Tin mới

Note lại những công việc kế toán cần làm trong 3 tháng cuối năm 2019 – Kế toán Đức Minh.
Những tháng cuối năm luôn được coi là thời điểm nước rút đối với các doanh nghiệp. Đây cũng là thời điểm quan trọng đối...
Cách tạo nhạc nền cho toàn bộ các slide trong powerpoint – Kế toán Đức Minh
Để cho bài slide của chúng ta được chỉn chu cũng như thêm phần sống động hơn thì chúng ta có thể sử dụng thêm hiệu ứng...
Tổng hợp điểm mới Luật Quản lý thuế 2019 – Kế toán Đức Minh.
Bạn làm kế toán thường xuyên phải cập nhật những chính sách mới, luật mới. Luật Quản lý Thuế năm 2019 có những điểm gì...
Các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản cần nắm vững – Tin học Đức Minh
Công nghệ thông tin ngày càng phát triển. Kèm theo đó là ứng dụng của công nghệ thông tin ở mọi nơi, mọi lĩnh vực....
Trở thành cao thủ xử lý Word chỉ với…
Bạn còn kém về đánh văn bản? Kỹ năng xử lý Word của bạn còn chưa được nhanh nhạy? Hay bạn không biết cách bố trí, trang...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

24/11/2018 10:02

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực chia ra làm 5 đợt ban hành.

Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực:

- Chuẩn mực kế toán số 02: Hàng tồn kho

- Chuẩn mực kế toán số 03: Tài sản cố định hữu hình

- Chuẩn mực kế toán số 04: Tài sản cố định vô hình

- Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác

(Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC)

 

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực

- Chuẩn mực kế toán số 01: Chuẩn mực chung

- Chuẩn mực kế toán số 06: Thuê tài sản

- Chuẩn mực kế toán số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

- Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng

- Chuẩn mực kế toán số 16: Chi phí đi vay

- Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC)

 

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực

- Chuẩn mực kế toán số 05: Bất động sản đầu tư

- Chuẩn mực kế toán số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

- Chuẩn mực kế toán số 08: Thông tin tài chính về những khoảng vốn góp liên doanh

- Chuẩn mực kế toán số 21: Trình bày báo cáo tài chính

- Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.

- Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan

(Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC)

 

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực

- Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.

- Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

- Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

- Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận

- Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 20/2006/TT-BTC)

 

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

- Chuẩn mực kế toán số 11: Hợp nhất kinh doanh

- Chuẩn mực kế toán số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

- Chuẩn mực kế toán số 19: Hợp đồng bảo hiểm

- Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu

(Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 21/2006/TT-BTC)

 

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

- Hoa Le -

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc