Tin mới

Mẫu công văn xin gia hạn kiểm tra thuế - Kế toán Đức Minh
Trong trường hợp các doanh nghiệp không thể đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra thuế của cơ quan...
Chia lợi nhuận sau thuế thì người nhận các khoản thu nhập này có bị tính thuế TNCN nữa hay không?
Sau khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì phần lợi nhuận còn lại được chia cho các cổ đông theo số % mà cổ đông đóng...
Giảm thuế suất TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xuống 15% và 17%
Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có điều kiện phát triển cũng như thúc đẩy sự tích luỹ, tái đầu tư...
Ngày 01/04/2019 có gì đặc biệt với người làm kế toán? - KTĐM
Ngày 01/04 người ta hay trêu đùa nhau là ngày “nói dối” nhưng đối với dân kế toán năm nay ngày 01/04/2019 lại vô cùng...
Lương cơ bản là gì? Cách tính lương cơ bản năm 2019
Lương cơ bản là gì? Lương cơ bản được hiểu nôm na là phần lương thấp nhất mà người lao động có thể nhận được khi làm...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

24/11/2018 10:02

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực chia ra làm 5 đợt ban hành.

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực:

- Chuẩn mực kế toán số 02: Hàng tồn kho

- Chuẩn mực kế toán số 03: Tài sản cố định hữu hình

- Chuẩn mực kế toán số 04: Tài sản cố định vô hình

- Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác

(Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC)

 

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực

- Chuẩn mực kế toán số 01: Chuẩn mực chung

- Chuẩn mực kế toán số 06: Thuê tài sản

- Chuẩn mực kế toán số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

- Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng

- Chuẩn mực kế toán số 16: Chi phí đi vay

- Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC)

 

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực

- Chuẩn mực kế toán số 05: Bất động sản đầu tư

- Chuẩn mực kế toán số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

- Chuẩn mực kế toán số 08: Thông tin tài chính về những khoảng vốn góp liên doanh

- Chuẩn mực kế toán số 21: Trình bày báo cáo tài chính

- Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.

- Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan

(Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC)

 

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực

- Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.

- Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

- Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

- Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận

- Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 20/2006/TT-BTC)

 

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

- Chuẩn mực kế toán số 11: Hợp nhất kinh doanh

- Chuẩn mực kế toán số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

- Chuẩn mực kế toán số 19: Hợp đồng bảo hiểm

- Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu

(Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 21/2006/TT-BTC)

 

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

- Hoa Le -

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc