Tin mới

Phân biệt giữa sai sót và gian lận trong BCTC - Kế toán Đức Minh.
Sai sót và gian lận trong báo cáo tài chính là điều chắc chắn bạn sẽ gặp trong quá trình kiểm toán các doanh nghiệp. Đã...
Kiểm toán là gì? Các công việc của kiểm toán phải làm- Kế toán Đức Minh.
Người ta thường nghe thấy khái niệm Kế toán kiểm toán rất nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu một cách rõ ràng và...
Kế toán và kiểm toán khác nhau như thế nào? - Kế toán Đức Minh.
Kế toán liên quan đến việc thu thập, ghi chép, phân tích và giải thích các giao dịch tài chính nhưng kiểm toán liên...
11 cách làm giảm hàng tồn kho ảo trong doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
Ở 1 bài viết trước Kế toán Đức Minh đã đề cập đến khái niệm thế nào là hàng tồn kho ảo, nguyên nhân và những rủi ro của...
Dễ mất việc kế toán vì 5 lỗi nhỏ thường hay mắc phải sau
Trong quá trình làm kế toán không ai là không mắc sai lầm tuy nhiên có những lỗi kế toán tưởng chừng như rất nhỏ không...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Mẫu bảng kê nộp thuế và những điều cần lưu ý

14/08/2017 04:35

Lần đầu tiên bạn được làm việc với cơ quan thuế và vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh sẽ chia sẻ tới bạn đọc mẫu bảng kê nộp thuế và những điều mà kế toán cần chú ý nhé!

Mẫu bảng kê nộp thuế và những điều cần lưu ý

 

1.Mẫu bảng kê nộp thuế

Mẫu số: 01/BKNT

Ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính


BẢNG KÊ NỘP THUẾ


 

Người nộp thuế :..................................................................................... Mã số thuế :................................

Địa chỉ :....................... ..........................................      Huyện .......................................................... Tỉnh    

Người nộp thay: ..............................................Mã số thuế của người nộp thay..... ............................................................................................................... ..............................................

Địa chỉ :....................... ....................... ..................Huyện... ....................Tỉnh, TP...............................

 

Đề nghị KBNN (NH) ............... .............. trích TK số...................................hoặc tiền mặt để:

Nộp vào NSNN  c  ……………………… TK tạm thu(1)  c       7111        TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) c

Tại KBNN : ............................. ……………..tỉnh, TP: ………………………………………………….

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:…………………….…………………………………………………………………………….

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN   c                   Thanh tra TC                   c                                                     

Thanh tra CP    c                   CQ có thẩm quyền khác  c                                                                                   

Tên cơ quan quản lý thu : ....................... tỉnh ....................... ,         Mã số thuế...........

Tờ khai HQ số(1): .................ngày .................................... Loại hình XNK(1)..........................................

STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)

Loại tiền

Số tiền

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:............................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

                         Ngày… tháng… năm…                                                          

                    ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN                                                              KBNN (NGÂN HÀNG) 

Người nộp tiền     Kế toán trưởng (5)    Thủ trưởng đơn vị(5)                                 Người nhận tiền            

                                                                                                                                      (Ký, ghi họ tên)      

 

 

Ghi chú:

Mẫu này chỉ sử dụng trong trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại KBNN.

Khi nộp tiền vào NSNN, NNT phải ghi đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế gửi NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu hoặc KBNN. Trong đó, lưu ý cách ghi một số chỉ tiêu như sau:

* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

- Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;

+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;

+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014

+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014

+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014

+ ………………

- Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của

+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của .

- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

- Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

 

2. Lưu ý: thông tin trên giấy bảng kê nộp thuế


– Tiêu thức “Đề nghị KBNN (NH), trích tài khoản số”:
+ Trường hợp nộp bằng chuyển khoản thì ghi tên KBNN hoặc ngân hàng nơi người nộp mở tài khoản, số tài khoản của người nộp.
+ Trường hợp nộp bằng tiền mặt thì không phải ghi vào chỉ tiêu này.

– Tiêu thức “Đối tượng nộp tiền” ký tên, đóng dấu:
+Trường hợp nộp bằng chuyển khoản:
Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền; ký, ghi rõ họ tên của kế toán trưởng (nếu có), thủ trưởng đơn vị của NNT hoặc người nộp thay, đóng dấu vào phần thủ trưởng đơn vị.
Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền là chủ tài khoản
+ Trường hợp nộp bằng tiền mặt: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền, để trống không ghi phần kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị

Bước 2:

– NNT đến ngân hàng thương mại bấm số thứ tự và ngồi đợi nhân viên gọi đến số thứ tự của mình
Nhân viên ngân hàng gọi đến số thứ tự:

+ Nếu như nộp bằng tiền mặt thì NNT đưa bảng kê nộp thuế và nộp tiền thuế cho ngân hàng. Ngân hàng sẽ căn cứ vào bảng kê nộp thuế tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan, xác định các thông tin liên quan đến hạch toán thu NSNN (mã tài khoản thu NSNN, mã cơ quan thu, mã KBNN hạch toán thu NSNN, mã chương, mã tiểu mục) để bổ sung thông tin trên chứng từ nộp tiền vào NSNN. Vậy khi nộp thuế tại ngân hàng có phối hợp thu NSNN thì người nộp thuế không phải ghi mã chương và mã tiều mục, ngân hàng có trách nhiệm ghi MÃ CHƯƠNG, MÃ TIÊU MỤC. Sau đó ngân hàng sẽ in cho NNT giấy nộp tiền có đóng dấu và chữ ký của nhân viên ngân hàng là xong

+ Nếu như nộp bằng chuyển khoản thì NNT đưa bảng kê nộp thuế cho ngân hàng, ngân hàng sẽ tra cứu xác nhận thông tin và bổ sung MÃ CHƯƠNG VÀ MÃ TIỂU MỤC trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Sau đó ngân hàng sẽ kiểm tra số dư TK ngân hàng người nộp thuế có đủ số dư để nộp thuế hay không –> Ngân hàng tiến hành trích tài khoản của NNT để chuyển vào tài khoản của KBNN mở tại NHTM ủy nhiệm thu. Sau đó ngân hàng sẽ in cho NNT giấy nộp tiền có đóng dấu và chữ ký của nhân viên ngân hàng là xong
– Căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngân hàng phối hợp thu thực hiện chuyển tiền về ngân hàng ủy nhiệm thu nơi KBNN mở tài khoản

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

-Huyen Babi-

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc