Tin mới

Căn cứ xác định doanh thu tính lệ phí môn bài của hộ kinh doanh hoa quả? Kế toán Đức Minh.
Căn cứ xác định doanh thu tính lệ phí môn bài của hộ kinh doanh hoa quả? Để có thêm thông tin chi tiết về căn cứ xác...
Văn bản chỉ có dấu treo có chứng thực được không?
Chứng thực bản sao từ bản chính bắt buộc phải căn cứ vào bản chính của giấy tờ, văn bản. Vậy văn bản chỉ có dấu treo có...
Tìm hiểu trường hợp không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Kế toán Đưc Minh.
Các trường hợp nào doanh nghiệp không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật? Cùng Kế toán...
2 vợ chồng cùng đăng ký 1 người phụ thuộc được không?
Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân có cho phép 02 vợ chồng cùng đăng ký 1 người phụ thuộc không? Cùng tìm hiểu quy định...
Vợ không đi làm, chồng có được giảm trừ gia cảnh không?
Khi đóng thuế thu nhập cá nhân, người đóng thuế thường quan tâm đến mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Vậy nếu...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

4 hướng dẫn mới về tiền lương áp dụng từ 01-02-2021

13/01/2021 04:48

Kể từ 01-02-2021 tới đây, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 sẽ có hiệu lực. Theo đó, có 4 quy định mới về tiền lương đã được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định này được trình bày chi tiết tại bài viết sau.

4 hướng dẫn mới về tiền lương áp dụng từ 01-02-2021

1. 3 hình thức trả lương các bên được quyền lựa chọn

Trước đây, tại Điều 94 BLLĐ năm 2012, hình thức trả lương sẽ do người sử dụng lao động tự quyết định.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021, với BLLĐ năm 2019, người lao động được quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc được trả lương theo một trong 03 hình thức: Theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Khoản 1 Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể 03 hình thức này như sau:

a)  Tiền lương theo thời gian: Trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian

Căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng/tuần/ngày/giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

- Tiền lương tháng trả cho 01 tháng làm việc

- Tiền lương tuần trả cho 01 tuần làm việc (Thỏa thuận trong hợp đồng là tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần

- Tiền lương ngày trả cho 01 ngày làm việc:

+ Nếu thỏa thuận trong hợp đồng là tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng

+ Nếu thỏa thuận trong hợp đồng là tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận

- Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc (Thỏa thuận tiền lương theo tháng/tuần/ngày thì tiền lương giờ bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày).

b) Tiền lương theo sản phẩm:

- Trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm

- Căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

c) Tiền lương khoán:

- Trả cho người lao động hưởng lương khoán

- Căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

2. Trả lương qua thẻ ATM, công ty phải chịu phí mở thẻ và chuyển khoản

Theo Điều 96 BLLĐ năm 2019, lương của người lao động vẫn được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Tuy nhiên, có một điểm mới đáng chú ý tại Điều này, đó là khi trả lương qua tài khoản ngân hàng của người lao động thì công ty phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương. Trong khi trước đây, việc trả các loại phí này sẽ do các bên thỏa thuận.

Nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại khoản 2 Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP:

“Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại khoản 1 Điều này được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.”

Như vậy, quy định mới đã xác định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương cho người lao động.

3. Thay đổi về tiền lương làm thêm giờ

Khoản 1 Điều 98 BLLĐ năm 2019 quy định về lương làm thêm giờ như sau:

“Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.”

So với Điều 96 BLLĐ năm 2012, nội dung trên đã bổ sung quy định về tiền lương khi làm việc vào ngày Tết. Bên cạnh đó, tiền lương thực trả cho công việc sẽ được xác định làm căn cứ để tính tiền lương làm thêm giờ (thay vì tiền lương theo công việc đang làm được áp dụng trước đây).

Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể cách tính lương làm thêm giờ như sau:

* Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150%
hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ làm thêm

 * Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

- Mức 150%: Làm thêm vào ngày thường

- Mức 200%: Làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần

- Mức 300%: Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

4. Thay đổi cách tính lương khi làm việc vào ban đêm

Tương tự như tiền lương làm thêm giờ, tiền lương khi làm việc vào ban đêm cũng được tính trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm (trước đây là tiền lương theo công việc đang làm).

Cụ thể, Điều 56 và Điều 57 Nghị định 145/2020 đã nêu rõ công thức tính lương khi làm việc vào ban đêm như sau:

* Tiền lương làm việc ban đêm:

- Người lao động hưởng lương theo thời gian

4 hướng dẫn mới về tiền lương áp dụng từ 01-02-2021

Ảnh 1: 4 hướng dẫn mới về tiền lương áp dụng từ 01-02-2021

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

4 hướng dẫn mới về tiền lương áp dụng từ 01-02-2021

Ảnh 2: 4 hướng dẫn mới về tiền lương áp dụng từ 01-02-2021

* Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm:

- Người lao động hưởng lương theo thời gian:

Ảnh 3: 4 hướng dẫn mới về tiền lương áp dụng từ 01-02-2021

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Ảnh 4: 4 hướng dẫn mới về tiền lương áp dụng từ 01-02-2021

Trong đó: Tiền lương giờ hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

- Ngày bình thường:

+ Ít nhất bằng 100% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm, không làm thêm giờ vào ban ngày)

+ Ít nhất bằng 150% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm, có làm thêm giờ vào ban ngày)

- Ngày nghỉ hằng tuần: Ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

- Ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Ít nhất 300% đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về kế toán bạn có thể ghé thăm website: https://ketoanducminh.edu.vn/ hoặc đăng ký tham gia ngay lớp học kế toán tại các chi nhánh của Đức Minh..

Bạn nào quan tâm xem chi tiết tại đây:

>>> Khóa học kế toán tổng hợp online.

>>> Đăng ký khóa học kế toán tổng hợp online – Kế toán Đức Minh.

- Ngọc Anh-

 

Các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

 =>>> Loạt quy định mới về HĐLĐ, tiền lương, giờ làm việc...- Kế toán Đức Minh

=>>> 03 khoản tiền bị trừ hàng tháng trong lương của người lao động – Kế toán Đức Minh

=>>>  Việc tạm ứng tiền lương của người lao động có sự thay đổi từ năm 2021

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN