Tin mới

Đề xuất trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết
Cùng tìm hiểu các trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết ở bài viết sau. Hiện nay, điểm d khoản 2...
Hóa đơn xăng dầu có bắt buộc ghi biển số xe không?
Thời gian gần đây có thông tin về việc hóa đơn xăng dầu phải ghi biển số xe. Vậy theo quy định, hóa đơn xăng dầu có bắt...
Hao mòn và khấu hao tài sản cố định khác nhau như thế nào?
Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây về hao mòn vô hình là sự giảm dần thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định mà...
Doanh nghiệp nào không cần lập Báo cáo tài chính?
Hầu hết các doanh nghiệp đều phải nộp Báo cáo tài chính, tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Vậy, doanh nghiệp nào...
Những hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
Khi có quyết định giải thể doanh nghiệp thì không được thực hiện các hoạt động nào? Cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu chi...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

20 thay đổi trong giao dịch thuế điện tử kế toán cần cập nhật – Kế toán Đức Minh.

07/11/2019 06:19

Cùng Kế toán Đức Minh cập nhật những thông tin mới nhất về giao dịch thuế điện tử mà kế toán cần biết nhé!

20 thay đổi trong giao dịch thuế điện tử kế toán cần cập nhật – Kế toán Đức Minh.

 

Tổng cục Thuế (TCT) ban hành Công văn 4409/TCT-KK giới thiệu điểm mới Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Trong đó, những thay đổi sau đây sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 05/11/2019, vì vậy, các đơn vị, cá nhân có liên quan (đặc biệt là kế toán) cần phải cập nhật ngay:

1.Thời gian nộp hồ sơ thuế

+ Hiện hành: Chưa quy định cụ thể về đối với từng hồ sơ thuế điện tử.

+ Từ 05/11/2019:

-Quy định rõ về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế).

-Căn cứ để cơ quan thuế (CQT) tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế (NNT).

Xem chi tiết tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 66.

2.Bỏ nội dung về không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, miễn tiền chậm nộp.

+ Hiện hành: Quy định việc được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế; Người nộp thuế nộp hồ sơ, chứng từ thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau.

3.Bổ sung lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy

Bổ sung lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan Thuế, nộp tiền thuế tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại trong thời gian Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi.

4.Thêm quy định về việc cấp tài khoản khi giao dịch

+ Hiện hành: Không quy định.

+ Từ 05/11/2019: NNT được cấp một tài khoản chính để thực hiện đầy đủ các giao địch điện tử với cơ quan Thuế; NNT được sử dụng tài khoản chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

5.Điều kiện để cá nhân thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

+ Hiện hành: Không quy định.

+ Từ 05/11/2019: Cá nhân thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế bằng mã xác thực giao dịch điện tử phải là cá nhân đã có mã số thuế.

6.Thời hạn Tổng cục Thuế trả Thông báo 01-1/TB-TĐT (ĐKT điện tử) cho NNT

+ Hiện hành: Không quy định.

+ Từ 05/11/2019: Chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐKT điện tử.

7. Sửa đổi thời hạn cơ quan Thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ ĐKT lần đầu có sai sót

+ Hiện hành: 03 ngày làm việc.

+ Từ 05/11/2019: 02 ngày làm việc.

8.Về việc trả thông báo của cơ quan Thuế sau khi nhận được hồ sơ ĐKT

+ Hiện hành: Tất cả các hồ sơ ĐKT đều được trả thông báo sau khi cơ quan Thuế kiểm tra, bao gồm cả trường hợp hồ sơ hợp lệ.

+ Từ 05/11/2019: chỉ thông báo cho NNT đối với hồ sơ đăng ký thuế sau khi kiểm tra có sai sót.

9.Về trường hợp hồ sơ ĐKT bản giấy không khớp với bản điện tử

+ Hiện hành: Không quy định.

+ Từ 05/11/2019: Nếu thông tin trên hồ sơ bằng bản giấy đầy đủ, chính xác, cơ quan Thuế giải quyết theo hồ sơ giấy, NNT không phải nộp lại hồ sơ điện tử.

giao dịch thuế điện tử

10.Về hiệu lực của hồ sơ ĐKT điện tử

+ Từ 05/11/2019:

Hồ sơ ĐKT điện tử đã nộp không còn hiệu lực nếu sau thời hạn trả kết quả ĐKT 30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ mà:

NNT không đến cơ quan Thuế hoặc đến nhưng không có văn bản nêu rõ lý do để thống nhất với quy định về đăng ký DN bằng điện tử và cơ quan Thuế không phải theo dõi kết quả xử lý hồ sơ ĐKT điện tử nhưng NNT không đến nhận kết quả.

+ Hiện hành: Chưa quy định.

11.Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử trong trường hợp hồ sơ ĐKT điện tử không hợp lệ, có sai sót

+ Hiện hành: Mẫu số 06/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015.

+Từ 05/11/2019: Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 66/2019.

12.Thời hạn trả thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử cho NNT

+ Hiện hành: Chưa quy định.

+ Từ 05/11/2019: Chậm nhất 15 phút sau khi nhận hồ sơ.

13.Về việc đăng ký nhận kết quả giao dịch qua đường bưu chính

+ Từ 05/11/2019: NNT đăng ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế qua đường bưu chính thì cơ quan Thuế gửi đến địa chỉ NNT đã đăng ký; NNT không phải đến nhận kết quả tại trụ sở của cơ quan Thuế.

+ Hiện hành: Chưa quy định.

14.Thời hạn cơ quan Thuế kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ ĐK thay đổi thông tin ĐKT có sai sót

+ Hiện hành: 03 ngày làm việc.

+ Từ 05/11/2019: 02 ngày làm việc.

15.Xử lý với trường hợp hồ sơ thuế điện tử đã gửi có sai sót

+ Hiện hành: NNT thực hiện giải trình, bổ sung thông tin cho hồ sơ đã nộp.

+ Từ 05/11/2019: NNT nộp lại hồ sơ điện tử khác để thay thế.

16.Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ ĐKT điện tử trong trường hợp hồ sơ ĐKT điện tử không hợp lệ, có sai sót

+ Hiện hành: Mẫu số 06/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 110/2015.

+ Từ 05/11/2019: Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 66/2019.

17.Thời gian Tổng cục Thuế gửi thông tin xác nhận trường hợp NNT có điều chỉnh thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế

+ Hiện hành: 05 ngày làm việc.

+ Từ 05/11/2019: 02 ngày làm việc.

18.Về việc thông báo kết quả xử lý hồ sơ khai thuế điện tử

+ Hiện hành: Mẫu số 01/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 110/2015.

+ Từ 05/11/2019: Mẫu số 01-1/TB-TĐT và Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 66/2019.

19.Về trách nhiệm nộp lại hồ sơ nếu được cơ quan Thuế thông báo không chấp nhận

+ Từ 05/11/2019: Hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, NTT không nộp lại hồ sơ hoặc có nộp lại nhưng không được cơ quan Thuế chấp nhận thì được xác định là chưa hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế.

+ Hiện hành: chưa quy định.

20.Biểu mẫu

+ Sửa đổi các biểu mẫu tại Thông tư 110/2015:

-Thông báo về sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử Tồng cục Thuế mẫu 02/TB-TĐT ;

-Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử theo mẫu 03/TB-TĐT ;

-Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử theo mẫu 05/TB-TĐT ;

-Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo mẫu 01/ĐK-TĐT ;

-Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử theo mẫu 02/ĐK-TĐT .

+ Bãi bỏ Mẫu 01/TB-TĐT” và Mẫu 06/TB-TĐT tại Thông tư 110/2015.

+ Bổ sung biểu mẫu (kèm theo Thông tư 66/2019).

-Thông báo về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế theo mẫu 06/TB-TĐT ;

-Giấy đề nghị xác nhận số đã nộp NSNN theo mẫu số C1-10a/NS-TĐT ;

-Giấy xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo mẫu số mẫu C1-10b/NS-TĐT.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết có liên quan:

>>> Cập nhật danh sách các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7 – Kế toán Đức Minh.

>>> Thay đổi tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử như thế nào? Kế toán Đức Minh

>>> Quy trình hoàn thuế điện tử như thế nào? – Kế toán Đức Minh

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Ms Le-

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN