Tin mới

Địa điểm kinh doanh có bắt buộc đăng ký mã số thuế không? Kế toán Đức Minh.
Mã số thuế là một mã số định danh duy nhất được cấp cho doanh nghiệp, bao gồm cả địa điểm kinh doanh, để xác định và...
Doanh nghiệp có cần có 02 mã số thuế hay không? Kế toán Đức Minh.
Quy định về việc cấp mã số thuế cho doanh nghiệp có thể phức tạp và đa dạng, và điều này thường phụ thuộc vào loại hình...
Nghĩa vụ phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế? Kế toán Đức Minh.
Nghĩa vụ phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế? Để có nghĩa vụ phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu...
4 chính sách mới quan trọng về thuế dự kiến sắp ban hành
Sắp tới đây, sẽ có tới 04 chính sách mới quan trọng về thuế dự kiến sắp ban hành. Vậy đó cụ thể gồm những chính sách...
Trường hợp nào thuế phong tỏa tài khoản ngân hàng? Quy trình ra sao?
Hiện nay, để đảm bảo tiền thuế được nộp vào ngân sách nhà nước đúng và đầy đủ, cơ quan thuế có thể áp dụng biện pháp...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Kinh nghiệm xử lý thuế trong DN Vận tải - kế toán Đức Minh

24/06/2021 03:18

Trong bài viết ngày hôm nay Đức Minh sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề " Kế toán doanh nghiệp vận tải " hầu hết kế toán vận tải đều LÀM THIẾU hoặc làm SƠ SÀI các phần chi phí CẦN PHẢI CHI TIẾT quan trọng dưới đây dẫn đến khi quyết toán gặp phải rất nhiều rủi ro: PHẠT - TRUY THU thêm rất nhiều tiền thuế TNDN, GTGT.......

Kinh nghiệm xử lý thuế trong DN Vận tải - kế toán Đức Minh

Nay Đức Minh xin phép được chia sẻ 1 số chú ý trọng tâm cho các bạn kế toán tham khảo.

  1. Vấn Đề Chi Phí - Nan Giải Và Dễ Bị Gạt Nhất.

Chi phí Kinh Doanh chính trong DN vận tải bao gồm 3 loại chính:

+ Chi phí NGUYÊN VẬT LIỆU

+ Chi phí NHÂN CÔNG

+ Chi phí SẢN XUẤT CHUNG.

*) Đối với chi phí NGUYÊN VẬT LIỆU bao gồm:

Chi phí nhiên liệu và tất cả các hóa đơn liên quan đến: xăng, dầu, dầu nhờn phục vụ vận chuyển.

*) Đối với chi phí NHÂN CÔNG bao gồm:

- Tiền lương của lái xe, phụ xe...

- Tiền lương bộ phận bán hàng, văn phòng, quản lý khác….

- Tiền lương, các khoản trợ cấp trả cho lái, phụ xe.

*) Đối với chi phí SẢN XUẤT CHUNG bao gồm:

- Chi phí săm lốp .

- Khấu hao TSCĐ là các phương tiện vận tải.

- Vật tư, phụ tùng thay thế .

- Chi phí sửa chữa lớn, đại tu ...

- Phí đăng kiểm, phí cầu đường ...

- Chi phí sửa chữa phương tiện .

- Tiền lương nhân viên bảo hành, sửa chữa phương tiện (nếu có)

– CP CCDC

– CP dịch vụ mua ngoài.

– Các khoản CP khác...

Theo TT200 tất cả các chi phí trên, cuối kỳ đều được kết chuyển từ 621, 622, 627 về TK154. Và được kết chuyển thẳng về TK 632 để xác định giá vốn dịch vụ. (TT133 thì KC luôn từ 154 về 632). Số DƯ NỢ trên TK 154 (Theo cả 2 TT200 và T133) là số nhiên liệu còn trên phương tiện cuối kỳ (nếu bạn khoán chi phí NL cho lái xe thì không cần)

  1. Đối Tượng Tập Hợp Cp Kd Vận Tải Được Tập Hợp Theo Từng Đầu Xe Chi Tiết Thành Đối Tượng

– Vận chuyển hành khách

– Vận chuyển hàng hóa kí gửi.

  1. Phương pháp tập hợp chi phí Giá thành:

– Chi Phí nguyên liệu : BẮT BUỘC KẾ TOÁN PHẢI XÂY DỰNG ĐƯỢC ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU. ( Rất nhiều DN vận tải thiếu phần này. Dầu tiêu hao chỉ bốc thuốc tiền ẩn rất nhiều những rủi ro)

Từ đó căn cứ vào số Km xe chạy và định mức tiêu hao nhiên liệu để xác định tổng nhiên liệu tiêu hao xuất dùng trong kỳ theo Công Thức:

NHIÊN LIỆU TIÊU HAO = Số KM XE CHẠY x ĐỊNH MƯC TIÊU HAO.

– Nhằm mục đích quản trị. Ở 1 số công ty thực hiện khoán Chi Phí nhiên liệu cho lái xe thì nhiên liệu tiêu hao được xác định trên cơ sở Hợp Đồng khoán và thanh lý hợp đồng khoán.

* Chi phí xăng xe:

– Nhân viên lái xe nộp các phiếu mua xăng cho phòng kế toán khi kết thúc ca hoặc định kỳ

– Đơn vị cung cấp xăng gửi bảng kê tiền xăng từng ngày theo từng đầu xe

– Phòng kế toán kiểm tra đối chiếu với bảng kê, đối chiếu với số xăng dầu tiêu hao của từng xe trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu và quãng đường

- Chi phí LƯƠNG LÁI XE:

+ Kế toán xác định doanh thu khi lái xe kết thúc ca.

+ Kế toán đối chiếu với bảng định mức doanh thu để tính lương cho từng ca. Bảng định mức doanh thu để tính lương. Có thể tính trực tiếp tiền lương của từng lái xe,hoặc phân bổ nếu không tính lương trực tiếp cho từng lái xe được

– Chi Phí SĂM LỐP XE : Gồm Chi Phí mua, sửa chữa săm lốp.

Đây là 1 khoản Chi Phí phát sinh 1 kỳ với số tiền lớn nhưng lại liên quan đến nhiều kỳ, vì thế khoản Chi Phí này sẽ tiến hành trích trước. và được theo dõi trên bảng phân bổ cuối kỳ tiến hành trích và phân bổ.

*Cách xác định như sau:

Số tiền trích trước = Tổng số tiền mua, sửa săm lốp/ số tháng sử dụng ước tính ( thường là 1 năm)

– Chi Phí khấu hao phương tiện ( KH TSCĐ)

– Chi Phí khác : Chi Phí nguyên liệu phụ, công cụ dụng cụ để sửa xe, điện thoại, Chi Phí quản lý đội xe, vé cầu đường….những Chi Phí này được coi là Chi Phí SXC để phân bổ.

CHI PHÍ SỬA CHỮA:

– Hạch toán trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị cũng được theo dõi theo từng đầu xe và quãng đường thực hiện để tính định mức thay thế lốp, phụ tùng khác cho từng xe

  1. Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu.

– Các doanh nghiệp tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu cho các hoạt động của doanh nghiệp và lưu lại tại DN làm căn cứ, thuận lợi cho việc kiểm tra chi phí khi kiểm tra quyết toán sau này.

– Định mức là do doanh nghiệp tự xây dựng và tự lập. Mỗi doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của mình để xây dựng định mức phù hợp.

– Căn cứ để xây dựng định mức là các thông số kỹ thuật của phương tiện vận tải mà doanh nghiệp đang sử dụng. việc xây dựng tiêu hao NVL không được xây dựng CAO QUÁ MỨC, vì bên thuế họ có kinh nghiệm, họ sẽ so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành khi thanh kiểm tra sẽ bóc chi phí rất mạo hiểm.

– Kế toán căn cứ cung đường định chuyển và định mức đã lập để làm căn cứ phân bổ chi phí Nguyên Vật Liệu sử dụng cho phù hợp khi tính giá thành

– Nếu công ty xe không đứng tên công ty thì phải có hợp đồng thuê mượn xe.Nếu giao khoán cho đơn vị thứ 3 vận chuyển công ty bạn chỉ là trung gian ăn hoa hồng thì không đưa thêm tài xế, xăng dầu vì đã giao khoán thì bên nhận giao khoán đã đầy đủ các thủ tục trên họ phải lo tất cả

– Có lương tài xế, nếu không có tài xế thì hợp đồng thuê xe phải thuê luôn tài xế.

  1. Xây dựng cung đường vận chuyển.

*Trang website hữu dụng trong việc lâp khoảng cách nơi đi nơi đến hiệu quả:

–Website: chọn nơi đi nơi đến => khoảng cách KM tương đối chính xác

http://maps.vietbando.com/maps/...

  1. Hạch toán kế toán.

– Mua xăng dầu, nhiên liệu:

+Phiếu nhập kho

+Hóa đơn tài chính

+Chứng từ thanh toán

+Chứng từ hạch toán: Chi tiền hoặc hạch toán kế toán

Nợ TK 152

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

*Chú ý: Nếu xăng dầu mua thường xuyên liên tục thì lập hợp đồng kinh tế: hàng ngày lấy phiếu xăng, cuối tháng căn cứ bảng kê chi tiết đối chiếu phiếu xuất 01 hóa đơn hoặc mua bán giao dịch phát sinh lần nào lấy hóa đơn chứng từ lần đó.

– Xuất kho nhiên liệu cho xe:

+Phiếu yêu cầu nhiên liêu nếu có

+Phiếu xuất kho

+Phiếu cấp xăng dầu

Nợ TK 621 (Nếu theo TT133 là TK 1541)

Có TK 152

– Trường hợp khoán nhiên liệu cho lái xe: phương pháp này áp dụng để mục đích tránh tình trạng lái xe gian lận tiền xăng dầu hút ra khi chạy xe để bán riêng thu lợi bất chính

+ Khi ứng tiền cho lái xe mua nhiên liệu:

Nợ TK 141

Có TK 1111

+ Cuối kỳ thanh lý Hợp đồng khoán:

Nợ TK 621

Nợ TK 133

Có TK 141

– Kết chuyển toàn bộ CP nhiên liệu trong kỳ:

+ Theo Thông tư 200/2014/TT–BTC:

Nợ TK 154

Có TK 621

+ Theo TT133/2016/TT–BTC:

Nợ TK 154

Có TK 152

*CHI PHÍ NHÂN CÔNG.

– Tính lương lái xe:

Nợ TK 622 (TK 15412)

Có TK 334

– Trích BHXH, BHYT, BHTN:

Nợ TK 622 (TK 15412)

Có TK 3383

Có TK 3384

Có TK 3386

– Trả lương:

Nợ TK 334

Có TK 1111, 112

*CHI PHÍ KHẤU HAO PHƯƠNG TIỆN (KH TSCĐ)

Nợ TK 627 (Nợ TK 15413 nếu TT133)

Có TK 214

*CHI PHÍ KHÁC

Nợ TK 627 (Nợ TK 15418)

Có TK111,112,331

*TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ XĂM LỐP

– Khi mua hoặc sửa lốp:

Nợ TK 242

Có TK 1111, 1121

– Phân bổ (12 tháng):

Nợ TK 627 (TK 154)

Có TK 242

– Ngoài ra cần có CP Quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112

*DOANH THU

– Khi xuất hóa đơn GTGT cho khách:

Nợ TK 131, 111, 112

Có TK 511

Có TK 33311

– Nếu có chiết khấu, giảm giá:

Nợ TK 521

Nợ TK 33311

Có TK 111, 112, 131

*CUỐI KỲ KẾT CHUYỂN

– Kết chuyển CP vào giá vốn :

+ Theo Thông tư 200/2014/TT–BTC:

Nợ TK 154

Có TK 621

Có TK 622

Có TK 627

+ Theo TT133/2016/TT–BTC thì ngay từ đầu đã hạch toán Nợ TK 154

– Tập hợp giá vốn:

Nợ TK 632

Có TK 154

– Kết chuyển giá vốn:

Nợ TK 911

Có TK 632

– Kết chuyển doanh thu:

Nợ TK 511

Có TK 911

– Kết chuyển CP Quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911

Có TK 642

– Xác định kết quả Kinh doanh:

+ LỖ :

Nợ TK 421

Có TK 911

+ LÃI:

Nợ TK 911

Có TK 421

*Chú ý:

– Cuối năm lâp bảng đối chiếu công nợ

– Bảng tính giá thành phải chi tiết từng đơn hàng, hoặc đơn vận chuyển hành khách, càng chi tiết càng dễ giải trình với cơ quan thuế.

Trên đây là 1 số gạch đầu dòng chính để phân định hướng đi cho kế toán trong DN vận tải biết và làm theo.

Bạn nào đang làm vận tải, chi phí nhiên liệu tiêu hao chỉ là bốc thuốc thì tham khảo bài viết trên để xử lý lại sổ sách cho phù hợp tránh những rủi ro không đáng trước khi có lệnh thanh, kiểm tra của cơ quan thuế tại DN.

-st-

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN