Tin mới

Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần thế nào?
Chuyển nhượng cổ phần là hoạt động được diễn ra thường xuyên tại loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần. Vậy hiện nay,...
Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh – Kế toán Đức Minh.
Thế nào là chủ thể đăng ký kinh doanh? Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh hiện nay như thế nào? Cùng...
Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp thương mại- Kế toán Đức Minh

05/10/2017 02:36

Kế toán luôn nắm vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, là xương sống đảm bảo sự phát triển bền vững cũng như lâu dài của DN. Vì vậy, kế toán là bộ máy cung cấp những thông tin cần thiết một cách chính xác nhất, kịp thời nhất và đầy đủ nhất về thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Do đó doanh nghiệp cần hết sức lưu ý đến bộ phận kế toán này. Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh sẽ đưa ra giải pháp giúp các doanh nghiệp thương mại dịch vụ hoàn thiện tốt hơn tổ chức bộ máy kế toán của mình nhé!

Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp thương mại- Kế toán Đức Minh

 

Thế nào là bộ máy kế toán trong doanh nghiệp?

Bộ máy kế toán của một doanh nghiệp là tập hợp những người làm kế toán trong DN đó cùng với các trang thiết bị dùng để ghi chép, tính toán xử lý toàn bộ thông tin liên quan đến công tác kế toán từ khâu thu nhận thông tin, kiểm tra, xử lý thông tin đến khâu tính toán, tổng hợp và cung cấp những thông tin kinh tế về các hoạt động của đơn vị.

Đối với những DN thương mại dịch vụ thì vấn đề hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán là yêu cầu cần thiết để đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp khác nhau nhằm đem lại thu nhận thông tin, xử lý và phân tích, cung cấp những thông tin đầy đủ, trung thực và kịp thời giúp cho việc điều hành của nhà quản lý thuận tiện, dễ dàng hơn. Theo đó, tổ chức bộ máy kế toán của DN thương mại dịch vụ cần tương ứng với quy mô, khối lượng công việc kế toán cần thực hiện so với đội ngũ nhân viên làm kế toán.

Sau đây là những giải pháp giúp hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ mà Kế toán Đức Minh đưa ra như sau:

Xác định khối lượng công việc kế toán cần thực hiện của DN.

Mỗi một doanh nghiệp có quy mô, đặc điểm và tính chất khác nhau về cơ cấu tổ chức quản lý cũng như trình độ quản lý của cán bộ, khối lượng công việc, nghiệp vụ kinh tế và tính đa dạng của các nghiệp vụ kinh tế. Do đó cần bố trí những người làm kế toán có kinh nghiệm để đảm nhiệm những phần hành kế toán phức tạp, chiếm tỷ trọng lớn và quan trọng.

Thông thường đối với các doanh nghiệp thương mại dịch vụ thì phần hành kế toán chiếm tỷ trọng lớn, khối lượng công việc nhiều và phức tạp là kế toán bán hàng và giá vốn hàng bán. Do đó quản lý cần sắp xếp phần hành này cho những người có trình độ kế toán chuyên môn cao và có kinh nghiệm. Như vậy mới đảm bảo và đáp ứng được yêu cầu thông tin chính xác, kịp thời, nhanh chóng phục vụ cho công tác quản lý.

Xác định số lượng bộ phận kế toán của bộ máy kế toán trong DN.

Số lượng bộ phận kế toán trong DN thương mại dịch vụ cần được xác định sao cho phù hợp để đảm bảo mối quan hệ công tác giữa các bộ phận kế toán nhằm có sự phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm hợp lý trong việc thu nhận và xử lý, phân tích thông tin và cung cấp phục vụ cho công tác quản trị. Đối với những DN thương mại dịch vụ có quy mô lớn thì khối lượng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều và đa dạng hơn thì thường phải bố trí nhiều bộ phận kế toán hơn những DN có quy mô nhỏ.

Xác định số lượng và chất lượng của đội ngũ người làm kế toán trong từng bộ phận hợp lý.

Những người làm công tác kế toán của DN thương mại có trình độ cao sẽ làm tăng được năng suất lao động kế toán và xử lý công việc chuyên môn một cách chính xác và thuận lợi hơn. Do đó giảm được số lượng của đội ngũ này trong việc xử lý công tác kế toán của từng phần hành cũng như toàn bộ công tác kế toán. Vì thế, các các DN cần có hướng tuyển dụng những nhân viên lành nghề và thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ này.

Tổ chức phân công nhiệm vụ hợp lý cho từng bộ phận kế toán nhằm đảm bảo thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành của nhà quản trị.

tổ chức bộ máy kế toán

Sơ đồ: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong các DN thương mại dịch vụ.

 

Đối với các DN thương mại dịch vụ, mô hình tổ chức công tác kế toán tập trung thường được bố trí thành các bộ phận sau đây:

+ Bộ phận kế toán tài sản, vật tư:

Bộ phận kế toán sản xuất, vật tư  này có nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị các loại TSCĐ cũng như các loại vật tư trong doanh nghiệp. Trên cơ sở những chứng từ hoá đơn, nghiệp vụ kế toán phát sinh về nhập, xuất tài sản cố định hay vật tư, người làm kế toán này phải kiểm tra tính hợp lý cũng như hợp pháp của chứng từ, đồng thời phân loại chứng từ phục vụ cho việc ghi chép kế toán tài chính và chứng từ phục vụ cho việc ghi chép kế toán quản trị để ghi sổ kế toán. Những công việc vậy nhằm cung cấp được các thông tin cho việc lập BCTC và thông tin cho quản trị nội bộ về tài sản cố định, vật tư.

+ Bộ phận kế toán tiền và thanh toán:

Bộ phận này có nhiệm vụ là thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị các loại tiền, các khoản tương đương tiền và các khoản thanh toán trong doanh nghiệp. Trên cơ sở những hoá đơn, chứng từ phát sinh về các khoản thu, chi tiền hay các khoản tương đương tiền và các khoản thanh toán thì người làm kế toán sẽ phải tiến hành kiểm tra và phân loại chứng từ và ghi sổ kế toán tài chính và sổ kế toán quản trị để cung cấp các thông tin cho việc lập báo cáo tài chính, các thông tin kế toán quản trị cho việc điều hành quản lý các loại tiền, các khoản tương đương tiền và các khoản thanh toán.

+ Bộ phận kế toán chi phí kinh doanh:

Nhiệm vụ của bộ phận này là thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị chi phí kinh doanh của DN. Trên cơ sở các chứng từ phát sinh về các khoản chi phí như: bán hàng, quản lý DN, sản xuất chung và các chi phí kinh doanh khác để kiểm tra, phân loại, tính toán phân bổ chi phí cho từng đối tượng theo yêu cầu quản trị, thực hiện việc ghi sổ kế toán tài chính và sổ kế toán quản trị về chi phí kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

+ Bộ phận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh:

Bộ phận kế toán bán hàng có nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh. Trên cơ sở các chứng từ kế toán phát sinh về các khoản doanh thu, các loại kết quả kinh doanh của DN, người làm kế toán kiểm tra, phân loại chứng từ, tính toán, xác định kết quả kinh doanh theo từng hoạt động hay loại hàng hóa, tính các khoản thuế phải nộp nhà nước, ghi sổ kế toán tài chính và sổ kế toán quản trị theo từng loại doanh thu và kết quả kinh doanh nhằm cung cấp các thông tin về kế toán tài chính phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, thông tin về kế toán quản trị phục vụ cho việc điều hành hoạt động bán hàng và lập báo cáo kế toán quản trị của DN.

+ Bộ phận kế toán nguồn vốn, quỹ:

Thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị các loại nguồn vốn, quỹ của DN. Trên cơ sở các chứng từ chứng minh các khoản nguồn vốn, quỹ của công ty phát sinh, người làm bộ phận kế toán này kiểm tra, phân loại chứng từ và ghi sổ kế toán tài chính và sổ kế toán quản trị theo yêu cầu quản trị từng nguồn vốn, quỹ nhằm cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị về nguồn vốn, quỹ của DN.

+ Bộ phận kế toán tổng hợp:

Bộ phận kế toán này có nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện kế toán tài chính và kế toán quản trị các phần hành kế toán còn lại mà các bộ phận kế toán khác chưa thực hiện, đồng thời có nhiệm vụ tổng hợp các tài liệu, số liệu từ các phần hành kế toán khác cung cấp để lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị. Ngoài ra, bộ phận kế toán này còn có thể thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch tài chính và tổ chức công tác phân tích tài chính của DN nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính cho các đối tượng sử dụng. (Cụ thể theo Sơ đồ trên).

Để các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các DN thương mại dịch vụ thực sự đạt được hiệu quả tích cực nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp cần phải có những điều kiện nhất định.

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Huyen Babi-

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN