số 29 (ban hành kèm theo Thông tư này) cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính trước ngày 03/9/2022. Ngược lại, nếu trong tháng 8 này, số lượng lao động của doanh nghiệp không thay đổi thì doanh nghiệp không cần tiến hành thông báo.

- Trường hợp trong tháng 9, doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

4.Trích nộp tiền đóng bảo hiểm cho người lao động tháng 9/2022

Doanh nghiệp tiến hành trích nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho tháng 9 như sau:

- Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) phải trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Hạn chót nộp tiền trích đóng bảo hiểm là ngày cuối cùng của tháng, cụ thể là ngày 30/9.

- Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

(Căn cứ Điều 7, Điều 17 và Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

5.Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 9/2022

Căn cứ quy định tại Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn tháng 9 như sau:

- Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, tức là hạn chót đóng sẽ vào ngày cuối cùng của tháng (ngày 30/9/2022).

- Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Trong đó, quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

Như vậy, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các công việc nhân sự, kế toán trong tháng 9 nêu trên để tránh việc bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Mức lương cơ sở 2022 với công chức, viên chức là bao nhiêu? Kế toán Đức Minh.

>>> Có được ký kết nhiều HĐLĐ xác định thời hạn liên tục không? Mức xử phạt nếu ký kết HĐ không đúng? Kế toán Đức Minh.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN